Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prikker i patientjournalen

 

 

 

 

Formål

At sikre korrekt journalføring i henhold til Bekendtgørelse nr. 1373 af 12.december 2006 om Journalføring

 

 

Definition af begreber

Patientjournal

Omfatter alle data, der vedrører patientbehandlingen, herunder optegnelser fra ikke-sundhedsfaglige personer

 

 

Beskrivelse

Når lægesekretæren er i tvivl om lægens diktering, sættes ”prikker” i den elektroniske patientjournal. I situationer hvor journalnotatet er væsentligt for den videre behandling/pleje, er det aftalt med den ledende overlæge i afsnittet, at lægesekretæren kontakter den ansvarlige læge. Lægen som har dikteret, erstatter ved førstkommende lejlighed prikkerne med den rette tekst i notatet.

 

Den ansvarlige læge har tre muligheder

  1. 1. Henvende sig til nærmeste lægesekretær og få vedkommende til at udfylde ”prikkerne”

  2. 2. Diktere de manglende ord i Omilon med angivelse af CPR og dato for rettelsen

  3. 3. Rette notatet selv i den elektroniske patientjournal

 

 

 

Dokumentation

Patientjournalen

 

 

Ansvar

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1373 af 12.december 2006 om journalføring i patientjournaler, er det lægen, der er ansvarlig for korrekt journalføring