Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oxygenering på H-anæstesi i forbindelse med intubation og ekstubation af voksne patienter i generel anæstesi

Baggrund

Risiko for død og organskade pga. generel anæstesi er meget lille. Dog ses disse komplikationer og det skyldes oftest manglende kontrol af oxygenering/ventilation under anæstesiindledning og afslutning.

På H-anæstesi ses øget hyppighed af vanskelige luftveje pga. patologiske anatomiske forhold hos øre-næse-halspatienter både før og efter operation, og i særdeleshed hos nyopererede kæbekirurgiske patienter.

Formål

Af hensyn til patientsikkerheden er der behov for strukturerede ensartede guidelines for denne patientkategori.

Præoxygenreing før generel anæstesi

Alle patienter skal præoxygeneres med 100% ilt, flow på minimum 10 l/min og tætsluttende maske. Optimalt tilstræbes end-tidal oxygen fraktion på 0.8-0.9 (anbefaling fra DASAIM/Difficult Airway Society 2015 guidelines)

I enkelte tilfælde kan en end-tidal oxygenfraktion på 0.7 accepteres.

Ved optimal præoxygenering kan man forlænge apnøperioden uden saturationsfald fra 2 minutter til 8 minutter.

Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilatory Exchange: THRIVE

Man kan yderligere opnå forlænget apnøperiode uden væsentlig saturationsfald ved at anvende næsekateter både under præoxygenering med en tætsluttet maske, og under apnøperioden, hvor intubationsforsøg gennemføres. Der gives ilt 10-15 l/min via næsekateteret.

Dette anbefales som standardbehandling hos højrisikopatienter.

Oxygenering i forbindelse med ekstubation

Der er øget risiko for desaturering hos kæbekirurgiske patienter, som har gennemgået osteotomi samt øre-næse hals patienter som har gennemgået operation i luftvejene, mundhulen eller halsen.

Hos disse patienter følges Difficult Airway Society Guidelines for Extubation Algorithm 2011.

Patienterne skal oxygeneres med 100 % ilt i 3 til 5 minutter før ekstubation.
Patienter, som ikke har haft problematiske luftveje, kan oxygeneres med 80 % ilt i 3-5 minutter før ekstubation

Referencer

C. Frerl, V.S.Mitchell, A.f.McNarry, C. Mendonca, R. Bhagrath, A. Patel et al, Difficult Airway Society intubation guidelines work group,Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults, British Journal of Anasthesia, 115 (6) 827-48 (2015)

 

Up to date DAS intubation guidelines 2015 https://www.das.uk.com/content/update_on_new_das_guidelines_2015_3

 

Laura F. Cavallone, MD and Andrea Vannucci, MC DEAA, Extubation of the Difficult Airway and Extubation Failure, Review Article, Anesthesia and Analgesia, February 2013, Volume 116, Number 2, 368-382