Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af Heparin 5000 i.e/ml

Anvendelsesområde

 

Ansvar

Den person, der dispenserer medicinen, er ansvarlig for, at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen, og for at infusionsbeholder og hætteglas er markeret, som ovenfor beskrevet.

Den person, der har varetaget opgaven, er ansvarlig for den fornødne instruktion i tilfælde af, at han/hun overdrager opgaven til en anden person.

Heparindosis dokumenteres i RIS.

 

Fremgangsmåde Heparin 5000 i.e.

Bruges ved fremstilling af infusionsvæsker til a-grafi eller gives som engangsdosis i forbindelse

med interventioner.

Skyllevæske til a-grafi.

Infusionsvæsken består af NaCl 0,9 % tilsat Heparin.

Mængde og koncentration fremgår af rammeordinationen til de enkelte undersøgelser.

 

For at sikre korrekt præparation skal nedenstående regelsæt følges:

Sørg for at der er ro og tilstrækkelig tid til at præparere infusionsvæsken.

Bordpladen skal være ren før præparation af medicin og skal rengøres efter brug. Afvaskes

med vand og sæbe og desinficeres med Ethanol 70-85 %.

Der skal være en afstand på ½ meter til evt. vask.

Udfør hånddesinfektion før og efter præparation.

Giv dig god tid under præparationen.

Tjek lægemidlets navn direkte på beholderen ved handelsnavn/generisk navn, styrke og form før optrækning og kontroller, at det er korrekt dosis, inden tilsætning til infusionsvæsken.

Infusionsbeholderen mærkes med klistermærke med medicinens navn, mængde, styrke/koncentration, dato, klokkeslæt og initialer på den, der har dispenseret medicinen.

Vend infusionsbeholderen mindst 5 gange for at sikre en homogen opblanding.

Der kan blandes i flere infusionsbeholdere fra samme hætteglas Heparin.

Hætteglasset med Heparin mærkes med dato og klokkeslæt.

Engangsdosis i forbindelse med intervention.

I forbindelse med intervention kan radiologen ordinere en injektion med Heparin 5000 i.e./ml.

Der gives mellem 3000-5000 i.e. afhængig af patientens vægt.

Efter optrækning skal hætteglasset kasseres, da det har været i patientkontakt.

 

Holdbarhed

Anbrudt hætteglas med Heparin 5000 i.e./ml kan holde sig 24 timer i køleskab (2-8° C).

Infusionsvæsken NaCl 0,9 % tilsat Heparin skal kasseres senest 24 timer efter tilsætning.

 

Medicinrester og tom emballage

Infusionsbeholderen tømmes og bortskaffes som dagrenovation.

Hætteglasset bortskaffes som klinisk risikoaffald.