Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Embolisering af cerebral AVM

 

1) Formål

1.1) Anvendelsesområde

2) Fremgangsmåde

2.1) Baggrund

2.2) Definitioner

2.3) Fremgangsmåde

3) Dokumentation

 

1) Formål

At beskrive fremgangsmåde ved embolisering af cerebral AVM.

 

 

1.1) Anvendelsesområde

 

Henvisende afdelinger til radiologiske procedurer.

 

2) Fremgangsmåde

 

2.1) Baggrund

 

Indikation:

Cerebral arteriovenøs malformation.

 

 

2.2) Definitioner

 

Lukning af patologiske kar i hjernen.

Behandlingen foregår i generel anæstesi.

 

 

2.3) Fremgangsmåde

 

Relative kontraindikationer:

 

 1. 1. Patienter i antikoagulationsbehandling

 2. 2. Øvrige patienter se: https://pri.rn.dk/Sider/12178.aspx

 3. 3. Manglende puls i begge aa. femoralis

Uopsættelige undersøgelser vurderes individuelt af kliniker og radiolog

 

 

Forundersøgelser:

 

Laboratorieundersøgelser

 • • Evt. blodprøver (se relative kontraindikationer)

 • • Blodprøver krævet inden generel anæstesi

 • • BAC-test krævet af henvisende afdeling i tilfælde af alvorlige komplikationer

 

Normalområder for blodprøver:

 • • APTT: 25-38

 • • INR 0,9-1,1: (vi accepterer op til 2,0 for femoral punktur og op til 2,3 radialis punktur individuel)

 • • Trombocytter: ♀= 165 – 400 & ♂ = 145 – 350

 • • P-Creatininium: ♀= 45 – 90 µmol/l & ♂ = 60 – 105 µmol/l

 • • eGFR: < 60

 • • Hæmoglobin: Kvinder: 7,3 - 9,6 & mænd: 8,3 - 10,5

 • • Kalium: 3,5 – 4,6

 • • Natrium: 137 - 145

 

Aktuel journal

Evt. journal og billeder fra andet sygehus, som ikke kan overføre digitalt.

 

Røntgenundersøgelser

 • • CT eller MR skanning af aktuelle område

 

Andre undersøgelser

 • • Narkosetilsyn

 

Bestilling af intensiv plads

Da man ikke på forhånd kan afgøre, hvorvidt patienten skal holdes intuberet efter behandlingen, skal der være bestilt respiratorplads.

 

Patientforberedelse

Diæt

 • • Fast føde må senest indtages 6 timer før anæstesistart.

 • • Klare væsker uden forbehold for mængde må indtages op til 2 timer før anæstesistart.

 • • Op til ½ time før anæstesistart må ordinerede tabletter med præmedicinering gives sammen med nogle mundfulde vand.

 

Præmedicin

 • • Aftales med Anæstesi Afdeling

 

Hårfjernelse

 • • Begge lysker

 

Andet

 • • Patienten skal være velhydreret

 • • Anlagt blærekateter med timediurese-sæt

 

Påklædning

 • • Operationsskjorte, operationsbenklæder og strømper.

 • • Samtlige smykker og piercinger i undersøgelsesfeltet skal fjernes

 • • Evt. tandprotese skal ikke fjernes

 • • Evt. medbring poser til tandprotese og briller

 

Medicin, naturmedicin eller kosttilskud

 • • I tilfælde af evt. komplikationer med efterfølgende operation kræver neurokirurgisk afdeling visse produkter seponeret inden behandling.

 

Medbringe

 • • Labels med adresser og stregkoder.

 

Afhentning:

Transport

 • • Seng.

 

Varighed:

 • • 4 - 6timer.

 

Lejring

 • • I rygleje med hovedet i hovedholder og knæpude i knæhaserne.

 • • Den flade pude under lægmusklen.

 • • Så langt cranielt på lejet som muligt.

 • • Der anvendes Bearhugger, da patienterne taber temperatur under proceduren, når de er i GA.

 

Undersøgelsesteknik:

 • • Standard program: Hoved - Cerebral 2 fps. 25% Hoved. Cine program, 4/6 fps.

 • • Evt. afsluttes med en Xper-CT, husk præscan-kalibrering.

 

Embolisering af AVM

 • • Embolisering af AVM udføres altid i generel anæstesi.

 • • Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal videre med behandling, vil man starte med den diagnostiske undersøgelse i lokal anæstesi, og først bedøve patienten, når dette er klarlagt.

 

Undersøgelses-/behandlingsteknik

 • • Under gennemlysning oplægges et kateter via a. femoralis til det aktuelle kar.

 • • Herefter injiceres kontrastmiddel gennem kateteret samtidig med, at der tages billeder.

 • • Under emboliseringen føres et mikrokateter op igennem det førnævnte kateter og helt frem til AVM, hvor der emboliseres.

 • • Der skal som oftest emboliseres flere gange.

 • • Ved hel lukning eller lukning af en stor del af AVM, skal patienten holdes intuberet til næste dag.

 • • Patienten skal have kortikosteroidbehandling under og ca. 1 uge efter embolisering for at forebygge fokalt hjerneødem.

 

Efterbehandling og observation:

Afhentning efter behandling

Patienten følges efter behandling af anæstesipersonale til intensiv/ opvågningsafdeling.

Patienten må køre uden yderligere ledsagelse, hvis der er anlagt Starclose, Angioseal eller ExoSeal, og der ikke er komplikationer i form af hæmatom, kvalme, uro o.l.

Hvis der er komprimeret, eller der har været komplikationer, skal patienten følges af radiograf til afdeling.

 

Forholdsregler/kontrol

 • • Kontrol af puls, BT og indstikssted hvert kvarter de første 2 timer.

 • • Herefter hver ½ time indtil aftenstuegang, hvor der tages stilling til videre kontrol.

 • • Hovedgærdet må straks efter tilbagekomst til afdelingen eleveres til max. 45 efter individuelt ønske.

 • • Skal holde benet i ro den første time efter anlæggelse af Angioseal/Starclose/Exoseal.

 • • Patienten må mobiliseres individuelt – tidligst efter 2 timer.

 • • Patienten skal blive på NOTIA i min. 2 timer.

 

Ved punktur- eller kompressionsproblemer i Radiologisk Afdeling, meddeles dette i journalen, og afhentning af patient og efterfølgende sengeleje individualiseres herefter.

 

Mad og drikke

Patienten må spise og drikke efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Komplikationer og bivirkninger:

 • • Patienter, der er emboliseret med Squid, Phill eller Onyx, vil udånde DMSO det første døgn. Dette er en ildelugtende svovlforbindelse, som kan lugte kraftigt.

 • • Lyskehæmatom

 • • Cerebral emboli

 • • Dissektion af karvæg

 • • Lukning af normale kar, der afgår i kanten af AVM.

 • • Blødning fra AVM, som kan opstå, hvis AVM ikke tåler ændringerne i blodgennemstrømningen.

 • • Risiko for varige mén er ca. 3-4 %.

 • • Pga. langvarig røntgenstråling kan hårtab forekomme, men håret vokser ud igen.

 

Øvrigt

Information om kontraststoffer, bivirkninger mm.

 

Bemærkninger:

Journalseddel og udfyldt ACT-skema udleveres til anæstesipersonale til aflevering på intensiv/opvågningsafdeling.

Patientinformation ” Værd at vide efter en a-grafi” medgives til udlevering til patienten.

 

3) Dokumentation

 

Informeret samtykke:

Indhentes og dokumenteres af henvisende læge i RIS