Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Anlæggelse og fjernelse af grippernål i Port à Cath (højtryksport)

 

Gældende for BDA, afsnit Thisted.

Personalet må gerne anvende Port á Cath (højtryksport) til injektion af intravenøs kontrast - også når kontrasten injiceres med automatsprøjte.

Alle porte der er anlagt på Aalborg UH fra 1. Maj 2012 kan tåle højt tryk og dermed bruges til CT kontrast.

 

 

En højtryksport kan verificeres på flere måder:
 

 • • CT oversigtsbilleder eller RTG thorax kan måske vise, at der står ”CT” på porten.
   

 • • På en tidligere model kan der mærkes 3 knopper gennem huden. Den type port kan holde til 250 psi. Ændr´ derfor ikke ved psi på¨sprøjten.
   

 • • De højtryksporte, der anlægges i dag, er sværere at identificere, men patienterne kan selv gøre rede for hvor og hvornår, den er anlagt.
  De nye porte kan holde til 325 psi.
  Indstil psi på 325 ved brug af disse.

 

Det er ikke nødvendigt med ændringer i flow, kontrastmængde eller delays, men PSI indstilles efter port-type.
 

Vær meget obs. på porte, der ikke er anlagt på Aalborg UH.
Som regel ved patienterne selv, om den kan bruges.

I tvivlstilfælde, hvor patienten heller ikke er sikker, anvendes porten IKKE til injektion med automatsprøjte. Så anlægges et perifert venekateter.

 

 

Gripper nål

Der er forskel på hvilket tryk gripper nålene er godkendte til. Vigtig at de er godkendt til kontrastindgift med automatsprøjte.

Gripper nålene, der kan anvendes til højt tryk:

 • • hedder Gripper Plus, Power P.A.C.

 • • er markeret med ”5ml/sec”.

 

 

Remedier
 
 • • 2 x 10 ml forfyldte sprøjter med NaCl – før anvendelse

 • • 2 x 20 ml forfyldte sprøjter med NaCl – efter anvendelse

 • • Gripper nål: Gripper Plus 19 G x 19 mm (Lang nål: 19 G x 25 mm)

 • • Mediswabs

 • • Sterilt plaster

 

 

Billede 1

 

 

Anlæggelse af grippernål
 

 • • Sprøjt saltvand igennem slangen på gripper nålen, så den er helt fyldt op med saltvand og luk for klemmeskruerne. Lad evt. sprøjten sidde på.

 

 • • Sprit huden af med mediswabs to gange (lad tørre imellem).

 

 • • Hold godt fast i porten, bed patienten om at trække vejret ind og holde det, og stik nålen lodret ned til bunden mærkes.

 

 • • Lille hvidt ”håndtag” fjernes.

 

 • • Åben for begge klemmeskruer og sprøjt de 20 ml saltvand ind.

 • • Tjek for tilbageløb. Der skal muligvis bruges en ekstra sprøjte saltvand.

 

 • • LUK for begge klemmeskruer.
   

 • • Fastgør gripper nålen med lidt plaster.

 

 • • Kontrastslangen kobles til tættest på nålen, dvs. på hvid filterprop.
  (Se ring på foto).
  Sprit den hvide filterprop før kontrasten kobles til.

 

 • • ÅBN klemmen nærmest nålen. Gripper nålen er klar til brug.

 

 

Fjernelse af grippernål

 

 • • Fjern kontrastslangen.
  Sprit den hvide filterprop

 

 • • Gennemskyl katheteret med flush-flow (stødvis teknik) via den hvide filterprop 2 x 20 ml NaCl. (Trækkes op via hvid studs på det ophængte NaCl)
   

 • • Fjern selve nålen ved at løfte det lille klare håndtag opad. Lille hvidt ”håndtag” fjernes først.
  Den kan godt være hård at trække op. Hold godt igen på kraven !
  Det giver et klik, når nålen er trukket langt nok tilbage og spidsen låses,
  så man ikke kan stikke sig.
   

 • • AFSPRIT HUDEN og sæt sterilt plaster på.
   

 

 

Ved problemer kontakt narkosen 50448

 

Hvis der er specielle problemer med grippernålen, kan man altid ringe til
Onkologisk Dagafsnit 61490.