Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dansk Register for KOL (DrKOL), Klinik Medicin, Hobro

Beskrivelse

I forbindelse med registrering af DrKOL i ambulant regi er der følgende opgaver:

 

Patienter med nedenstående diagnoser skal indgå i DrKOL

 

Ambulante KOL-patienter

Populationen omfatter alle ambulante patienter ≥ 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

 

Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ96.X Respirationsinsufficiens.

 

KOL-patienter indlagt på grund af akut exacerbation DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

 

Samt patienter med ovennævnte diagnose som bidiagnose sammen med én af nedenstående diagnoser som aktionsdiagnose:

 • • DJ96.X Respirationsinsufficiens

 • • DJ13.X Pneumokok-lungebetændelse

 • • DJ14.X Hæmofilus-lungebetændelse

 • • DJ15.X Bakteriel lungebetændelse, ikke klassificeret andetsteds

 • • DJ16.X Lungebetændelse som følge af andet infektiøst agens, ikke klassificeret

 • • andetsteds

 • • DJ17.X Lungebetændelse ved sygdom klassificeret andetsteds

 • • DJ18.X Lungebetændelse, agens ikke specificeret.

 

Lægens opgaver i forbindelse med det ambulante besøg:

 • • Lægen optager en kort journal, som i tilfælde af, at der er tale om patientens 1. besøg vil være lidt mere omfattende omkring patientens anamnese og generelle helbredsforhold. KOL-diagnosen sikres ved at sammenholde anamnese med spirometri.

 • • Man noterer antal exacerbationer pr. år eller siden sidst, og man danner sig et indtryk af patientens symptomer med udgangspunkt i MRC-skalaen.

 • • Man vurderer eventuelt henvisning til KOL-skole, og afhængig af BMI og FEV1 henvises patienten eventuelt til diætist. Tillige vurderes bl.a., på baggrund af tidligere og aktuel behandling med tablet Prednisolon, om patienten skal have foretaget DEXA-scanning. Medicinering kontrolleres/revideres.

 • • DrKOL-skema udfyldes/kontrolleres.

 

Patienter der henvises til udredning for åndenød

Vedrørende kardiologiske patienter er det vigtigt at være opmærksom på:

 • • Personale, der udfører spirometri hos kardiologiske patienter, vedlægger altid DrKOL-skema.

 

Spirometri foretages såfremt åndenøden ikke har kardiologisk årsag:

 • • Kard. Lab. sygeplejerske tager telefonisk kontakt til sekretæren eller sygeplejerksen i medicinsk ambulatorium med henblik på, at patienten kan få en tid medsendt.

 • • Patienten afventer derefter indkaldelse til videre udredning i ambulant regi.

 • •  Henvisningen til videre udredning laves af læge i Kard. Lab.

 

KOL-patienter i reservelægeambulatorium

 • • Patienter med A-diagnosen KOL vedlægges DrKOL-skema af sekretær/sygeplejerske

 • • Skema udfyldes af reservelæge

 • • Sekretæren/sygeplejerske afleverer DrKOL-skema til den ansvarlige DrKOL-sekretær

 • • Den DrKOL-ansvarlige sekretær registrerer skemaet i PAS

 

KOL-sygeplejerskens opgaver

 • • Udføre spirometri

 • • Veje og måle patienten (højde & vægt): BMI

 • • Ud fra denne værdi vurderes, hvorvidt patienten har behov for information omkring betydning af kost og motion

 • • Tjekke inhalationsevne + -teknik. Hvis patienten ikke er i stand til at inhalere korrekt, finde andre administrationsmuligheder, som kan benyttes af patienten (obs. det er lægen, der har ordinationsret)

 • • Synliggøre hvor patienten er i forhold til MRC–skalaen

 • • Denne skala bruges til at finde hvilke patienter, der vil være oplagt til et forløb på KOL-skole. Det er de patienter, der scorer 3 eller højere.

 • • Rygeanamnese udfyldes, eventuelt rygestopsamtale og udlevering af materialer

 

KOL-patienter til forstøverkontrol

 • • Patienter med forstøverapparat, som har A-diagnosen KOL, og ikke bliver fulgt i Lungeambulatoriet

 • • Det er sygeplejerskens ansvar at indkalde patienterne

 • • DrKOL-skemaet udfyldes af sygeplejerske, og afleveres til DrKOL-ansvarlig sekretær

 

DrKOL-ansvarlig sekretærs opgaver

 • • Den DrKOL-ansvarlige sekretær registrerer skemaet i PAS

 • • Følger op på LPR-lister i forhold til, om alle relevante patienter er registreret – kontrol af databasekomplethed (i relation til at afdække eventuel brist omkring registrering)

 

Formål

At sikre patienter, der har KOL som har A-diagnose, bliver DrKOL-registreret i ambulant regi.

 

Referencer

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom