Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Arteriografi cerebralis - Specifikke indikationer

 


SAH:

Der foretages undersøgelse i begge arteria carotis interna samt i en vertebralis. Såfremt man ikke ved undersøgelse i vertebralis får fyldt begge PICA undersøges begge vertebralis.

 

Hæmatom, supra- og infratentorielt:

Som SAH.
 

Såfremt undersøgelsen er negativ, afsluttes. Hvis der påvises malformation eller eventuelt SAH udredes disse med relevante projektioner og eventuelt serier med hurtigere billedfrekvens. Der foretages desuden en 3D-undersøgelse.

Eventuel kompressionsserie (kompression af samsidige CCA ved injektion i arteria vertebralis (communicans posterior aneurisme)

 

AVM:

Udredes som hæmatomer. Suppleres med CCA sideserie ved større superficielle AVM

Neurointervention - Embolisering af cerebral AVM


AVM før strålebehandling:

Der køres en frontal og en lateral serie begge uvinklet. Se i øvrigt procedure-beskrivelse for stereotaktisk a-grafi.

 

Arteritis:

Begge arteria carotis interna undersøges. Såfremt der er symptomer fra posterior området undersøges vertebralis ligeledes. Hvis der er mistanke om forandringer i de store kar køres en arcus angiografi samt en halskar-angio-grafi.

 

Arteria carotis interna:

 

Sideserie: Se udredning SAH.

 

Frontalserie: Se udredning SAH.

 

Arteria vertebralis:

 

Sideserie: Se udredning SAH.

 

Frontalserie: Se udredning SAH.

 

Tumor intrakranielt:

Kar som teoretisk kan tænkes at forsyne tumor undersøges.

 

Supratentorielle tumorer: ICA bilat. samt ECA bilat.

 

Sideserie: Se udredning SAH.

 

Frontalserie: Se udredning SAH.

 

Infratentorielle tumorer: Arteria vertebralis samt ved basis tumorer desuden arteria cervicalis ascendens og profunda. I de to sidste kar foretages kontrast-injektion med hånd.

 

Sideserie: Se udredning SAH.

 

Frontalserie: Se udredning SAH.

 

Durafistel:

De fleste fistler dræneres til sinus transversus eller sinus sigmoideus. Der centres over basis cranii. Fistlerne forsynes fra externa samt eventuelt fra arteria vertebralis.

 

Arteria carotis communis:

 

Sideserie: Centreret over basis cranii.

 

Arteria carotis externa: Kateteret ligger med spidsen nedenfor arteria occipitalis.

 

Sideserie: Centreret over basis cranii.

 

Frontalserie: Centreret så en del af halsen kommer med.

 

Hvis der påvises en fistel, gøres selektiv undersøgelse i de forsynende arterier (arteria occipitalis, arteria pharyngea ascendens, arteria meningea media).

 

Arteria vertebralis:

 

Sideserie: Se udredning SAH.

 

Frontalserie: Se udredning SAH.

 

Kontrol af clips/coil/flow diversion stent:

Kun det aktuelle kar undersøges, med mindre, der tidligere er påvist flere aneurismer. Der køres en frontal- og sideserie (se udredning SAH) samt en serie i arbejdsposition, som kan aflæses på de gamle billeder. Eventuelt foretages en 3D-undersøgelse. Når undersøgelsen affotograferes, affotograferes et tombillede i AP- og LL med henblik på at se coilcompaction/rekanalisering

 

Epistaxis:

Der foretages undersøgelse i carotis interna bilat. samt arteria maxillaris inter-na bilat. Eventuelt suppleres med selektiv undersøgelse af arteria facialis på den blødende side. Kontrastinjektion i maxillaris interna og facialis foretages med hånd.

 

Stenose i halskarrene:

Der anlægges 5FR Pigtailkateter med spidsen lige før afgangen af arcus aorta. Billedforstærkeren vinkles 45-60 grader mod venstre. Uden svære stenoser foretages undersøgelse selektivt i carotis communis bilat. med 4FR vertebralis kateter. Der centres så bifurkaturen og den basale intracere-brale cirkulation afbilledes. Der foretages AP og LL serie.

Eventuelt foretages rotations a-grafi med 5FR Pigtailkateter. Evt. foretages bilateral vertebralis a-grafi.

 

Angiografi hos børn:

Der anvendes et 4F hydrofil kateter. Vær opmærksom på mængden af kontrast og skyllevand. Mængder afpasses i forhold til barnets vægt. Der sættes pulsoxymeter på foden på den side, hvor punkturen er foretages med henblik på eventuelle spasmer.

 

Tumor på hoved eller hals:

Carotis interna og carotis externa undersøges bilat. Eventuelt foretages selektiv undersøgelse i de kar, som forsyner tumor. I de små kar håndsprøjtes kontrasten.

 

Link til Embolisering med partikler eller microsfærer (Ikke klar i PRI)

 

Spinal angiografi:

Såfremt hele spinalkanalen skal undersøges, kateteriseres interkostalarterierne fra Th(4)5 til Th12, lumbal arterierne bilat. L1 til L4 (5), arteria sacralis lateralis bilat., arteria vertebralis, arteria cervicalis ascendens og truncus thyrocervicalis. Adamkiewicz arterien (arteria spinalis anterior) skal altid fremstilles.

Kontrasten håndinjiceres ca. 2-5 ml per kar. Vær opmærksom på kontrast-forbruget, maks. 250 ml. Hvis undersøgelsen ikke kan færdiggøres med denne kontrastmængde, må undersøgelsen laves i to omgange med et døgns interval.

De kateteriserede kar noteres ned efterhånden, for ikke at miste overblikket.

Såfremt det gælder spinale/vertebrale tumorer fremstilles arterierne to nivea-uer over og to niveauer under forsyningen.

Ved injektion i Adamkiewicz arterien 7-8 ml med ca. 1 ml/sekund og med et billede per sekund i 20-25 sekunder. Hvis der er venefyldning efter 15-18 sekunder, findes der ingen AVF eller AVM.