Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse ved gynækologiske operationer

 

Beskrivelse

Der er god evidens for, at tromboseprofylakse med lav molekylært heparin ved gynækologiske operationer kan mindske risikoen for postoperativ tromboembolisk komplikation.
 

Tromboseprofylaksen (Fragmin) gives rutinemæssigt efter følgende skema. Den endelige stillingtagen skal fremgå af operatørsamtalen.

 

For patienter i præoperativ tromboseprofylakse behandling henvises endvidere til instruks Tromboseprofylakse hos patienter i antitrombotisk behandling.

 

Operationer ved benign sygdom
 

Operation

Dosis Fragmin

Columna Medicin

Tidspunkt

Hysterektomi, (abdominal,vaginal,TLH, robot, lavh)

 

5000 IE subkutant

benign tromboseprofylakse

 

4-12 timer post-operativt

Laparatomi

 

 

5000 IE subkutant

benign tromboseprofylakse

4-12 timer post-operativt

Prolaps operation

(ikke ved TVT, eller simpel for- og bagvægsplastik)

 

5000 IE subkutant

benign tromboseprofylakse

4-12 timer post-operativt

Laparoskopi + risikofaktor *

 

 

5000 IE subkutant

benign tromboseprofylakse

4-12 timer post-operativt

Laparoskopi – risikofaktor

 

 

Ingen dosering

 

 

 

Risikofaktor:

 1. 1. BMI > 35

 2. 2. Tidligere tromboembolisk komplikation

 3. 3. DM

 4. 4. Trombofili

 5. 5. Alder > 40

 6. 6. P-pillebrugere

 7. 7. Operationslængde > 60 minutter

 8. 8. Hjertesygdom

 

Et epiduralkateter må ikke seponeres indenfor tidsvinduet 0-4 timer før og efter Fragmin injektion.

Tromboseprofylaksen bibeholdes til fuld mobilisering.

 

 

 

 

Operation ved mistænkt eller påvist malign sygdom

 

Operation

Dosis Fragmin

Columna Medicin

Tidspunkt

Laparotomi

 

5000 IE subkutant

malign tromboseprofylakse

 

12 timer præ-operativt

Laparoskopi

 

 

5000 IE subkutant

malign tromboseprofylakse

12 timer præ-operativt

Robotoperation (hysterektomi, bso, gld. exhairese, staging operation)

 

5000 IE subkutant

malign

tromboseprofylakse

 

12 timer præ-operativt

 

 

Et epiduralkateter må ikke seponeres indenfor tidsvinduet 0-4 timer før og efter Fragmin injektion

 

Tromboseprofylaksen bibeholdes med dosering som ovenfor i 28 dage efter operationen for patienter med:

1.Ovariecancer (eksklusiv borderline).

2.Uterus cancer og mindst 1 af følgende faktorer:

 

 • • Alder > 60 år.

 • • Tidligere VTE

 • • Ikke radikal operation

 • • Metastaser, hvor adjuverende behandling forventes.

 

Ved atypisk kompleks hyperplasi i endometriet iværksættes tromboseprofylaksen som ved uteruscancer og bibeholdes indtil mikroskopisvar foreligger og fortsættes, hvis malignitet påvises.

 

Referencer

http://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf