Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurointervention - Interventionsbehandling af intracranial sinustrombose

 

Den traditionelle behandling af akut sinutrombose er intravenøs heparin. En mindre gruppe patienter responderer ikke på den behandling. Hos patienter, der bliver stuporøse eller comatøse trods behandling med Heparin, kan overvejes interventionstrombolyse.

 

Der skal foreligge verificeret sinustrombose enten ved CT- eller MR skanning.

 

Indikation for interventionsbehandling stilles af neurolog og speciallæge i neurointerventions-radiologi.

Undersøgelse og behandling foregår altid i generel anæstesi.

 

Teknik:

 

Der anlægges 5 FR sheath i venstre arterie femoralis og med 5 FR diagnostisk kateter gøres bilateral carotis- og vertebralis arteriografi, til fastlæggelse af trombosens udbredelse. Kateteret efterlades i carotis interna med flush (1 l NaCl + 5000 IE Heparin.

 

Der anlægges 6 FR sheath i højre vena femoralis og der anlægges 6 FR (evt. 5 FR) Envoy guidekateter i vena jugularis (helt op under basis cranii) på den side, hvor der er trombe i sinus tranversus. Det kan være vanskeligt at komme igennem, men der opnås en vis mekanisk trombectomi.

 

Der anlægges mikrokateter (Rapidtransit) med mikroguide 0,014” op i relevant sinus til man har passeret tromben, eller det ikke er muligt at komme længere.

 

Der kan evt. forsøges mekanisk trombectomi med mikrosnare eller stentriever, som kan føres gennem et Prowler Plus mikrokateteret. Der kontrolleres med a-grafi via kateter i carotis interna. Skal ikke forsøges flere gange, ofte skuffende ved udbredte tromber.

 

Når mikrokateteret er på plads så langt fremme i sinus som mulig, trækkes Envoy guidekateteret ned til under basis cranii.

 

Der blandes 20 mg Actilyse med 20 ml Solvens (NaCl) (= 1mg/ml)

 

Der kan gives ca. 20 mg i refrakte doser pr. håndsprøjte i tromben. Kontrol via arteriekateteret. OBS. – først virkning efter ca. 10 min. Er der tromber i flere sinus fordeles dosis. Der kan max. gives i alt 50 mg.

 

Der gives 0,5 ml bolus for at fylde mikrokateteret. Der blandes 20 mg Actilyse i 250 ml NaCl = 1 mg/13 ml. Blandingen sættes i dråbetæller, som sættes til injektion med 13 ml/time = 1 mg Actilyse/time. Infusionen fortsættes på afdelingen til næste dags kontrol-arteriografi.

 

Højre lyske: Envoy kateteret efterlades i vena jugularis med flush uden heparin og mikrokateret efterlades i sinus (med Actilyse-infusionen). Det hele fikseres på låret og pakkes sterilt ind.

 

Det er vigtigt, at der ikke sker displacering af de efterladte katetre.

 

Venstre lyske: Arteriekateteret fjernes og sheathen i venstre arterie femoralis pakkes sterilt ind og efterlades uden flush.

 

Efter 24 timer (20 – 28 timer) skiftes den efterladte sheath i arterie femoralis over en ny guide og der gøres kontrol- arteriografi i relevante kar. Er sinus åben afsluttes behandlingen.

Ellers fortsættes yderlig i 24 timer. Der kan eventuel foretages justering af mikrokateterets placering. Det diagnostiske kateter fjernes og sheathen efterlades igen uden flush.

 

Ny kontrolarteriografi efter 24 timer efter skift af sheath.

 

Der fortsættes under og efter Actilyse behandling med lavmolekylær Heparin i sædvanlig terapeutisk dosis

 

Actilyse-infusionen skal mærkes med mærkat

 

Patientens navn og CPR-nr.:

Dato og klokkeslæt:

Infusion: 20 mg Actilyse i 250 ml NaCl = 1 mg Actilyse i 13 ml

Infusionshastighed: 13 ml/time = 1 mg Actilyse/time.

Signatur:

 

 

Undersøgelse og behandling foregår altid i generel anæstesi.