Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arteriografi cerebralis


Indikation:

SAH, intracerebralt hæmatom, AVM, arteritis, arteriostenose intrakranielt eller i de præcerebrale kar, tumor, pulssynkron tinnitus, epistaxis, kontrol af clips eller coil-behandlede aneurismer, hjernedød, spinalkarmalformation, spinal-tumor/metastase.

 

Kontraindikation:

Såfremt patienten er i AK-behandling eller har hæmoragisk diatese kræves følgende blodprøver. Hvis blodprøvesvar er uden for normalområderne, afgør radiologen i hvert enkelt tilfælde om undersøgelsen skal foretages.

 

Normalområder for blodprøver:

  • • APTT: 25-38

  • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

  • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

  • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

  • • eGFR: < 60

  • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

  • • Kalium: 3,5 – 4,6

  • • Natrium: 137 - 145

 

Er blodtrykket højere end 185/110 mmHg, afgør radiologen om undersøgelsen skal foretages.

 

Forberedelse:

Patienter med SAH, konfuse patienter og patienter som skal behandles, skal som hovedregel i generel anæstesi. En undtagelse fra dette gælder patienter med epistaxis, som er vågne og klare, og ikke generet af blødning i svælget. Disse kan behandles uden anæstesi. Forberedelsen følger i øvrigt vejledning til afdelingerne, klargøringsskemaet og narkose-skemaet.

Ovenstående blodprøver kræves såfremt patienten er i AK-behandling eller har hæmoragisk diatese. Hos øvrige patienter kræves ingen blodprøver.

Pt. der er i metforminbehandling behandles efter instruks om dette.

Inden undersøgelsen bør der foreligge en CT- eller MR-skanning udfra hvilken undersøgelsen planlægges.

Pt. informeres om procedure og komplikationer.

 

Procedure:

Seldingerteknik
 

 

Anæstesi: Såfremt pt. ikke er i generel anæstesi anlægges lokal anæstesi. Arteria femoralis lokaliseres i lysken, hvor pulsen føles tydeligst. Der anlægges Lidokain 5 mg/ml, 8-10 ml subkutant og omkring arterien. Bedøvelsen virker efter et par minutter.

 

1.

Femoralispunktur:

Specifik individuel afhængig af patientens vaskulære anatomi i arcus aorta, bilateral femoralis occlusion eller aorta abdominalis occlusion..

 

 

Punktur: Der laves et lille snit i huden langs hudfolden. Der anvendes en punkturnål. Slibningen vendes opad, og nålen føres i en vinkel på 50-60 grader ned mod arterien til pulsslaget føles. Herefter punkteres arteriens for- og bagvæg i en bevægelse. Nålen lægges ned og trækkes forsigtigt tilbage, indtil der er pulserende blødning fra nålen. Herefter føres lederens bløde ende ind gennem nålen. Lederen skal kunne føres ind uden modstand, er der modstand trækkes lederen tilbage og nålen roteres eller trækkes en anelse tilbage, indtil der er pulserende blødning. Hvis lederen fortsat ikke kan føres ind uden modstand, må man foretage en ny punktur efter kompression i fem til seks minutter eller foretage punktur på den modsatte side.

 

 

Sheath: Der anlægges 4 FR – 5 FR sheath eller såfremt man forventer en efter-følgende behandling et 6F-sheath. Nålen fjernes forsigtigt, mens led-eren holdes på plads, og indstikstedet komprimeres. Lederen aftørres med en fugtig skumgummisvamp, hvorefter sheathet føres henover lederen. Sheathet skrues forsigtigt igennem karvæggen. Når sheathet ligger på plads, fikseres dette med et venflonplaster, sheathet gennemskylles. Ved længerevarende procedurer og alle behandlinger anlægges skyl på sheathet.

 

 

Valg af kateter: Ved angiografier på hoved og hals vælges som standard et 4F vertebraliskateter, såfremt det ikke er muligt at kateterisere karrene med dette, skiftes til et 4FR eller 5FR headhunter-kateter, eventuelt et JB2-kateter eller et Simmons2-kateter. Ved kateterisation af spinalkarrene anvendes et 4FR eller 5FR-cobrakateter.

