Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zoledronsyre (Zometa) behandling på Børneafdelingen

 

Målgrupper:

Patienter der af forskellige årsager har svær nedsat fysisk aktivitet (ex: tetraplegi, muskelsygdom, myelomeningocele, særlige genetiske sygdomme), patienter der er i medicinsk behandling med farmaka der påvirker knogleomsætningen (ex: steroider, antiepileptika, diuretika), patienter med malabsorbtionssygdom (ex: kronisk tarmsygdom, korttarmssyndrom, leversygdom).

 

Hvem skal have infusioner:

Patienter der, på trods af sufficient D-vitamin tilskud og calcium tilskud, har fået påvist nedsat kalkindhold i knoglerne ved knoglemineral scanning (DXA-scanning). Voksen-endokrinologerne vurderer DXA scanningen og giver, som led i svaret på scanningen, anbefalinger i forhold til D-vitamin og calcium tilskud og evt Zoledronsyre behandling.

 

Blodprøver forud for infusion:

Da Zoledronsyre udskilles via nyrerne sikres der inden infusion blodprøver i forhold til nyrefunktion ligesom det sikres, at patienten er velhydreret.

 

Forberedelse til infusion:

 • • Blodprøver før infusion må max være 14 dage gamle.

 • • Der tages: Na, K, Ca-ion, creatinin, carbamid, albumin, 25-OH D-vitamin, magnesium, fosfat, Hgb. L+D, trombocytter, levertal med INR samt PTH

 • • Henvisende læge vurderer blodprøver inden pt kommer til behandling

 • • Patienten skal være velhydreret forud for behandlingen. 20 procent mere væske end normalt døgnbehov før og efter infusionen.

 • • Der gives ekstra Calcium – dobbelt dosis af vanlig dosis – dagen før og 3 dage efter infusionen.

 

Dosering: 0,05mg per kg dog max 2,5 mg. Ved påvirkede nyretal justeres dosis efter aftale med THS

 

Blandingsvejledning: Se IV-vejledninger.dk

 

På infusionsdagen:

 • • Patienten vejes hvis der ikke er en vægt indenfor 1md.

 • • Temperatur måles før og efter infusion

 • • Anlæggelse af venflon.

 • • Zometa infusion gives over 1 time. Skylles efter med NaCl.

 • • Patienten forbliver til observation på afdelingen 2 timer efter infusionen er afsluttet.

 

Efter infusion:

 • • Der tages blodprøver 2 dage efter infusionen.

 • • Der tages: CRP, Na, K. magnesium, creatinin, carbamid, fosfat, calcium-ion, Hgb, L+D, trombocytter

 

Bivirkninger:

Almindelige (> 1/10): Hovedpine, takycardi, nasopharyngitis, feber, træthed, smerter, opkastning, kvalme, mavesmerter, akut fase reaktion, hypokalcæmi, hypofosfatæmi, anæmi. For flere og sjældnere bivirkninger henvises til produktinformation/medicin.dk

 

Obs! Bivirkninger kan lindres ved at sørge for at patienten er velhydreret inden infusion.

 

.

 

 

 

 

 

 

.