Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for sygeplejersker på apopleksiafsnittet vedrørende protonpumpehæmmende medicin

Beskrivelse

Ved indlæggelse godkender indlæggende læge medicinstatus. Hvis lægen har ordineret protonpumpehæmmende medicin, men ikke ud fra rekommandationslisten, gives der tilladelse til, at sygeplejersken ud fra analogsubstitutionslistens anbefaling ordinerer det anbefalede præparat i medicinmodulet. I note skrives, at dette er sket ud fra rammeordination for sygeplejersker på apopleksiafsnittet, neurologisk afdeling, vedrørende protonpumpehæmmende medicin. Derefter pauseres det oprindelige præparat.

Denne ordination skal godkendes af læge ved næste stuegang hos patienten. Patienten skal informeres om dette skift og give sin accept af dette.

Definition af begreber

Protonpumpehæmmer: binder sig irreversibelt til det enzym, der er ansvarlig for at pumpe H+-ionerne ud af parietalcellen. Dette medfører en reduktion i syresekretionen i mavesækken. Bruges i forbindelse med eks. ulcussygdom eller gastro-øsofageal reflukssyndrom.

Analogsubstitution: Region Nords sygehuse har udarbejdet en rekommandationsliste, som lægen som udgangspunkt skal ordinere ud fra. Hvis patienten er vant til at få et andet præparat, har regionens sygehusapotek udarbejdet en liste, hvoraf det fremgår, hvilket præparat man anbefaler, der skal substitueres til.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker apopleksiafsnittet.

Formål

1. At patienten får den ordinerede protonpumpehæmmer-medicin til tiden

2. At sygeplejersken kan analogsubstituere ordineret protonpumpehæmmer-medicin

Referencer

PRI-instruks: Medicinering – lægemiddelordination: https://pri.rn.dk/Sider/22515.aspx

 

PRI- instruks: Analogsubstitution: https://pri.rn.dk/Sider/10818.aspx