 

 

Kateter: Hvis der ikke anlægges sheath føres lederen ca. 30 cm ind i karret. Herefter fjernes nålen, og lederen aftørres med en fugtig skum-gummisvamp. Herefter føres kateteret ind over lederen, assistenten holder fast på lederen, mens kateteret roteres forsigtigt gennem kar-væggen. Såfremt der er anlagt sheath, lægges lederen ind i kateteret, kateteret føres ind gennem sheathet og lederen skubbes lidt frem, således at spidsen af lederen er uden for spidsen af kateteret. Kateteret med lederen forrest føres herefter op i arcus aorta. Lederen fjernes, man aspirerer kateteret tomt for eventuelle koagler og skyller straks efter med rent saltvand med en ny sprøjte. Denne skylning gentages efter kontrastinjektioner samt ca. hverandet minut, så længe kateteret er beliggende i pt.

Man er herefter klar til den selektive kateterisation. De enkelte kar op-søges ved at roterer kateteret, således at spidsen fanger karafgangen. Herefter advanceres lederen forsigtigt. Såfremt lederen skubber kateteret ud af karret, når man forsøger at advancere denne, skiftes til en wire. Der anvendes roadmap til visualisering af karrene.

 

 

Kontrastinjektion: I de større kar anvendes injector, i mindre og mere skrøbelige kar anvendes håndinjektion.

 

Carotis interna, carotis externa og vertebralis:

Injektionshastighed: 2 ml/sekund

Injektionsdosis: 4 ml.

Injektionsdelay: 1 sekund

 

Carotis communis:

Injektionshastighed: 3 ml/sekund

Injektionsdosis: 6 ml.

Injektionsdelay: 1 sekund

 

Rotation:

Injektionshastighed: 3,5 - 4ml/sekund

Injektionsdosis: 20 ml.

Injektionsdelay: 0

X-ray delay: 2 sekunder

 

Arcus:

Injektionshastighed: 10 ml/sekund

Injektionsdosis: 45 ml

Injektionsdelay: 1 sekunder.

 

 

Projektioner: Se de enkelte indikationer.

 

 

Afslutning af undersøgelsen: Kateter/sheath fjernes. Karret lukkes med hæmostasesystem eller komprimeres/anlægges FemoStop. Hvis karret komprimeres manuelt, komprimeres i ca. 10 minutter indtil det ikke længere siver fra indstikstedet. Såfremt pt. er hepariniseret, det har sivet omkring sheathet under undersøgelse eller hos ptt, som har svært ved at ligge roligt efter undersøgelsen anlægges femostop, i disse tilfælde følges instruksen for dette. Eventuelt efterlades sheathet til den følgende dag.

 

 

Efterbehandling: Pt. skal være strengt sengeliggende i én til fire timer, afhængig af kar-lukningsmetode. Følg proceduren. Herefter skal pt. være oppegående én til to timer, afhængig af lukningsmetode, samt patient. Pt. må ikke selv køre hjem og må ikke være alene det første døgn. Se i øvrigt vejledning til afdelingerne.

 

 

2.

Arterie radialis punktur:

 

 

Specifik individuel afhængig af patientens vaskulære anatomi i arcus aorta, bilateral femoralis occlusion eller aorta abdominalis occlusion

 

 

Forberedelse: Som på side 1 under afsnittet Arteriografi

 

 

Punktur:

Efter afvaskning anlægges et sterilt hulstykke. Vha. Mantoux nål placeres ca. 1/2 -2 ml lidokain over a. radialis.

Der lægges et lille hudsnit. radialiskanylen er forsynet med et blødt mellemstykke og en hane. Med venstrehånd pege- og langfinger fikseres arterien. Kanylespidsen føres gennem huden og hanen åbnes. Når pulsslaget føles i kanylen, føres den i en vinkel på 30 grader gennem arteriens væg. Kanylen lægges mere vandret, der skal være tydelig pulserende blødning fra slangen. Med a.m. Seldinger teknik placeres 0.018” wire i arterie radialis. Nålen/kanylen fikseres med sterilt plaster.

 

 

Sheath anlæggelse:

Hvis huden er ”tykvægget” kan der evt. benyttes en skalpel til at lægge et lille snit i huden.

