Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Embolisering med partikler eller microsfærer

1) Formål

1.1) Anvendelsesområde

2) Fremgangsmåde

2.1) Baggrund

2.2) Fremgangsmåde

3) Dokumentation

3.1) Dokumentation af aktivitet

1) Formål

Vejledning til embolisering med partikler af tumor i hjerne, spinalkanal eller ansigt før, under og efter undersøgelsen.

Vejledning til embolisering med partikler af næseblødning.

 

1.1) Anvendelsesområde

 

Henvisende afdelinger til neuroradiologiske procedurer.

 

2) Fremgangsmåde

 

2.1) Baggrund

 

Indikation

Lukning af tumorkar i karholdig tumor i hjerne, spinalkanal eller ansigt som præoperativ behandling.

Næseblødning.

 

 

2.2) Fremgangsmåde

 

Relative kontraindikationer:

 

 1. 1. Patienter i antikoagulationsbehandling

 2. 2. Øvrige patienter se: https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx

 3. 3. Manglende puls i begge art. femoralis

Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af kliniker og radiolog

 

 

Forundersøgelser:

 

Laboratorieundersøgelser

 • • Evt. blodprøver (se relative kontraindikationer)

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

Normalområder for blodprøver:

 • • APTT: 25-38

 • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

 • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

 • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

 • • eGFR: < 60

 • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

 • • Kalium: 3,5 – 4,6

 • • Natrium: 137 - 145

 

Aktuel journal

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføre digitalt.

 

Radiologiske undersøgelser

 • • CT eller MR skanning af det aktuelle område.

 

Andre undersøgelser

 • • Anæstesitilsyn

 

Forberedelse

 • • Behandlingen foregår i GA

 • • Faste i 6 timer

 • • Klare væsker indtil 2 timer før GA

 • • Hårfjernelse i begge lysker

 • • Blærekateter

 • • Præmedicin aftales med anæstesi afdelingen

 • • Påklædning: Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper

 • • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

 • • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

 • • Evt. medbringe poser til briller og tandproteser

 • • Evt. journal og billeder fra andre sygehuse, der ikke kan overføres digitalt

 • • Labels, både med adresser og stregkoder

 

Fremstilling

 • • Aalborg Neuroradiologi pakke.

 • • Vertebralis kateter 4 Fr 100 cm. eller efter lægeordination

 • • Sheath 6 Fr. 10 cm.

 • • 180 cm formbar Terumo guide wire.

 • • 1 stk. 3-vejshane.

 • • 1 stk. 2-vejshane

 • • 2 y-stykker

 • • Sterile overtræk til blyskærm, lampehåndtag og fjernbetjening.

 • • En 2 ml sprøjte og en blå kanyle til optrækning af Heparin.

 • • 3 liter NaCl 9 mg/ml, som hver tilsættes 5.000 IE Heparin – Se håndtering af Heparin 5000 i.e/ml

 • • ½ liter NaCl 9 mg/ml, som tilsættes 2.500 IE Heparin – Se håndtering af Heparin 5000 i.e/ml

 • • En flaskekanyle.

 • • 2 flushslanger

 • • 1 mellemstykke, 30 cm uden hane

 • • 2 trykmanchetter til flush.

 

Samling af flush

Billede 1

 • • Husk at tænde ACT-apparatet.

 • • Tjek vand i elkedlen til bøjning af microkateter.

 

Andre materialer

 • • Evt. 1 Guidekateter (fx. Envoy 6F 90 cm)

 • • Microkateter efter lægeordination:

 • • Microguidewire efter lægeordination

 • • 2 stk 3ml luerlocksprøjter, blå til vand

 • • 2 stk 3ml luerlocksprøjter, røde til kontrast

 • • Der sættes flush på guidekateteret og microkateteret under proceduren

 • • 1 stk 1ml luerlocksprøjte, hvid eller gul til partikler

 • • 1 afvaskningssæt (de små runde plastbøtter) til at blande partikler og kontrast

 • • 1 lapiskop til ”urent” vand

 • • 1 sprøjte med partikler af valgt størrelse.

Partiklerne blandes med kontrast i den lille plastbøtte eller sprøjte.

 

Kontrast

 • • 100 ml Omnipaque 300 mg J/ml hænges op. ? Omnipaque 300 mg/ml??

 

Lejring

I rygleje med hovedet i hovedholder og knæpude i knæhaserne.

Den flade pude under lægmusklen.

Så langt cranielt på lejet som muligt.

Der anvendes Bearhugger, da patienterne taber temperatur under proceduren, når de er i GA.

 

Undersøgelsesteknik

 • • Standard program: Hoved - Cerebral 2 fps. 25%

 • • Evt. afsluttes med en Xper-CT, husk præscan-kalibrering

 

Efterbehandling/observation

Afhentning efter behandling.

 

Patienten følges efter behandling af anæstesipersonale til intensiv/ opvågningsafdeling.

 

Patienten må køre uden yderligere ledsagelse, hvis der er anlagt Starclose, Angioseal eller ExoSeal, og der ikke er komplikationer i form af hæmatom, kvalme, uro o.l.

 

Hvis der er komprimeret, eller der har været komplikationer, skal patienten følges af radiograf til afdeling.

 

Forholdsregler/kontrol

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer.

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol.

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske.

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Starclose/Exoseal/Angioseal.

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer.

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Komplikationer

Lyskehæmatom

Cerebral emboli

Dissektion af karvæg

Lukning af normale kar

Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen.

 

Bivirkninger

I sjældne tilfælde allergilignende reaktioner efter kontrastinjektion.

Intravaskulære jodholdige kontraststoffer.

 

Bemærkning

 • • Journalseddel og udfyldt ACT-skema med evt. efterfølgende ordineret heparinbehandling udleveres til anæstesipersonale til aflevering på intensiv/opvågningsafdeling.

 • • Patientinformation ” Værd at vide efter en a-grafi” medgives til udlevering til patienten.

 • • Regning udfyldes undervejs

 • • Medicinskema udfyldes ved afslutning.

 

3) Dokumentation

 

3.1) Dokumentation af aktivitet

 

 • • Lægen noterer i RIS.

 • • Lægen sender relevante billeder i PACS.

 • • Radiografen dokumenterer i RIS:

 • • Undersøgelse og SKS-kode

 • • UXAA30 – A. Carotis communis

 • • UXAA31 – A. Carotis externa

 • • UXAA32 – A. Carotis interna

 • • UXAA33 – A. Vertebralis

 • • UXAE60 – Spinal arterie

 • • KAAl40 – Embolisering af intrakraniel tumor

 • • KPAT99 – Embolisering af ekstrakraniel tumor fx Juvenilt angiofibrom

 • • KPAT99 – Embolisering af næseblødning

 • • KPAT70 – Okklusion af spinalarterie

 • • NAAC - Anæstesien påføres som tillægskode i feltet IYA.

 • • UXCA00 – Xper-CT af cerebrum (skriv i bemærkninger, at den er lavet på stue 9, billederne ligger sammen med a-grafien).

 • • Kontrastmængden skal indføres I RIS