Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Arteriografi cerebralis - Projektioner

 

 

Arteria carotis interna:

 

Frontalserie: Billedforstærkeren kippet ca. 22 grader kranielt, således at margo supraorbitalis flugter med overkanten af pars petrosa. Der køres med to billeder per sekund indtil kontrasten ses i kapillærerne, hvorefter der køres med et billede per sekund indtil venerne er kon-trastfyldte.

 

Transorbitalserie: Billedforstærkeren kippes ca. 25 grader til katetersiden samt 8-10 grader kaudalt. Der køres med to billeder per sekund til kontrasten ses i kapillærerne.

 

Sideserie: Billedforstærkeren i horisontal stilling. Sinus sagittalis superior, sinus transversus og sigmoideus skal ses i billedkanten. Der køres med to billeder per sekund indtil kapillærfasen, og derefter et bil-lede per sekund til venerne er kontrastfyldte.

 

Kompressionsserie: Billedforstærkeren i vertikal stilling, evt. vinklet 10-15 grader til siden. Arteria carotis communis komprimeres på den ikke kateteriserede side. Der centres lige over sella tursica. Der køres med to billeder per sekund og kun en kort serie med henblik på fyldning af arterierne.

 

Arteria vertebralis:

 

Frontal serie: Billedforstærkeren kippes 30-35 grader kranielt, således at margo supraorbitalis ligger i den øvre kant af billedet. Der køres med to billeder per sekund indtil kontrasten ses i kapillærerne, herefter et billede per sekund indtil venerne er kontrastfyldte.

 

Sideserie: Billedforstærkeren i horisontalstilling. Kraniet ses i billed-kanten. Der køres med to billeder per sekund til kontrasten ses i kapil-lærerne, herefter et billede per sekund indtil venerne er kontrastfyldte.

Såfremt pica-afgangen ikke er velfremstillet foretages en

 

Skrå-frontal: Billedforstærkeren vinkles ca. 5 grader kaudalt og 10 grader til katetersiden. Der køres med to billeder per sekund i en kort serie indtil arterierne er fremstillet.

 

Såfremt man finder et aneurisme eller der er mistanke om dette, køres en 3D-undersøgelse. Der centres på det suspekte sted og køres med maksimal forstørrelse. Der centres i forfra- og lateralplanet.

Følg i øvrigt instruksen for 3D-undersøgelser.