Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - Referencekompendium

PGMU er et kvalitetsmonitorerings værktøj, som anvendes over hele landet. Det er beskrevet i ”European Guidelines for Quality Assurance and Breastcancer Screening and Diagnosis”, og anvendes i de lande vi ofte sammenligner os med.

 

For at opnå en mere ensartet vurdering af screeningsbilleder over hele landet, blev det besluttet i ”Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i screeningsenheder i Danmark”, at udforme et kompendium, som konkretisere de enkelte kriterier i PGMU.

 

Kompendiet er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med PGMU-vurdering af billeder, samt en hjælp i hverdagen til at forbedre billedkvaliteten, hvad enten man arbejder i Mammograficreeeningen eller i den kliniske mammografi. Det er et værktøj som løbende forbedres og udvikles.

 

Der vil altid ligge et opdateret eksemplar af Referencekompendiet i Screeningen og ved stue H + I i den kliniske mammografi.