Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blå triage

 • En uddybende guide.

Beskrivelse

De mindst syge patienter i skadestuen kan få farvekoden blå, blå triage.

Patienter med blå triage skal ikke have målt vitalparametre eller scores efter symptom- og kontaktårsag.

Definition af begreber

Triage bruges til sortering af patienter i hastegrad. Triagen fungerer som et kommunikations og overbliksværktøj. Fordele herved er først og fremmest systematik, ensartethed og hurtig identificering af kritisk syge, hvorefter relevante ressourcer kan tildeles og den rette behandling kan iværksættes.

Triagesystemet er opbygget efter ABCDE-princippet og består af to skemaer.

Et skema med vitalparametre samt et supplerende skema med symptomer og kontaktårsager.

Baggrunden for det supplerende skema er, at ikke alle sygdomsbilleder eller potentielt farlige indlæggelsesårsager giver sig udtryk i påvirkede vitalparametre.

Blå triage: Den blå kategori af patienter omfatter patienter med de mindst farlige skader – uanset om der er tale om medicinske eller kirurgiske skader

Metode

De tre spørgsmål der vurderes ud fra er:

 

 1. 1. Almentilstand. Patienten er vågen og klinisk upåvirket

  1. a.  SE-LYT-FØL

   1. i. Klamtsvendende

   2. ii. Stærke smerter

   3. iii. Ansigtskulør

    1. 1. bleg (smerter)

    2. 2. blussende (feber)

 2. 2. Skadestype. En eller flere simple isolerede skader. Skademekanismen vurderet.

   1. iv. Formforandring fx colles

   2. v. Luxation (overrivning af blodkar i forbindelse med lux, afklemning af nerver, og disses funktion i fremtiden hvis det ikke korrigeres hurtigt)

   3. vi. Femur og col. femoris, bækken, humerus (knoglens størrelse og blodtab i forbindelse med fraktur)

   4. vii. Energi i traumemekanismen (UT i bil/mc/cykel)

   5. viii. Infektion

   6. ix. Commotio

 3. 3. Ko-morbiditet. Fravær af betydende ko-morbiditet.

   1. x. Højt medicinforbrug

   2. xi. Konkurrerende lidelser

 

  1. b. Eksempler kunne være:

   1. i. Epistaxis og blodfortyndende behandling

   2. ii. Hovedtraume og blodfortyndende behandling

 

Hvis der ikke kan svares JA på disse tre spørgsmål, når du har forholdt pt’s skade til underpunkterne, skal der udføres en fuld triage med ABCDE værdier samt symptom og kontaktårsager.

 

Op-triagering af patient

I tilfælde, hvor den triagerende sundhedsfaglige person ud fra sin kliniske erfaring mener, patienten bør opprioriteres, er det mulig at løfte triagefarven et trin ved at afkrydse ”bekymring for patient”.

 

Fx greenstick fracturer kan få et kryds i ”bekymring for patienten” og derved bliver denne grøn. Der er ingen helbredsmæssig konsekvens (blødningsrisiko el.lign) ved en greenstick fractur, hvorfor der ikke skal udføres ABCDE triage.

Formål

At give sygeplejersken der arbejde med triage af patienter, et værktøj til vurdering af den enkelte patient og dennes skade.

Referencer

Triagering af akutte patienter