Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og indkaldelse af patienter til Onkologisk Afdeling

 

Beskrivelse

Onkologisk Afdeling arbejder i teams og det er den diagnoseansvarlige overlæge, som har ansvar for at patienter i egen diagnosegruppe visiteres af en speciallæge dagligt. Lægesekretærerne i specialets visitationsenhed har delegeret ansvar til at videregive og ekspedere indkomne henvisninger til rette diagnoseområder samt sagsbehandling efter visitation. De sikrer, at relevante udbedte prøvesvar er indkommet og har ansvar for booking og indkaldelse af patienter samt planlægning af patientens forløb i Onkologisk Afdeling. Heri inddrages relevante fagpersoner og afsnit indenfor specialet. Der er udarbejdet et internt visitationsskema, som benyttes i arbejdsprocessen.

Henvisninger, hvor det fremgår klart, at den er sendt forkert, kan af lægesekretær i Visitationen sendes videre til relevant modtager.

 

 

Sekretærfunktioner i forbindelse med visitation og indkaldelse

 • • Trækker henvisning ud fra postkassen i AS400

 • • Klargør til visitation med udfyldelse af visitationsskema og videregiver til relevant team.

 • • Efter visitation skrives notat og tider bookes ud fra generelle retningslinjer.

 • • Udfyldt stråleskema sendes til Stråleterapien.

 • • Ordineret kemoterapi bookes af FLK.

 • • Hvis ikke udredningsretten, behandlingsgarantien og maksimale ventetider overholdes kontaktes visiterende læge mhp. at informere patienten og finde alternativ løsning ved andre onkologiske centre i Danmark/alternativt udlandet.

 • • Patienterne bookes via Bookplan og indkaldes ud fra regionens retningslinjer samt Sundhedsloven.

 • • Papirer angående nye patienter og evt. breve til patienterne leveres til relevante team/sygeplejeplanlægger dagen før patienten møder.

 

 

Lægeopgaver i forbindelse med visitation og indkaldelse

 • • En læge fra hver diagnosegruppe visiterer nye henvisninger

 • • Kort resumé af patientens sygehistorie samt patientens behandlingsplan for onkologisk behandling dikteres. Mangler der, svar angives dette i notatet.

 • • Det er vigtigt, at rette diagnose angives af lægen med ICD-10 kode

 • • Er strålebehandling relevant udfyldes intern strålehenvisning.

 

Forløbskoordinatorerne

 • • Booker patienter til medicinsk cancerbehandling

 • • Opretter patienterne i MedOnc

 • • Kontrollerer at ventetidsgarantien overholdes, hvis ikke gives besked til sekretærerne i Visitationen

 

 

Bookingenheden i Stråleterapien

 • • Booker patienter til scanning samt behandlingsstart i Aria og beder lægesekretærerne i Stråleterapien om at booke samme tidspunkter i Bookplan samt udskrive relevante breve, informationsskrivelser ud fra lovgivning og regionens kommunikationskoncept til udlevering, når patienten møder.

 • • Kan ventetidsgaranti ikke overholdes meddeles dette til sekretærerne i Visitationen

 

Målgruppe – modtagelse

Læger i onkologisk speciale

Lægesekretærer i onkologisk speciale

 

Formål

Sikre rettidig og relevant visitation af nydiagnosticerede kræftpatienter, samt at overholde lovgivningsmæssige krav angående udrednings- og behandlingsretten samt maksimale ventetider og rettidig indkaldelse af patienter i kræftpakkeforløb

 

Problemstilling

Sikre daglig, kompetent og rettidig visitation og indkaldelse af patienter samt dokumentation af samme og sikre effektiv udnyttelse af ressourcer.

 

Metode

Aftalte administrative arbejdsgange mellem læger, sekretærer og relevante sygeplejersker sikrer, at visitation, behandling samt relevant og lovpligtig information når patienterne rettidigt.

 

Bemærk

I perioden fra henvisning er sendt til Onkologisk Afdeling og til patientens første besøg i afdelingen er den henvisende afdeling stadig patientens stamafdeling.

 

Referencer

”Lovpligtige bilag” – ligger på personalenet

Sundhedsloven

Regionens kommunikations og standardiseringsretningslinjer.