Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blå triage

Beskrivelse

Triage bruges til sortering af patienter i hastegrad og fungerer som et kommunikations- og overbliksværktøj. Fordelen herved er først og fremmest systematik, ensartethed og hurtig identificering af kritisk syge, hvorefter relevante ressourcer kan tildeles og den rette behandling kan iværksættes.

Triagesystemet er opbygget efter ABCDE-princippet og består af to skemaer.

Et skema med vitalparametre samt et supplerende skema med symptomer og kontaktårsager.

Baggrunden for det supplerende skema er, at ikke alle sygdomsbilleder eller potentielt farlige indlæggelsesårsager giver sig udtryk i påvirkede vitalparametre.

 

Triageringsprincipperne inddeler patienterne i fem kategorier, der bestemmer hvilke patienter der skal ses først og fastlægger en løbende revurdering afhængig af sværhedsgraden af patientens sygdom

Triagefarvens betydning:

 • • Rød – Livstruende  

 • • Orange – Haster  

 • • Gul - Haster mindre  

 • • Grøn - Haster ikke

 

De mindst syge patienter i Akutmodtagelsen/skadestuen kan derudover få farvekoden blå, blive triageret blå.

Blå triage: Den blå kategori af patienter omfatter patienter med de mindst farlige skader – uanset om der er tale om medicinske eller kirurgiske skader. Patienter med blå triage skal ikke have målt vitalparametre eller scores efter symptom- og kontaktårsagskort.

 

Metode

De tre spørgsmål der vurderes ud fra er:

 

 1. 1. Almentilstand. Patienten er vågen og klinisk upåvirket

  1. a.  SE-LYT-FØL

   1. i. Klamtsvendende

   2. ii. Stærke smerter

   3. iii. Ansigtskulør

    1. 1. bleg (smerter)

    2. 2. blussende (feber)

 2. 2. Skadestype. En eller flere simple isolerede skader. Skademekanismen vurderet.

   1. iv. Formforandring fx colles

   2. v. Luxation (overrivning af blodkar i forbindelse med lux, afklemning af nerver, og disses funktion i fremtiden hvis det ikke korrigeres hurtigt)

   3. vi. Femur og col. femoris, bækken, humerus (knoglens størrelse og blodtab i forbindelse med fraktur)

   4. vii. Energi i traumemekanismen (UT i bil/mc/cykel)

   5. viii. Infektion

   6. ix. Commotio

 3. 3. Ko-morbiditet. Fravær af betydende ko-morbiditet.

   1. x. Højt medicinforbrug

   2. xi. Konkurrerende lidelser

 

  1. b. Eksempler kunne være:

   1. i. Epistaxis og blodfortyndende behandling

   2. ii. Hovedtraume og blodfortyndende behandling

 

Hvis der ikke kan svares JA på disse tre spørgsmål, når du har forholdt patientens skade til underpunkterne, skal der udføres en fuld triage med ABCDE-værdier samt symptom og kontaktårsager.

 

Op-triagering af patient

I tilfælde, hvor den triagerende sundhedsfaglige person ud fra sin kliniske erfaring mener, patienten bør opprioriteres, er det mulig at løfte triagefarven et trin ved at afkrydse ”bekymring for patient”.

 

Fx green stick frakturer kan få et kryds i ”bekymring for patienten” og derved bliver denne grøn. Der er ingen helbredsmæssig konsekvens (blødningsrisiko el.lign.) ved en green stick fraktur, hvorfor der ikke skal udføres ABCDE triage.

Formål

At give sygeplejersken der arbejder med triage af patienter, et værktøj til vurdering af den enkelte patient og dennes skade.

 

Referencer

Triagering af akutte patienter