Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for patienter i Opvågningsafsnittet på RHN – Fællesklinik Thisted

 

Formål

Formål med rammeordinationer er at optimere behandlingskvalitet og patientflow i Opvågningsafsnittet.

VAS: Visuel Analog Skala.

Generelt

Er der på anæstesi-skemaet/ cheklisten anført andre ordinationer, skal disse følges frem for rammeordinationer.
I opvågmningsafsnittet anvendes VAS-score som smertevurderingsredskab.


Mål for smertebehandling:

I hvile VAS ≤ 3
Ved mobilisering VAS ≤ 5

 

Smertebehandling > 15 år:

Som hovedregel anvendes:

 • • Tbl. Paracetamol 1 g x 4, alternativt i.v. eller supp.
   

NSAID præparat:

 • • Tbl. Ibumetin 400 mg x 3, alternativt supp. Bonyl 500 mg/ inj. Toradol 30 mg i.v.
   

Dette suppleres med:

 • • Inj. Morfin 3 - 5 mg i.v. max. x 4

 • • Tbl. Morfin 10 mg

 • • Tbl. Tradolan 50 mg/ evt. supp. Tadol 100 mg.


Hvis Morfin ikke tåles eller ved manglende effect:

 • • Inj. Ketogan 2,5 – 5 mg i.v. max x 2

 • • Inj. Fentanyl 50 - 100 mikrogram


Specielt for sectiopatienter:

Disse patienter har ikke fået præ-medicin.

 • • Tbl. Paracetamol 1 g

 • • Tbl. Ibumetin 400 mg

 • • Evt. tbl. Tradolan 50 mg/ tbl. Morfin 10 mg

 • • Suppleres med vanlig smertebehandling

 • • Evt. tilbydes TAP-blokade.

 

Epidural smertebehandling:

Standard blanding:

 • • Bupivacain 2,5 mg + Morfin 50 mikrogram/ml

Se skema (Bilag 1)


Behandling af kvalme:

Se skema (Bilag 2)


Behandling af shivering:

 • • Inj. Petidin 10-15 mg i.v. max. x 3


Kompetence:

Ovenstående rammeordinationer må udføres af sygeplejersker, der er oplært i opvågningsafsnittet.


Dokumentation:

Observationer og givet medicin dokumenteres på opvågningsskemaet og medicinmodulet i CCS.

Da det nuværende medicinsystem Columna ikke kan håndtere egentlige delegerede standardordinationer, men danner disse som almindelige sygeplejerske-ordinationer, der er markerede som ikke godkendte, fraviges princippet om kun at dispensere og administrere læge-godkendte ordinationer. Ordinationer, der er dannet ud fra standardordinationer/ pakker i henhold til bilag: Rammeordinationer for patienter i Opvågningsafsnittet på RN – Fællesklinik Thistsed er at betragte som på forhånd lægegodkendte og kan derfor anvendes som sådan.


Andre præpapater:

 • • Dormicum 5 mg/ml titreringsdosis 1 mg i.v. max x 3

 • • Atropin 1 mg/ml 0,5 – 1 mg x 1

 • • Efedrin 50 mg/ml 5 - 10 mg i.v. (døgndosis 150 mg)

 • • Metaoxedrin 1 mg/ml, 0,1 – 0,2 mg i.v. (døgndosis 2 mg)


Børn i opvågningsafsnittet > 14 år:

 • • Paracetamol ………………se skema (Bilag 3)

 • • Ibumetin

 • • Morfin 0,05 mg/kg i.v.


Shivering:

 • • Petidin 0,5 mg/kg i.v.


PONV:

 • • Ondansetron 0,1 mg/kg i.v.