Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for brugen af betadine ved periprostetisk led infektion (PJI). V.20.9.17.

Baggrund:

Ønske om behandlingstiltag til nedbringelse af den relativt høj infektions recidiv rate efter behandling af PJI.

Som adjuvans til kirurgisk debridement og skylning med isotonisk NaCl kan benyttes ”antimicrobial irrigation” med det formål at minimere den bakterielle kontamination af operationsfeltet. Dokumentationen for at benytte betadine (povodine-iod) til skylning ved PJI er vurderet tilstrækkelig til at metoden tages i anvendelse i Region Nord.

Der er opnået Generel udleveringstilladelse gyldig til den 22. august 2022, for brugen af Betadine "Alcon", øjendråber 5 % (importør Movianto Nordic Aps).

 

Metode:

Efter kirurgisk debridement og skylning og umiddelbart før indsættelse af henholdsvist modulære komponenter (house-cleaning), spacer (1-del af 2. stadie) eller protese (1-stadie revision eller 2-del af 2 stadie revision) gøres skylning med betadine.

 

Procedure (som beskrevet af Ruder et al. (ref.2.)):

Væske opsuges fra feltet hvorefter operationsfelt skylles i en opløsning af betadine (30 ml steril Betadine 5% opblandet i 400 ml isoton Nacl, hvilket svarer til betadine 0,35 % (430 ml)). Opløsning bør være i feltet i ca. 3 min. hvorefter der igen skylles med isoton NaCl. Derefter fortsættes indgrebet.

 

Dokumentation og opfølgning:

Ved de kvartalsvise alloplastik-møder gennemgår vi erfaringer med brugen af præparatet og eventuelle bivirkninger, mistanke om samme eller re-infektion. Patientdata for de pågældende procedurer meldes til sekretær Sanne Riis som samler data iht nedenstående.

”Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet 1999” (http://www.sst.dk/publ/Vejledninger/99/nye_behand_sundv/Vejledning990702.htm ) tilsiger at:

1. Der foretages en vurdering af resultater og komplikationer,

2. at dataindsamlingen sker systematisk og ud fra principperne for god kvalitetskontrol, som anført i vejledningen

3. at resultatet af ovenstående indsendes ved evt. genansøgning.

Involverede operationsgange informeres om, at denne udleveringstilladelse er givet samt indholdet heraf ved tilsendelse af denne instruks og kopi af tilladelse.

Alle formodede bivirkninger, der observeres, hurtigst muligt indberettes til Lægemiddelstyrelsen, jf. bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger. ( www.meldenbivirkning.dk.)

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med knæ- eller hoftealloplastik som re-opereres pga PJI

Referencer

  1. 1) DOS referenceprogram: KNÆNÆR OSTEOTOMI OG PRIMÆR KNÆALLOPLASTIK

  1. 2) Treatment of Periprosthetic Joint Infection Using Antimicrobials: Dilute Povidone-Iodine Lavage. Ruder JA, Springer BD. J Bone Jt Infect. 2017 Jan 1;2(1):10-14. doi: 10.7150/jbji.16448. eCollection 2017. Review.

  1. 3) Dilute betadine lavage before closure for the prevention of acute postoperative deep periprosthetic joint infection. Brown NM, Cipriano CA, Moric M, Sporer SM, Della Valle CJ. J Arthroplasty. 2012 Jan;27(1):27-30. doi: 10.1016/j.arth.2011.03.034. Epub 2011 May 8.

  1. 4) The management of an infected total knee arthroplasty. Gehrke T, Alijanipour P, Parvizi J. Bone Joint J. 2015 Oct;97-B(10 Suppl A):20-9. doi: 10.1302/0301-620X.97B10.36475. Review.

  1. 5) Proceedings of the International Consensus on Periprosthetic Joint Infection. Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Bone Joint J. 2013 Nov;95-B(11):1450-2. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.33135.