Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analgosedation til patienter over 15 år på Intensiv afd. 103.

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL, NORD

Definition af begreber

Analgosedation= sedationsstrategi, hvor patienten først og fremmest smertedækkes og kun sederes, hvis det er nødvendigt.

 

For RASS, sedations, smerte og delir skaler se venligst:

DASAIM’s Sedationsstrategi, bilag

 

For CAM-ICU se CAM-ICU

 

Intubation= Ilæggelse af kunstigt luftrør som begrænser fejlsynkning og muliggør respiratorbehandling.

 

Ekstubation= Fjernelse af kunstigt luftrør efter respiratorbehandling.

 

Halveringstid= Den tid der går før halvdelen af et stof er ude af kroppen.

 

Målgruppe

 

Læger og sygeplejersker for alle patienter på intensiv afd. 103 over 15 år

Formål

At accelerere intensivindlæggelserne og afkorte tid i respirator til det kortest mulige. Ved at sikre at smerte-behandling og sedering er sufficient, men hurtigt justerbar.

Basis sedationsniveauet angives i RASS-skala på intensiv skemaet.

Hvis ikke andet er angivet skal niveauet ligges på -1 til 0, hos patienter med FiO2 < 0,7, normale intubationsforhold og stabile cerebrale og hæmodynamiske forhold.

Problemstilling

Intensiv terapi er meget dynamisk. Patienternes tilstand kan variere meget over minutter til timer.

Dette kræver tæt monitorering.

Intakt eller højt bevidsthedsniveau samt synkefunktion er en forudsætning for ekstubation.

Kun ved ganske let grad af analgosedation kan bevidsthedsniveau samt synkefunktion monitoreres. Det er derfor hensigtsmæssigt at kunne ændre niveauet af analgosedation hurtigt. Dette kan kun lade sig gøre ved anvendelse af stoffer med forudsigelig og kort halveringstid.

 

Metode

Fagligheden på intensiv afdelingen er meget høj, hvorfor analgosedation foregår i tværfagligt samarbejde.

Stabile patienter i alle former for sedering og smertebehandling kan modtages fra andre afdelinger i uændret smerte og sedationsbehandling.

Senest fra stuegang dagen efter indlæggelse på 103 skal alle cerebralt og hæmodynamisk stabile patienter under bedring skiftes til:

Propofol 10mg/ml (1%) som sedativum

Vejledende dosis:

Kontinuerlig infusion: 1-4 mg/kg/time (for 70 kg svarende til 7 til 28 ml pr. time)

Bolus: 10-40 mg svarende til 1-4 ml.

Skal hurtigst muligt udtrappes mod 0.

 

Og

 

Alfentail 0,5mg/ml som analgetikum

Vejledende dosis:

Kontinuerlig infusion 0,25 – 3 mg/time svarende til 0,5 - 6 ml/time.

Bolus 0,25 - 0,5 mg svarende til 0,5 - 1 ml.

 

Eller

 

Hos hæmodynamisk stabile nyre og leversyge kan i stedet anvendes

Remifentanil 50 mikrogram/ml som analgeticum:

Vejledende dosis:

Kontinuerlig infusion 0,1-0,5 µg/kg/min. (for 67 kg svarende til 8-40 ml. pr. time)

INGEN Bolus-mulighed. (vær særlig opmærksom på takyfylaksi ved seponering)

Referencer

Sedation af patienter på Intensivt Afsnit R

RASS: ”Richmond Agitation and Sedation Scale”

Smertevurdering og –behandling af voksne intensivpatienter

DASAIM’s Sedationsstrategi

DASAIM’s Sedationsstrategi, bilag