Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af henvisning på patient med hjernetumor i Neurokirurgisk Afdeling

 

Patienter med nylig konstateret hjernetumor, henvises fra afdelingens samarbejdspartnere på de forskellige hospitalsafdelinger (primært neurologisk og medicinske afdelinger, men også fra øjen- og øre-næse-hals afdelinger), samt fra praktiserende speciallæger (neurologer, øjenlæger, øre-næse-hals læger samt praktiserende læger). 1. november 2008 blev kræftpakken for hjernetumorer indført og patienter inkluderet igennem pakken, er primært henvist fra neurologerne og har en helt ny MR-scanning som dokumentation.

 

Kontakten til afdelingen sker a) til vagthavende neurokirurg eller b) skriftlig henvendelse i form af en henvisning, som modtages i afdelingens visitation.

 

Fra 1. november 2017 har Neurologisk og Neurokirurgisk Afdeling aftalt (jævnfør forbedringsprojekt 5. bølge), at alle patienter med én kontrast opladende hjernetumor på MR-scanning af cerebrum (T1 + kontrast) overflyttes direkte til neurokirurgisk afd. umiddelbart efter indlæggelse på Aalborg Universitetshospital.

 

Ved kontakt til vagthavende neurokirurg noteres følgende:

Navn og CPR-nr.

Telefon nummer til afdelingen, således at patienten og afdelingen kan kontaktes med information om mødetidspunkt i neurokirurgisk afdelings ambulatorium.

Pauser blodfortyndende medicin?

Opstarte Medrol® behandling?

Undlade at opfordre til supplerende undersøgelser indtil patienten er diskuteret på førstkommende neurokirurgiske morgenkonference

Indtale (Mirsk) et tilsynsnotat til patientens journal med angivelse af det oplyste (sygehistorie, obj. fund) og hvad der er aftalt de to læger i mellem.

 

Ved den førstkommende morgenkonference præsenteres følgende af vagthavende neurokirurg:

Sygehistorie

MR-scanning

Plan for videre medicinsk behandling (blodfortyndende medicin, Medrol)

Herefter aftales hvilken tumorkirurg der overtager ansvaret for forløbet og hvilke uddannelsessøgende læge der skal kobles på forløbet

 

Ved indledende samtale med patienten afklares følgende:

Operation (+/-) – hvilken type operation: Biopsi (KAAG00/KAAA10) – resektion (KAAB10) – excision (KAAB00) – vigtigt at det anføres i indikationen – registreres i DNOR registrering

Deltagelse i projekter? Biobank – NGS-projekt - andet?

Supplerende neuroradiologi?

Epilepsi medicin? (henvisning til epilepsi ambulatoriet)

Kørselsforbud?

19 trin og indlæggelsesjournal

Operationsdato (klargøring samme dag – amb sygeplejerske, anæstesi tilsyn, blodprøver)

 

 

Kræftpakke forløbstider:

Fra første fremmøde på udredende afdeling til afslutning på udredning (Neurologisk og Neurokirurgisk Afdeling) = 30 kalenderdage (det vil sige al udredning udført – inklusiv Stealth MR-skanning, operation og afgivelse af patologisvar til patienten).

 

Ikke kræftpakke patienter:

”Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.”(1) foreskriver at der maksimalt må forløbe 2 uger fra den dato, hvor afdelingen har modtaget lægehenvisning til forundersøgelse og 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende afdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operationen.

 

Forløbsleder og forløbskoordinator

Forløbsansvarlig: Overlæge René J. Laursen

Forløbskoordinator: Ambulatoriesygeplejerske Elin Eriksen

 

Referencer:

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. BEK nr 743 af 22/08/2001

 

Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for KRÆFT I HJERNEN. Sundhedsstyrelsen, 2008.

 

Pakkeforløb for kræft i hjernen

 

 

 

 

 

René J. Laursen

seneste revision: 01.04.20