Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fosterovervågning under fødslen - indikationer

 

 

Problemstilling

Ved indlæggelse af kvinder til fødsel skal der tages stilling til metode til forsterovervågning under fødslen. De fleste fødende kvinder overvåges med intermitterende auskultation under fødslen, men hvis der er risikofaktorer hos mor eller barn, skal der overvåges mere intensivt. Denne instruks indeholder vejledning til valg af overvågningsmetode baseret på DSOG guideline på området.

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/58bdcef5893fc0f7273b8b7e/1488834299382/Fosteroverv%C3%A5gning+under+f%C3%B8dslen+27.2.docx.pdf

 

Metoder til overvågning

 

Intermitterende auskultation:

Auskultation af fosterhjertelyd ved anvendelse af træstetoskop eller doptone i mindst 60 sekunder, således at der lyttes under kontraktion og mindst 30 sekunder efter kontraktionen.

I udvidelses- og nedtrængningsfasen lyttes hvert 15.-30. minut. I pressefasen lyttes hvert 5. minut eller under/efter hver kontraktion. Der skal lyttes over 3 kontraktioner, hvis ikke beats per minut (BPM) hele tiden er inden for normalområdet (110-150 BPM). BPM, variationsbredden, accelerationer og decelerationer registreres og dokumenteres. Hvis IA ikke er sufficient, skal der anvendes CTG.

 

Intermitterende CTG:

I udvidelses- og nedtrængningsfasen: Monitorering med CTG mindst hver 2. time med mindst 20 minutters CTG. Fosterovervågning med intermitterende auskultation imellem CTG.

I pressefasen: Kontinuerlig CTG.

En visuel tolkning af basislinje (FHR), variabilitet, accelerationer, decelerationer og ændringer af disse karakteristika over tid registreres og dokumenteres som normale, afvigende eller patologiske.

 

Kontinuerlig CTG:

CTG anvendes kontinuerligt i udvidelsesfase, nedtrængningsfase og pressefase. Afhængig af CTG og den kliniske situation kan CTG seponeres i korte perioder af 10-15 min. i løbet af udvidelsesfasen. Dette gælder ikke i pressefasen.

FHR basislinje, variabilitet, accelerationer og decelerationer, samt kontraktioners interval og varighed tolkes og beskrives. Ændringer af disse over tid beskrives.

 

Valg af metode

Nedenstående tabel omhandler fosterovervågning for en række udvalgte tilstande, der vurderes at medføre risiko for hypoksi hos fosteret. Der henvises til DSOG guideline for yderligere information.

Der er tilstande, der er så varierende i udtryk, at det ikke er muligt at komme med en anbefaling. Dette gælder for eksempel misdannelser hos fosteret. Her anbefales en individuel lægelig vurdering. Andre tilstande er meget sjældne. Her anbefales ligeledes at overvågningen beror på en lægelig vurdering. Dette gælder for eksempel for velamentøs navlesnorsinsertion og mistanke om akkret placenta.

 

Tidspunkt for opstart af overvågningen:

Hvis der er indikation for fosterovervågning med CTG bør den senest opstartes, når kvinden er i aktiv fødsel, dvs. regelmæssige veer der fører til progression og orificium 4-6 cm

Herudover er der situationer, hvor CTG-overvågning synes indiceret tidligere:

  • • Tidligere sectio: Smertefulde kontraktioner, uafhængigt af om de er regelmæssige eller ej.

  • • Ved erkendt truet foster, f.eks. SGA/IUGR/påvirket flow (Høj PI AUmb/Lav PCR): Regelmæssige kontraktioner, da vi er ude efter barnets reaktion på nedsat placentaperfusion under kontraktioner

 

Nedenstående tabel indeholder vejledende anbefalinger om valget af fosterovervågningsmetode. Der kan

være kliniske skøn der gør, at disse anbefalinger ikke følges

 

Anbefalinger vedrørende fosterovervågning i fht. ante- og intrapartale risikofaktorer.

 

 

Antenatale risikofaktorer

 

Kontinuerlig
CTG

 

Intermitterende CTG

Intermitterende auskultation

Alder over 40 år

 

 

 

Bariatrisk oprerede gravide

 

 

 

Blødning der giver mistanke om randløsning

 

 

 

BMI over 30

 

 

 

Diabetes type 1 og 2

 

 

 

Diabetes - gestationel (diætbehandlet)

 

 

 

Flerfoldsgraviditet

 

 

 

GBS påvist i graviditeten

 

 

 

Gestationsalder ≥42 uger

 

 

 

Gestationsalder <37 uger

 

 

 

Hypertension: Essentiel/gestationel/Præeklampsi

 

 

 

Immunisering

 

 

 

Intrahepatisk kolestase: Galdesalte 40 mmol/l - nu eller tidligere i graviditeten

 

 

 

Mindre liv, vedvarende

 

 

 

Nyresygdom – påvirket funktion og/eller proteinuri.

 

 

 

Oligo- eller anhydramnion

 

 

 

PAPP-A, lav værdi i 1. trimester

 

 

 

Polyhydramnion

 

 

 

Rygning over 10 stk. daglig

 

 

 

Sectio antea eller anden operation på uterus

 

 

 

SLE/Antifosforlipidsyndrom

 

 

 

Thyreoideasygdomme: Velbehandlede.

 

 

 

Vægtestimat minus 15 % - minus 22 % ved UL og vigende abdominalomfang.

 

 

 

Vægtestimat ≤ minus 22 % ved UL

 

 

 

Velamentøs insertion af navlesnor

 

 

 

Intrapartale risikofaktorer

 

 

 

Blødning under fødslen, rigelig eller abnorm/

blodigt fostervand.

 

 

 

Feber ≥ 38.0

 

 

 

Grønt fostervand

 

 

 

Hyperton uterus

 

 

 

Igangsættelse, medicinsk med prostaglandin

 

 

 

Igangsættelse, mekanisk, HSP/ballon

 

 

 

Presseperiode over 1 time

 

 

 

Takysystoli

 

 

 

Vandafgang >24 timer

 

 

Vestimulation med syntocinon

 

 

 

 

Referencer

DSOG guideline https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/58bdcef5893fc0f7273b8b7e/1488834299382/Fosteroverv%C3%A5gning+under+f%C3%B8dslen+27.2.docx.pdf