Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dræn – observation og pleje + fjernelse af dræn

Beskrivelse

Formål

 • • At plejepersonalet har viden omkring funktion, pleje og observationer omkring dræn

 • • At undgå infektion ved indstiksstedet og minimerer risikoen for infektion hos patient, medpatient og personale ved korrekt drænpleje og dræntømning

 • • At drænet fungerer optimalt, så hæmatom eller intraabdominale problemer undgås

 • • At barn og forældre er informeret om formål og funktion af dræn

 

Fremgangsmåde

 • • Drænet tilses og placering, type og indhold dokumenteres i Clinical suite

 • • Forældre og evt. barn informeres om drænets formål og funktion.

 

Pleje af barn med dræn

 1. 1) Hvis der under operationen bliver lagt et sladre-dræn (nøgendræn), er dette blot et dræn for, at overskydende væske har mulighed for, at løbe ud. Dette dræn skal der ikke skylles på. Outputtet er oftest blodigt eller serøst. Seponering ordineres af læge. Dette dræn er som oftest sutureret til huden. Disse fjernes inden seponering.

 

 1. 2) Dræn uden sug, er oftest et dræn der ligger i f.eks. en absces eller hæmatom og drænvæsken kan frit løbe ud i drænposen.

 2. 3) Dræn med sug anlægges oftest i forbindelse med en større operation i abdomen. Drænets formål er, at lede væske væk fra bughulen/operationssåret. Der kan her være tale om en drænflaske eller et harmonikadræn. Begge typer giver sug ved, at de klemmes sammen inden de sættes på drænslangen.

 

Pleje af dræn med eller uden sug:

 • • Drænposen tilses x 1 hver vagt. 

 • • Forbinding omkring drænstedet tilses x 1 i hver vagt (rødme, hævelse, ømhed, gennemsivning), dokumenteres i Clinical Suite.

 • • Drænvæsken observeres for følgende og beskrives i clinical suite:

  • Mængde og konsistens (tykt- eller tyndtflydende)

  • Lugt, farve og udseende (blodig væske, let blodig væske, gulligt klar væske, galdefarvet (grønlig) væske, fækulent væske, acitislignende (strågult) væske).

 • • Drænet må kun fjernes efter lægelig ordination.

 • • Falder drænet ud af sig selv, renses indstiksstedet med Nacl og steril sugende forbinding lægges på. Pædiatrisk vagthavende kontaktes mhp. videre forløb.

 • • Forbindingen skiftes med mindst 72 timers interval eller hvis den bliver løs, fugtig eller forurenet. Forbindingskift:

  • Anvendelse af sterile medicinske éngangshandsker eller non-touch teknik.

  • Hvis der ved fobindingsskifte er blod eller sekret ved indstiksstedet, kan huden aftørres med sterilt saltvand eller klorhexidinsprit 0,5%. Ved afvaskning skal der anvendes sterile medicinske éngangshandsker eller non-touch teknik.

  • Indstiksstedet skal dækkes med steril, tætsluttende forbinding

  • Indstiksstedet skal beskyttes mod væsketæt afdækning under brusebad

 

Skylning af dræn

 • • Skylning af dræn skal ordineres af kirurgisk læge: med hvad, hvor meget, hvor ofte.

Mængden af skyllevæske og drænvæske skal noteres i væskeregnskab i Clinical suite under: observationer ? ernæring- og væskebalance ? væske ind/væske ud

 • • Abcess-dræn bliver lagt via ultralyd. I røntgenbeskrivelsen kan man læse hvor stor abcessen er og hvor meget man kan regne med at skylle med. Abcess dræn er oftest et pigtail-dræn med en 3 vejshane.

Procedure for skylning af dræn

 • • Abcess:

 • Der anvendes rene handsker til skylleproceduren

 • Skyllevæsken er tempereret isoton NaCl 0,9 %

 • Mængden af skyllevæske er afhængig af absces - kaviteten og ordineres individuelt.

 • Mængden af skyllevæske reduceres over tid og skal fremgå I Clinical suite.

 • Skyl foretages minimum 3 gange i døgnet

 • Skyllevæsken observeres - konsistens, mængde og farve

 • Hvis der skal skylles til rent fx med 10 ml ad gangen, så skylles 10 ml ind i trevejs-hanen og aspirerer herefter, man drejer hanen og sprøjter det man har aspireret ned i drænposen. Dette gentager man ind til det man aspirerer er klart.

 • Skylle-input registreres og der sikres, at indgivet væske kvitteres umiddelbart via dræn. Vær opmærksom på risikoen for fisteldannelse til eksempelvis tarm.

 • Drænproduktionen udregnes efter hvor meget drænet selv har produceret, dvs. man skal huske at trække den væske fra som man har skyllet med.

 • • Skylning kan være relevant ved mistanke om tilstopning:

  • Der anvendes rene usterile engangshandsker til skylleproceduren.

  • Skyllevæsken er tempereret isoton NaCl 0,9%

  • 3 vejshanen anvendes til skylning forudgået af afspritning.

  • Skyllevæsken observeres – mængde, art og farve

  • Der observeres, om det indgivet skyllevæske kvitteres umiddelbart via dræn.

