Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zoledronsyre (Zometa) behandling på Børneafdelingen

 

Målgrupper:

Patienter der af forskellige årsager har svær nedsat fysisk aktivitet (ex: tetraplegi, muskelsygdom, særlige genetiske sygdomme), patienter der er i medicinsk behandling med farmaka der påvirker knogleomsætningen ( ex: steroider, antiepileptika, diuretika), patienter med malabsorbtionssygdom (ex: kronisk tarmsygdom, korttarmssyndrom).

 

Hvem skal have infusioner :

Patienter der, på trods af sufficient D-vitamin tilskud og calcium tilskud, har fået påvist nedsat kalkindhold i knoglerne ved knoglemineral scanning (DXA-scanning). Voksen-endokrinologerne vurderer DXA scanningen og giver, som led i svaret på scanningen, anbefalinger i forhold til D-vitamin og calcium tilskud og evt Zoledronsyre behandling.

 

Blodprøver :

Da Zoledronsyre udskilles via nyrerne sikres der inden infusion blodprøver i forhold til nyrefunktion ligesom der sikres at patienten er velhydreret.

Før infusion:

Blodprøver før infusion, de må max være 14 dage gamle . Der tages: Na, K, Ca- ion, creatinin, carbamid, albumin, 25-OH D-vitamin, magnesium, fosfat, Hgb. L+D, trombocytter, levertal med INR samt PTH

 

Blandingsvejledning: Se IV-vejledninger.dk

 

Efter infusion:

Der tages blodprøver 2 dage efter infusionen.

Der tages: CRP, Na, K. magnesium, creatinin, carbamid, fosfat, calcium-ion, Hgb, L+D, trobocytter

Læge vurderer blodprøver og ordinerer dosis.

Dosis: 0,05 mg pr kg, max 2,5 mg.

Ved påvirkede nyretal justeres dosis (konf med THS)

 

På infusionsdagen:

Anlæggelse af venflon.

Temp måling før og efter infusion.

Zometa infusion gives over 1 time. Skylles efter med Nacl.

Patienten forbliver til observation på afdelingen 2 timer efter infusionen er afsluttet.

 

Bivirkninger :

Almindelige (> 1/10): Hovedpine, takycardi, nasopharyngitis, feber, træthed, smerter, opkastning, kvalme, mavesmerter, akut fase reaktion, hypokalcæmi, hypofosfatæmi, anæmi. For flere og sjældnere bivirkninger henvises til produktinformation/medicin.dk

 

Obs! Bivirkninger kan lindres ved at sørge for at patienten er velhydreret inden infusion.