Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mammografiscreening - Konstanstest

 

Ugentligt og 1 gang månedligt udføres der på apparaturet forskellige konstanstests, som er en integreret del i et kvalitetsstyringssystem. Dataene samles i en QAbase. QAbase er et registreringsværktøj til brug, for Røntgenfysik i det daglige kvalitetsarbejde, med overvågning og kvalitetssikring af røntgenudstyret, på sygehusene i Region Nord. QAbase anvendes dagligt, af de billedproducerende afdelinger på sygehusene i regionen, til indrapportering af måleresultater fra konstanskontrol, i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998.

 

Udviklingen af QAbase foregår i et samarbejde mellem Region Nord, Røntgenfysik og IT sundhed. Den ansvarlige fysiker har ansvaret for at kvalitetsarbejdet udføres i henhold til bekendtgørelsen på området, og sørger desuden for at oplære de udvalgte personaler i at udføre testene korrekt.

For yderligere oplysninger henvises til Røntgenfysik.