 

Skift og tømning af drænagesystem

 • • Drænagesystemer skiftes efter producentens anvisninger og ikke rutinemæssigt

 • Ikke-tømbart drænagesystem skal skiftes, når sufficient vakuum ikke kan opretholdes, og/eller drænageposen/beholderen er ¾ fyldt

 • Tømbart drænagesystem tømmes, inden det er ¾ fyldt. Der skal anvendes medicinske éngangshandsker og studsen aftørres med sugende papir (cellstof, éngangshåndklæde eller lignende)

 • Inden dræn og drænagesystem skilles ad, skal drænsamlingen desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85% eller klorhexidinsprit 0,5%)

 • Ved skift af drænagesystem skal der anvendes aseptisk teknik

 • Drænet skal tilkobles et nyt sterilt drænagesystem.

 • • Drænagesystemet skal holdes lukket og må kun brydes på lægelig indikation og ved skift af drænagesystem. Hvis drænagesystemet skal brydes, gælder samme infektionshygiejniske retningslinjer, som under skift og tømning af drænagesystem.

 • • Prøver til analyse skal udtages ved hjælp af aseptisk teknik.

 

 

Fjernelse af dræn

Formål

 • • At drænet fjernes under optimale hygiejniske forhold og dermed minimerer risikoen for infektion.

 • • At barn og forældre er informeret om hvad der skal foregå og at de føler sig godt informeret om indgrebet.

 

Fremgangsmåde

 • • Et dræn må kun fjernes efter lægelig ordination

 • • Falder drænet ud af sig selv, renses indstiksstedet med Nacl og steril sugende forbinding lægges på.

 • • Pædiatrisk vagthavende kontaktes herefter mhp. videre forløb.

Før proceduren

 • • Barn og forældre informeres om indgrebet.

 • • Evt. mestringsstrategier aftales

 • • Barnet smertedækkes, evt. gives der smertestillende forebyggende før indgrebet.

 • • Fremstilling til proceduren:

  • Usterile handsker.

  • Sterilt skiftesæt og/eller sterilt sutur fjernelses sæt.

  • Nacl.

  • Blåt afdækningsstykke.

  • Steril sugende forbinding og plaster.

  • Affaldspose

Proceduren for fjernelse af dræn

 

 

 • • Barnet skal ligge i sengen.

 • • Der placeres et blåt afdækningsstykke i sengen ved den side hvor drænet er, dette for at undgå, at der siver drænvæske ud i sengen eller på barnets tøj.

 • • Mængde og udseende af væsken i drænet aflæses.

 • • Sygeplejersken udfører håndvask/hånddesinfektion

 • • Usterile handsker tages på

 • • OBS: Ved dræn med sug, skal suget tages af inden fjernelse af drænet: Dette gøres ved at afklemme drænslangen, skrue drænflasken/harmonikadrænet af, således der kommer luft derned. Drænet skrues herefter sammen igen.

 • • Indstiksstedet afvaskes med Nacl.

 • • Evt. suturering omkring drænslangen fjernes, brug steril suturfjernelses sæt. Et Pig-tail dræn er ikke sutureret fast, men der sidder en snor indvendig, som er strammet til og som danner en grisehale inde i abcessen og som gør at drænet ikke falder ud. Det er dog altid vigtigt, at sørge for en god bandage. Snoren løsnes eller klippes over inden seponering.

 • • Drænet kan nu fjernes:

  • Drænslanges drejes lidt rundt og trækkes derefter ud med et let træk.

  • Det kan være en fordel at aflede barnet under fjernelsen, få f.eks. barnet til at hoste kraftigt mens du trækker i drænet

  • OBS – drænslangen kan godt sidde rigtig godt fast, hvorfor det er muligt du skal trække lidt kraftigere i slangen. Sidder slangen så godt fast at du ikke kan trække den ud kontaktes kirurgisk vagthavende.

 • • Drænslangen og drænbeholderen lægges direkte i en affaldspose.

 • • Der renses igen med Nacl omkring indstiksstedet, hvis du har observeret snask/koagler ved suturerne eller ved indgangshullet.

 • • Der påsættes steril sugende forbinding/plaster

Efter proceduren

 • • Barnes skal blive liggende i sengen ca. 15 min, således at drænhullet og de underliggende muskellag trækker sig lidt sammen.

 • • Forbindingen observeres ofte det første døgn pga. risiko for gennemsivning. Ved gennemsivning påsættes ny forbinding.

 • • Efter 24 timer kan forbindingen fjernes. Hvis det fortsat siver fra drænhullet lægges ny forbinding på.

 • • Bortskaffelse af drænagesytemer:

  • Ikke-tømbare drænagesystemer bortskaffes som klinisk risikoaffald

  • Tømbart drænagesystem kan bortskaffes som dagranovation, hvis indholdet er udtømt i bækkendekontaminator eller toilet.

Referencer

Hygiejne ved brug af dræn, (5,7)

Dræn, observation og pleje

Dræn, fjernelse af

Pigtail dræn - pleje af patienter med pigtail dræn