Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operation af patienter i peroral antikoagulationsbehandling

 

Generelt

Ved planlægning af elektiv operation af patienter i peroral antikoagulationsbehandling pauseres/omstilles behandlingen iht. Retningslinjer og tilhørende algoritme udstukket af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase, Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. (http://dsth.dk/bridging/
 

Ved ændringer af den antitrombotiske behandling klassificeres blødningsrisikoen ved det planlagte indgreb:

 

Indgreb onkologi

Blødningsrisiko

Operation for mistænkt ovariecancer – ovariecancer herunder intervalkirurgi

Høj

Operation for uterus cancer

Høj

Vaginale Operationer (vulvaresektion)

Lav

Undersøgelse i GA

Lav

 

 

Indgreb almen kirurgi

Blødningsrisiko

Hysterektomi og større adneks-kirurgi

Moderat

BSO –sterillisation-diagnostisk laparoskopi

Lav

TCER-TCFR

Moderat

Diagnostisk hysteroskopi

Lav

Evacuatio

Lav

 

 

Indgreb urogynækologi

Blødningsrisiko

Vaginal hysterektomi - Manchester

Moderat

Bob schull

Moderat

Kompliceret cysto-rectocele

Moderat

Simpel cystocele- rectocele - kolpokleise

Lav

TVT

Moderat

 

Patienter med nylig apoplexi/TCI (< 6 mdr), nylig AMI (< 6 mdr), reumatisk hjerteklapsygdom, hjerteinsufficiens, kunstig hjerteklap, stent, nylig VTE (mindre 6 mdr) eller i aktuel terapeutisk behandling med LMH skal konfereres med Trombosecenter Aalborg.

 

Referencer

http://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf og tilhørende app (http://dsth.dk/bridging/) jf. DSOG guideline: Bridging af patienter i antitrombotiskbehandling forud for operativt indgreb 2016.

 

 

Marevan

Marevan virkningen på protrombintiden rapporteres som INR (International normalized ratio), der er ratioen mellem den målte protrombintid og en international standard. En INR på 2.5 betyder således, at dannelsen af et koagel forsinkes med en faktor 2.5 i forhold til normalt.

 

Operation af patienter i marevanbehandling kan medføre medicinsk blødning betinget af den nedsatte aktivitet af de K-vitaminafhængige koagulationsfaktorer

 

INR

Blødningsrisiko ved operativt indgreb

<1,5

Epiduralkateter kan anlægges

<2,5

Minimal risiko for medicinsk blødning

2,5-4,0

Nogen risiko for medicinsk blødning

>4,0

Betydelig risiko for medicinsk blødning

 

  • • Marevan virkningen kan modvirkes ved indgift af K-vitamin (phytomenadion) 0,5-1 ml (5-10 mg) intravenøst. INR vil falde efter nogle timer. Virkningen er svær at forudsige bl.a. betinget af Marevans plasmahalveringstid på 48-72 timer. Umiddelbar nedsættelse af Marevan effekten kan opnås ved indgift af frisk frosset plasma (3 portioner).

 

  • • Alle patienter, der er i Marevan behandling på grund af kunstig hjerteklap eller har fået foretaget indlæggelse af stent i forbindelse med ballondilatation af kranspulsårer, skal konfereres med kardiolog inden ændring i Marevan behandling.

 

Retningslinjer ved akut operation

 

INR

Forholdsregler

<2,5

Operation gennemføres

2,5-4,0

Der indgives phytomenadion 5-10 mg i.v., om muligt afventes 6 timer. Ved medicinsk blødning gives frisk frosset plasma.

>4,0

Kun operation på vital indikation. Der gives phytomenadion 5-10 mg i.v. og frisk frosset plasma. Der konfereres med koagulationslaboratoriet.

 

Operationstype

Mål for INR

Abdominal kirurgi (åben og laparoskopi), vaginal hysterektomi

<1,5

Vaginale dagkirurgiske indgreb, transcervikal endometrieresektion (TCER), transcervikal polypresektion (TCPR), vaginale prolapsoperationer

<2,0

 

Ved planlægning af operation aftales omskiftning af den perorale behandling til Innohep injektion subkutant.

 

  • • Marevan pauseres 5 dage før operationen

 

  • • Der iværksættes behandling med Innohep 4500 IE hver aften før operationen

 

  • • Dagen efter operationen genoptages patientens Marevan behandling i vedligeholdelsesdosis efter patientens vanlige skema. Efter operation er der ofte påvirkning af den gastrointestinale absorption, hvorfor indgift af mætningsdosis kan være uhensigtsmæssigt.

 

  • • INR måles dagligt. Når INR er i behandlingsmæssigt niveau, kan Innohep seponeres. Ved udskrivelse kan egen læge efter aftale styre dette.