Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Testokklusion

 

1) Formål

At beskrive fremgangsmåde ved testokklusion

 

1.1) Anvendelsesområde

Henvisende afdelinger til radiologiske procedurer

 

2) Fremgangsmåde

 

2.1) Baggrund

 

Indikation:

Undersøgelse mhp. om patienten tåler aflukning af et kar i hjernen.

 

2.2) Definitioner

Under en arteriografi forsøgsvis aflukning af et kar i hjernen.

Undersøgelsen laves i lokal analgesi med anæstesiovervågning.

 

2.3) Fremgangsmåde

 

Relative kontraindikationer:

 

 1. 1. Patienter i antikoagulationsbehandling

 2. 2. Øvrige patienter se: https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx

 3. 3. Manglende puls i begge aa. femorales.

Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af klinikker og radiolog

 

Forundersøgelse:

Laboratorieundersøgelser

 • • Evt. blodprøver (se relative kontraindikationer)

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

 

Normalområder for blodprøver:

 • • APTT: 25-38

 • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

 • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

 • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

 • • eGFR: < 60

 • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

 • • Kalium: 3,5 – 4,6

 • • Natrium: 137 – 145

 

Aktuel journal:

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføre digitalt.

Røntgenundersøgelser:

CT eller MR skanning af cerebrum

Andre undersøgelser:

Anæstesitilsyn

Patientforberedelse:

Diæt

Fast føde må senest indtages 6 timer før anæstesistart.

Klare væsker uden forbehold for mængde må indtages op til 2 timer før anæstesistart.

Op til ½ time før anæstesistart må ordinerede tabletter med præmedicinering gives sammen med nogle mundfulde vand.

Præmedicin

Aftales med Anæstesi Afdeling.

Hårfjernelse

Begge lysker

Andet

Patienten skal være velhydreret.

Anlagt blærekateter

Påklædning

Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper.

Smykker og piercinger skal fjernes.

Evt. tandprotese skal ikke fjernes.

Medicin, naturmedicin eller kosttilskud

I tilfælde af evt. komplikationer med efterfølgende operation kræver nogle operationsafdelinger visse produkter seponeret inden behandling.

Medbringe

Labels med adresser og stregkoder.

Afhentning:

Transport

Seng.

Varighed:

1 - 2 timer.

Undersøgelsesteknik:

 • • Testocclusion udføres altid med anæstesiovervågning.

 • • I lokalanæstesi oplægges under gennemlysning kateter via a. femoralis til de aktuelle cerebrale kar.

 • • Der gives 5.000 - 10.000 ie heparin i.v.

 • • Gennem kateteret lægges et mikrokateter med en ballon i spidsen op i det kar, der ønskes testet.

 • • Ballonen fyldes, så den lukker karret.

 • • Patienten testes af neurokirurg/anæstesiolog neurologisk og evt. med klinisk evaluering og/eller Doppler i 30 minutter.

Med mindre man ønsker permanent lukning af karret, fjernes ballonen igen.

Efterbehandling og observation:

Afhentning efter undersøgelsen/behandlingen

Patienten hentes i Radiologisk Afdeling af en sygeplejerske fra sengeafdeling eller følges af anæstesipersonale til intensiv/ opvågningsafdeling.

Forholdsregler/kontrol

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45 efter individuelt ønske.

 • • T.l. i 2 timer. Herefter forsigtig mobilisering, hvis intet hæmatom.

 • • Kontrol af indstikssted hvert kvarter den 1. time og én gang efter 2 timer.

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal.

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

Komplikationer og bivirkninger:

Lyskehæmatom

Vasovagal reaktion

Cerebral emboli (hyppighed under 1-0,5 %)

Dissektion af karvæg

Øvrigt

Information om kontraststoffer, bivirkninger mm.

Bemærkninger:

Journalseddel og udfyldt ACT-skema udleveres til afhentende sygeplejerske eller til anæstesipersonale til aflevering på intensiv/opvågningsafdeling.

Patientinformation ” Værd at vide efter en a-grafi” udleveres til patienten efter undersøgelsen.

3) Dokumentation

Informeret samtykke:

Indhentes og dokumenteres af henvisende læge i RIS