Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Spinal a-grafi med evt. embolisering

1) Formål

1.1) Anvendelsesområde

2) Fremgangsmåde

2.1) Baggrund

2.2) Fremgangsmåde

3) Dokumentation

3.1) Dokumentation af aktivitet

 

1) Formål

Vejledning til spinal a-grafi og evt. embolisering før, under og efter undersøgelsen.

 

 

1.1) Anvendelsesområde

 

Henvisende afdelinger til neuroradiologiske procedurer.

 

2) Fremgangsmåde

 

2.1) Baggrund

 

Indikation:

At verificere eventuel arteriovenosmalformation (AVM).

At verificere eventuel durafistel.

At verificere eventuel tumor.

Eventuelt emboliseres i samme seance

 

 

Relative kontraindikationer:

 

 1. 1. Patienter i antikoagulationsbehandling

 2. 2. Øvrige patienter se: https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx

 3. 3. Manglende puls i begge art. femoralis

Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af kliniker og radiolog

 

 

2.2) Fremgangsmåde

 

Forundersøgelser:

 

Laboratorieundersøgelser

 • • Blodprøver: Se relative kontraindikationer

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

 

Normalområder for blodprøver:

 • • APTT: 25-38

 • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

 • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

 • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

 • • eGFR: < 60

 • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

 • • Kalium: 3,5 – 4,6

 • • Natrium: 137 - 145

 

Aktuel journal

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføre digitalt.

 

Radiologiske undersøgelser

 • • MR skanning af det aktuelle område

 

Andre undersøgelser

 • • Anæstesitilsyn

 

Forberedelse

 • • Undersøgelsen / behandlingen foregår i GA

 • • Faste i 6 timer

 • • Klare vasker indtil 2 timer for GA

 • • Hårfjernelse i begge lysker

 • • Blærekateter

 

Præmedicin

 • • Aftales med Anæstesi Afdeling

 

Påklædning

 • • Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper.

 • • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

 • • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

 • • Evt. medbring poser til briller og tandprotese

 • • Evt. journal og billeder fra andre sygehuse, der ikke kan overføres digitalt

 • • Label, både med adresser og stregkoder

 

Fremstilling

 • • Aalborg Neuroradiologi pakke.

 • • Sheath 5 Fr. 10 cm.

 • • 180 cm formbar Terumo guide wire.

 • • 1 stk. 3-vejshane.

 • • 1 stk. 2-vejshane

 • • 1 y-stykke

 • • Sterile overtræk til blyskærm, lampehåndtag og fjernbetjening.

 • • En 2 ml sprøjte og en blå kanyle til optrækning af Heparin.

 • • 1 liter NaCl 9 mg/ml, som hver især tilsættes 5.000 IE Heparin – 2 stk. Se håndtering af Heparin 5000 i.e/ml

 • • 0,5 liter NaCl 9 mg/ml, som tilsættes 2.500 IE Heparin – 1 stk. Se håndtering af Heparin 5000 i.e/ml

 • • En flaskekanyle.

 • • 1 flushslange

 • • 1 mellemstykke, 30 cm uden hane

 • • 1 trykmanchetter til flush.

 

Samling af flush

Billede 1

 • • Emboliseringmateriale sættes i rysteren og startes (Squid /Onyx skal rystes i mindst 20 min. på fuld styrke).

 • • Husk at tænde ACT-apparatet

 • • Tjek vand i elkedlen til bøjning af microkateter.

 

Forslag til katetre

Cordis 5.2F Castillo I (CAS I), 0.038”, 100 cm Cordis 5.2F Amplatz Left III (AL III), 0

Cobra 1 (C 1) glidekath, 5F, 0.038”, 80 cm , Vertebral glidekath, 5F, 0.038”, 100 cm eller et andet kateter efter lageordinaton.

Der kan føres et microkateter igennem de foreslåede diagnostiske katetre.

 

Andre materialer

 • • Microkateter efter lægeordination:

 • • Alle katetre fra Microvention, Terumo og nogle fra Balt er godkendt til DMSO

 • • Microguidewire efter lægeordination

 • • 2 stk 3ml luerlock sprøjter, blå til vand

 • • 2 stk 3ml luerlock sprøjter rode til kontrast

 • • Venekanyler til optræk

 • • 1 adapter

 • • 1 pakke sprøjter fra Squid/Onyx:

 • • 1 blå eller gul 1 ml sprøjte til DMSO

 • • 2 hvide 1 ml sprøjter til Squid/Oyx

 • • Der sættes flush på guidekateteret (det diagnostiske kateter) under en evt. behandlingsprocedure.

