Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

 

 

Sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

Modtagelse af patienter:

 • • Identificere pt.

 • • Standardmålinger hvis muligt

 • Tension (vigtigt)

 • Autorefraktion

 • Brillemål

 

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. har forståelse for henvisningen

 

 • • Pt. informeres om evt. ventetid. Sygeplejersken medvirker til at prioritere rækkefølgen af de akutte patienter ud fra pt. almentilstand

 • • Pt. tilbydes efter behov seng og solbriller.

 • • Ved kvalme udleveres opkastningspose.

 • • Sygeplejersken observerer om pt`s almentilstand ændres og handler derefter.

 

Efter lægens ordination:

 • • Sygeplejersken assisterer lægen efter behov

 • • Der anlægges evt. PVK

 • • Pt. klargøres evt. til iridotomi (se PRI dokument for ”sygeplejen til ambulant patient med glaukom”)

 • • Der findes ordineret medicin frem og gives

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelse:

 

 • • I samråd med vagthavende læge adviseres sengeafsnittet om evt. indlæggelse

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. og eventuelle pårørende føler sig velinformeret

 • • Sygeplejerskens dokumenterer sygeplejen i clinical suite

 

Hjemsendelse til ambulant fortsættelse:

 • • Eventuelle spørgsmål fra patient og pårørende afklares

 • • Sygeplejersken sikrer sig at pt. eller eventuelle pårørende, er i stand til at varetage øjendrypning/medicinhåndtering. Evt. udlevere dryppevejledning

 • • Der rekvireres hjemmesygepleje ved behov til øjendrypning / medicinhåndtering