Der kan anlægges 4FR, 5FR eller 6FR speciel radialissheath.

Systemet fyldes med saltvand. Sheath anlægges med vanlig teknik

 

OBS.

Ved spasmer i a.radialis kan der gives Sol. Veraloc/Verapamil (2.5 mg/ml) 0.5-1 ml eller Sol. Nitro 1-2 ml

Alternativt kan der anlægges en blodtryksmanchet på underarmen. Der inflateres til over systolisk blodtryk. Anlægges efter 5-10 min.

Derudover kan det foreslås, at gå ned i katheterstørrelse til 4FR, 5FR eller 6FR.

 

 

Kateterisering af arterie:

Vha. Seldingerteknik placeres kateteret i arterien, der er aktuel for indgrebet eller a-grafien og/eller anden interventionel procedure. Operatør fremfører normalt hydrofilel eller lang wire 260 cm. Vanskeligheder med at få wire/kateter ned i aorta descendens kan oftest løses ved, at få patienten til at tage en dyb indånding samtidig med at wiren føres frem. Nogen gange hjælper det også, at gennemlyse i LAO 30-40 grader. Der skriftes over til wire brachiocephal arterie, selektivt. Kateret fjernes med wiren i diagnostik og behandling udføres.

 

 

 

Sheath fjernelse og hæmostase:

Der benyttes TR bånd

Træk sheath 1-2 cm ud. Påsæt TR bånd. Markøren skal være 2-5 mm. over indstikstedet i huden. Inflater 15 ml

Træk sheath ud

Ved hæmostase deflater til blødning, og inflater ca. 1-2 ml til der opnås hæmostase igen

Antal ml luft i sprøjte dokumenteres i Clinical Suite

 

 

Projektioner:

Se de enkelte indikationer

 

 

Afslutning af undersøgelsen:

Der påsættes TR bånd, sheath fjernes

 

 

3.

Direkte carotispunktur

 

 

Specifik individuel afhængig af patientens vaskulære anatomi i arcus aorta, bilateral femoralis occlusion eller aorta abdominalis occlusion.

 

 

Forberedelse: Som ved Seldingerteknik.

 

 

Anæstesi: Såfremt pt. ikke er i generel anæstesi anlægges lokal anæstesi. Arteria carotis communis palperes på den aktuelle side. Punkturen planlægges så kaudalt som muligt på halsen. Der anlægges lokal anæstesi Lidokain 5 mg/ml. Anæstesien anlægges med et depot medialt for arterien og lateralt for arterien, så denne løftes lidt frem og stabiliseres.

 

 

Punktur: Efter afvaskning anlægges et sterilt hulstykke. Der lægges et lille hudsnit langs en hudfold. Punkturnålen er forsynet med et blødt mellemstykke og en hane. Systemet fyldes med saltvand. Med venstrehånds pege- og langfinder fikseres arterien. Nålespidsen føres gennem huden og hanen åbnes. Når pulsslaget føles i nålen, føres denne i vinkel på 45 grader gennem arteriens forvæg. Punkturnålen lægges mere vandret, og der skal være tydeligt pulserende blødning fra slangen. Der skiftes til kort sheath 4FR – 5FR eller 6FR. Systemet fyldes med saltvand, og stillingen kontrolleres med forsigtig kontrastinjektion under gennemlysning. Kontrasten injiceres med hånden.

 

 

Aldrig bilateral undersøgelse samme dag.

 

 

Projektioner: Se de enkelte indikationer.

 

 

Afslutning af undersøgelsen: Nålen fjernes, karret komprimeres i ca. 5 minutter.

 

 

Efterbehandling: 12 timers sengeleje med kontrol af punkturstedet hvert 15. minut den første time, og herefter en gang i timen de næste to timer.

 

 

Papirgange efter a-grafi/invasive procedurer: Pt. informeres om undersøgelsesresultatet og eventuelle behandlinger.

Der dikteres et notat til journalen og undersøgelsen beskrives.

Der udfyldes et skema, som følger pt. på afdelingen.

Såfremt der er foretaget coil-behandling, oprettes pt. i databasen, og der udfyldes henvisning til fremtidige kontroller.

Billederne bearbejdes og affotograferes.