 

Vævsklæber – Histoacryl

I sjældne tilfælde bruges Histoacryl i stedet for Onyx / Squid:

 • • 2 stk. 1ml luerlock sprøjter, gule til glukose

 • • 2 stk. 1ml luerlock sprøjter, hvide til opblandet histoacryl

 • • 1 afvaskningssæt (de små runde plast bøtter) til at blande Histoacryl og Lipiodol

 • • 1 lapiskop til Lipiodol

 • • 50 ml Glukose 500 mg/ml (ligger i køleskabet)

 • • Histoacryl (ligger i køleskabet)

 • • 10 ml Lipiodol Ultra-fluide 480 mg I/ml

 

Ved tumor

 • • 1 stk. 1ml luerlock sprøjte, hvid eller gul til partikler

 • • 1 afvaskningssæt (de små runde plast bøtter) til at blande partikler og kontrast

 • • 1 lapiskop til ”urent” vand.

 • • 1 sprøjte med partikler af valgt størrelse.

Partiklerne blandes med kontrast i den lille plast bøtte.

 

Kontrast

 • • 100 ml Omnipaque 300 mg J/ml hænges op.

 

Lejring

 • • I rygleje med hovedet i hovedholder og knæpude i knæhaserne.

 • • Den flade pude under lægmusklen.

 • • Så langt cranielt på lejet som muligt.

 • • Der anvendes Bearhugger, da patienterne taber temperatur under proceduren, nar de er i GA.

 • • I forbindelse med lejring af patienten placeres mindst 2 papirklips i gennemlysning på 2 forskellige vertebrae i aktuelle område eller som første valg: ved kanten af korpus pa TH 7 og TH 12, således at man præcist ved hvilket niveau, der a-graferes.

 • • Man kan dokumentere placeringen vha. 1-2 ”single-shot” af relevant område af columna vertebralis, hvor der er mulighed for at tælle, lige inden vi går i gang med selve undersøgelsen.

På skemaet til ”Spinal a-grafi” markeres hvor klipsene er placeret.

 

Undersøgelsesteknik

 • • Der køres kun på frontal-roret, C-buen drejes ud til sygepleje/anæstesi-siden (til venstre for patienten)

 • • Standard program: Hoved - Cerebral 2 fps. 25%.

 • • Eller ”Spinal” ved store patienter.

 • • Der undersøges bilateralt på alle niveauer i det aktuelle område (se MR-scanning).

 • • Mod tarmperistaltik: Glucagen kit 1 mg.

 

Efterbehandling/observation

Afhentning efter behandling

Patienten følges efter behandling af anæstesi personale til intensiv/opvågnings afdeling.

Patienten må køre uden yderligere ledsagelse, hvis der er anlagt Angioseal/Starclose eller ExoSeal, og der ikke er komplikationer i form af hæmatom, kvalme, uro eller lign.

Hvis der er komprimeret, eller der har været komplikationer, skal patienten følges af radiograf til afdeling.

 

Forholdsregler/kontrol

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer.

 • • Herefter hver time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol.

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45° efter individuelt ønske.

 • • Benet skal holdes i ro den første time efter anlæggelse af Andioseal/Starclose/Exoseal.

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer.

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 2 timer.

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Komplikationer

 • • Patienter, der er emboliseret med Squid eller Onyx, vil udånde DMSO det første døgn. Dette er en ildelugtende svovlforbindelse, som kan lugte kraftigt.

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Spinal emboli

 • • Dissektion af karvæg

 • • Lukning af normale kar, der afgår i kanten af AVM.

 • • Blødning fra AVM, som kan opstå, hvis AVM ikke tåler ændringerne i blod gennemstrømningen.

 • • Risiko for varige men er ca. 3-4 %.

 

Bivirkninger

I sjældne tilfælde allergilignende reaktioner efter kontrastinjektion.

 

Bemærkning

 • • Journalseddel og udfyldt ACT-skema med evt. efterfølgende ordineret heparinbehandling udleveres til anæstesi personale til aflevering på intensiv/opvågningsafdeling.

 • • Patientinformation ”Værd at vide efter en a-grafi” medgives til udlevering til patienten.

 • • Spinalskema udfyldes undervejs med serienumre ud for respektive vertebrae.

 • • Onyxskema til lægen udfyldes undervejs.

 • • Regning udfyldes undervejs

 • • Medicinskema udfyldes ved afslutning.

 

3) Dokumentation

 

3.1) Dokumentation af aktivitet

 

 • • Lægen noterer i RIS

 • • Lægen sender relevante billeder i PACS.

 • • Radiografen dokumenterer i RIS:

 • • Undersøgelse og SKS-kode

 • • UXAE60 – Spinal a-grafi, højre og venstre

 • • KPAT70 – Okklusion af spinalarterie.

 • • NAAC - Anæstesien påføres som tillægskode i feltet IYA.

 

Kontrast mængden skal indføres I RIS

 • • Spinalskema indscannes i RIS af sekretær.

 • • Onyxskema indscannes i RIS af sekretær