Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Embolisering af intracerebrale aneurismer

1) Formål

1.1) Anvendelsesområde

2) Fremgangsmåde

2.1) Baggrund

2.2) Definitioner

2.3) Fremgangsmåde

 

1) Formål

At beskrive fremgangsmåde ved embolisering af intracerebrale aneurismer.

 

 

1.1) Anvendelsesområde

 

Henvisende afdelinger til radiologiske procedurer.

 

2) Fremgangsmåde

 

2.1) Baggrund

 

Indikation:

Cerebralt aneurisme.

 

 

2.2) Definitioner

 

Lukning af intracerebralt aneurisme med coil eller/og stent.

Behandlingen foregår i generel anæstesi.

 

 

2.3) Fremgangsmåde

 

Relative kontraindikationer:

 

 1. 1. Patienter i antikoagulationsbehandling

 2. 2. Øvrige patienter se: https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx

 3. 3. Manglende puls i begge art. femoralis

Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af kliniker og radiolog

 

 

Forundersøgelser:

 

Laboratorieundersøgelser

 • • Evt. blodprøver (se relative kontraindikationer)

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

 • • Ved stentanlæggelse: Trombocytfunktionstest (P2Y12)

 

Normalområder for blodprøver:

 • • APTT: 25-38

 • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

 • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

 • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

 • • eGFR: < 60

 • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

 • • Kalium: 3,5 – 4,6

 • • Natrium: 137 - 145

 

Aktuel journal

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføre digitalt.

 

Radiologiske undersøgelser

 • • CT eller MR skanning af cerebrum

 • • CT-, MR- eller konventionel angiografi

 

Andre undersøgelser

 • • Narkosetilsyn

 

Patientforberedelse

Diæt

 • • Fast føde må senest indtages 6 timer før anæstesistart.

 • • Klare væsker uden forbehold for mængde må indtages op til 2 timer før anæstesistart.

 • • Op til ½ time før anæstesistart må ordinerede tabletter med præmedicinering gives sammen med nogle mundfulde vand.

 

Præmedicin

 • • Aftales med Anæstesi Afdeling

 • • Der kan være specielle medicinordinationer, som skal gives inden neurointerventionen, og at de i så fald vil være beskrevet i et Journalnotat og/eller ordineret i Columna Medicin.

 

Hårfjernelse

 • • Begge lysker

 

Andet

 • • Patienten skal være velhydreret

 • • Anlagt blærekateter med timediurese-sæt

 

Påklædning

 • • Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper.

 • • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

 • • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

 • • Evt. medbring poser til tandprotese og briller

 

Medicin, naturmedicin eller kosttilskud

 • • I tilfælde af evt. komplikationer med efterfølgende operation kræver neurokirurgisk afdeling visse produkter seponeret inden behandling.

 

Medbringe

 • • Labels med adresser og stregkoder.

 

Afhentning:

Transport

 • • Seng.

 

Varighed:

 • • 3 - 6 timer.

 

Lejring

 • • I rygleje med hovedet i hovedholder og knæpude i knæhaserne.

 • • Den flade pude under lægmusklen.

 • • Så langt cranielt på lejet som muligt.

 • • Der anvendes Bearhugger, da patienterne taber temperatur under proceduren, når de er i GA.

 

Undersøgelsesteknik:

Embolisering af aneurisme

 • • Embolisering af aneurismer udføres altid i generel anæstesi.

 • • Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal videre med behandling, vil man starte med den diagnostiske undersøgelse i lokal anæstesi, og først bedøve patienten, når dette er klarlagt.

 

Undersøgelses-/behandlingsteknik

 • • Under gennemlysning oplægges et kateter via a. femoralis uni- eller bilateralt til det aktuelle cerebrale kar.

 • • Herefter injiceres jodholdigt kontrastmiddel gennem kateteret samtidig med, at der tages billeder.

 • • Ved emboliseringen føres et mikrokateter op igennem det førnævnte kateter og helt ud i aneurismet.

 • • Her igennem placeres små metaltråde (coil) i aneurismet, indtil dette er fyldt helt op.

 • • Ved aneurismer med stor åbning kan man placere en stent eller en midlertidig ballon ud for åbningen for at holde coilene inde i aneurismet.

 • • I nogle tilfælde er aneurisme lukket kun med en stent. Flow Diverter stent, WEB eller andre relevante enheder ifølge individuel anatomi og andre specifikke.

 • • I forbindelse med emboliseringen gives heparin for at undgå embolier.

 

Efterbehandling og observation:

Afhentning efter behandling

 • • Patienten følges efter behandling af anæstesipersonale til intensiv/ opvågningsafdeling.

 • • Patienten må køre uden yderligere ledsagelse, hvis der er anlagt Starclose, Angioseal eller ExoSeal, og der ikke er komplikationer i form af hæmatom, kvalme, uro o.l.

 • • Hvis der er komprimeret, eller der har været komplikationer, skal patienten følges af radiograf til afdeling.

 

Forholdsregler/kontrol

Af hensyn til coil/stent behandling:

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer.

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol.

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45o efter individuelt ønske.

 

Patienter, der ikke skal forblive hepariniserede:

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal.

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer.

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 2 timer.

 

Patienter, der skal forblive hepariniserede:

 • • ACT måling hver anden time

 • • Skal holde benet strakt til ACT er i terapeutisk niveau (150-250 sek.).

 • • Herefter må patienten bevæge sig frit i sengen, indtil heparinbehandlingen er afsluttet.

 • • Når ACT er normaliseret, påbegyndes forsigtig mobilisering.

 • • Patienten skal blive på NOTIA, så længe der måles ACT.

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Mad og drikke

 • • Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Komplikationer og bivirkninger:

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Dissektion af karvæg

 • • Blødning ved ruptur af aneurisme

 • • Risiko for varige mén er ca. 3-4 %.

 • • Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen.

 

Øvrigt

Information om kontraststoffer, bivirkninger mm.

Se: Intravaskulære jodholdige kontraststoffer

 

Bemærkninger:

Journalseddel og udfyldt ACT-skema med evt. efterfølgende ordineret heparinbehandling udleveres til anæstesipersonale til aflevering på intensiv/opvågningsafdeling.

Patientinformation ” Værd at vide efter en a-grafi” medgives til udlevering til patienten.