Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter til Onkologisk afdeling (Speciale for Kræftbehandling), Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Patienter med kræftdiagnose henvises til Speciale for Kræftbehandling via elektronisk henvisning.

 

Som udgangspunkt modtager Speciale for Kræftbehandling KUN færdigudredte patienter med verificeret kræftdiagnose, men indenfor enkelte diagnoseområder modtager specialet henvisninger på patienter til udredning. Dette gælder f.x. for patienter med nydiagnosticeret hudkræftdiagnose, hvor der visiterende læge ikke ud fra skriftligt materiale kan afgøre behandlingsform (strålebehandling/kirurgi). Disse patienter ses sammen med erfaren plastikkirurg og ved besøget tages der klinisk beslutning.

 

Alle patienter, som henvises til Speciale for Kræftbehandling visiteres og behandling planlægges, således at ventetidsgarantier overholdes som foreskrevet i Sundhedsloven.

Hudpatienter til udredning følger lovgivningsmæssige retningslinjer for udredning og information som beskrevet i Sundhedsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Alternativt tilbydes patienterne behandling i andre onkologiske centre i DK og i sjældne tilfælde i udlandet.

 

Henvisninger skal indeholde

 • • Cytologisk/histologisk verificeret malign diagnose

 • • Sufficient TNM-klassifikation af patientens sygdom

 • • Øvrige relevante undersøgelsesresultater

 • • Om der mangler svar på bestilt undersøgelse

 • • Om patienten er i kræftpakkeforløb

 • • Kort resumé af patientens sygehistorie inkl. performancestatus

 • • Operation + dato

 • • Anden iværksat onkologisk behandling

 • • Hvad der er sagt til patienten

 

 

Definition af begreber

MDT-konference = multidiciplinær lægelige konference med tilstedeværelse af relevante speciallæger. Afholdes diagnosevis.

 

Målgruppe – modtagelse

Eksterne samarbejdspartnere

 

Formål

Sikre at henvisende afdelinger er opmærksomme på, hvilke undersøgelser der skal være bestilt/svar på inden henvisning til Speciale for Kræftbehandling for at sikre at patientens lovgivningsmæssige rettigheder overholdes, når en kræftdiagnose stilles.

Optimere og effektivisere overgange mellem lægelige specialer til gavn for patientens samlede forløb.

 

Problemstilling

Sikre at lovgivningsmæssige patientrettigheder beskrevet i Sundhedsloven overholdes. Hvis ikke dette er muligt sikre at patienterne tilbydes behandling andet sted i Danmark og i særlige tilfælde i udlandet.

 

Forespørgsler vedrørende onkologiske behandlinger/problemstillinger

Skal i almindelig dagtid (8-16) gå til Specialets interne Akutfunktion, som er bemandet med erfarne Onkologiske sygeplejersker samt læger fra både for- og bagvagt på lokalnummer 60630 eller 60390. I vagttid skal henvendelsen gå direkte til bagvagten.

 

Dette gælder også særligt kritiske patienter, så som:

 • • Mistænkt/manifest medullær tumorkompression

 • • Truende/manifest vena cava superior syndrom

 • • Akut tumorbetinget respiratorisk påvirkning

 • • Ikke-kontrollerbar blødning fra tumor

 • • Hurtigt voksende tumorer (f.x. småcellet lungecancer)

 

Her kan henvendelse også ske til relevant speciallæge.

 

 

Referencer

Sundhedsloven

www.Venteinfo.dk

Regionens standardiserings-retningslinjer