Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom


Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

 

Modtagelse af patienter:

 • • Identificere patient

 • • Standardmålinger hvis muligt

 • Tension (vigtigt)

 • Autorefraktion

 • Brillemål

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. har forståelse for henvisningen
   

 • • Patienten informeres om eventuel ventetid. Sygeplejersken medvirker til at prioritere rækkefølgen af de akutte patienter ud fra patienten almentilstand

 • • Patient tilbydes efter behov seng og solbriller.

 • • Ved kvalme udleveres opkastningspose.

 • • Sygeplejersken observerer om patientens almentilstand ændres og handler derefter.

Efter lægens ordination:
 

 • • Sygeplejersken assisterer lægen efter behov

 • • Der anlægges evt. PVK

 • • Patient klargøres evt. til iridotomi (se PRI dokument ”sygeplejen til ambulant patient med glaukom”)

 • • Der findes ordineret medicin frem og gives

Ved indlæggelse:

 

 • • I samråd med vagthavende læge adviseres sengeafsnittet om eventuel indlæggelse

 • • Sygeplejersken sikrer sig at patient og eventuelle pårørende føler sig velinformeret

 • • Sygeplejerskens dokumenterer sygeplejen i clinical suite

Hjemsendelse til ambulant fortsættelse:
 

 • • Eventuelle spørgsmål fra patient og pårørende afklares

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. eller eventuelle pårørende, er i stand til at varetage øjendrypning/medicinhåndtering. Eventuelt udlevere dryppevejledning

 • • Der rekvireres hjemmesygepleje ved behov til øjendrypning / medicinhåndtering