Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

 

 

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

Modtagelse af patienter:

 • • Identificere pt.

 • • Standardmålinger hvis muligt

 • Tension (vigtigt)

 • Autorefraktion

 • Brillemål

 

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. har forståelse for henvisningen

 

 • • Pt. informeres om evt. ventetid. Sygeplejersken medvirker til at prioritere rækkefølgen af de akutte patienter ud fra pt. almentilstand

 • • Pt. tilbydes efter behov seng og solbriller.

 • • Ved kvalme udleveres opkastningspose.

 • • Sygeplejersken observerer om pt`s almentilstand ændres og handler derefter.

 

Efter lægens ordination:

 • • Sygeplejersken assisterer lægen efter behov

 • • Der anlægges evt. PVK

 • • Pt. klargøres evt. til iridotomi (se PRI dokument for ”sygeplejen til ambulant patient med glaukom”)

 • • Der findes ordineret medicin frem og gives

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelse:

 

 • • I samråd med vagthavende læge adviseres sengeafsnittet om evt. indlæggelse

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. og eventuelle pårørende føler sig velinformeret

 • • Sygeplejerskens dokumenterer sygeplejen i clinical suite

 

Hjemsendelse til ambulant fortsættelse:

 • • Eventuelle spørgsmål fra patient og pårørende afklares

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. eller eventuelle pårørende, er i stand til at varetage øjendrypning/medicinhåndtering. Evt. udlevere dryppevejledning

 • • Der rekvireres hjemmesygepleje ved behov til øjendrypning / medicinhåndtering