Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operation af patienter i peroral antikoagulationsbehandling (Marevan)

 

Generelle forhold

  • • Marevanvirkningen på protrombintiden rapporteres som INR (International normalized ratio), der er ratioen mellem den målte protrombintid og en international standard. En INR på 2.5 betyder således, at dannelsen af et koagel forsinkes med en faktor 2.5 i forhold til normalt.

 

  • • Operation af patienter i Marevanbehandling kan medføre medicinsk blødning betinget af den nedsatte aktivitet af de K-vitaminafhængige koagulationsfaktorer:

 

INR

Blødningsrisiko ved operativt indgreb

< 1,5

Epiduralkateter kan anlægges

< 2,5

Minimal risiko for medicinsk blødning

2,5-4,0

Nogen risiko for medicinsk blødning

>4,0

Betydelig risiko for medicinsk blødning

 

  • • Marevanvirkningen kan modvirkes ved indgift af K-vitamin (phytomenadion) 0,5-1 ml (5-10 mg) i.v. INR vil falde efter nogle timer. Virkningen er svær at forudsige bl.a. betinget af marevans plasmahalveringstid på 48-72 timer. Umiddelbar nedsættelse af Marevaneffekten kan opnås ved indgift af frisk frosset plasma (3 portioner).

 

  • • Alle patienter, der er i Marevanbehandling pga. kunstig hjerteklap eller har fået foretaget indlæggelse af stent i forbindelse med ballondilatation af kranspulsårer, skal konfereres med kardiolog inden ændring i Marevanbehandling.

Retningslinjer akut operation:

 

INR

Forholdsregler

< 2,5

Operation gennemføres

2,5-4,0

Der indgives phytomenadion 5-10 mg i.v., om muligt afventes 6 timer. Ved medicinsk blødning gives frisk frosset plasma.

>4,0

Kun operation på vital indikation. Der gives phytomenadion 5-10 mg i.v. og frisk frosset plasma. Der konfereres med koagulationslaboratoriet.

 

Retningslinjer elektiv operation:

 

Operationstype

Mål for INR

Abdominal kirurgi (åben og laparoskopi), vaginal hysterektomi

< 1,5

Vaginale dagkirurgiske indgreb, TCER, TCPR, vaginale prolaps operationer

< 2,0

 

Ved planlægning af operation aftales omskiftning af den perorale behandling til Fragmininjektion subkutant.

  • • Marevan pauseres 5 dage før operationen.

 

  • • Der iværksættes behandling med Fragmin 5000 IE hver aften før operationen

 

  • • Dagen efter operationen genoptages patientens Marevanbehandling i vedligeholdelsesdosis efter patientens vanlige skema. Efter operation er der ofte påvirkning af den gastrointestinale absorption, hvorfor indgift af mætningsdosis kan være uhensigtsmæssigt.

 

  • • INR måles dagligt. Når INR er i behandlingsmæssigt niveau, kan Fragmin seponeres. Ved udskrivelse kan egen læge efter aftale styre dette.