Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administration af Tranexsamsyre (blødningsprofylakse) ved totalknæalloplastik (TKA)

Beskrivelse

Præoperativt

Tranexamsyre (TRX) gives som peroral dosering 1-2 timer før forventet knivtid (vægt 50 -80 kg = 1g TRX, og vægt> 80kg = 1,5g TRX) eller intravenøs dosering ved anæstesiindledning (vægt 50-80 = 750 mg TRX, og vægt> 80kg = 1 g TRX).

 

Forundersøgelsen

 

Ved forundersøgelsen tager ortopædkirurgisk læge stilling til, om patienten skal have

TRX, samt hvilken dosis. Dette dokumenteres på operationstilmeldingsskemaet. Anæstesilægen overfører denne ordination til anæstesijournalen. OBS! – ingen præoperativ TRX ved: a) Creatinin> 250 μmol/l

b) Mekanisk hjerteklap og eller gentagne tilfælde med venøs thromboemboli.

 

På operationsdagen

 

Første dosis TRX gives præoperativt på operationsdagen sammen med øvrigt præ-medicin på de fastlagte tidspunkter for dette.

 

Anden dosis TRX gives Peroperativt ved Intra-artikulær administration, 1g TRX (10ml) opløst i 30 ml isoton NaCl, i alt 40 ml, injiceres efter lukning af ledkapsel.

OBS! - Dosisreduktion ved creatinin> 400 μmol/l til 5 mg/kg legemsvægt.

 

Ved peroral administration opnås maksimal koncentration i vævet efter 2,5 – 3 timer, og der er effekt 4- 5 timer.

Ved IV administration opnås maksimal koncentration i vævet umiddelbart.

 

Kontraindikationer

 

  • • Allergi

  • • Akutte tilstande som i reglen også kontraindicerer alloplastikkirurgi (DVT, PE, AMI, eller iskæmisk stroke indenfor 6(-12) måneder, blødning i øvre urinveje, aktiv trombose, DIC) ved tvivlstilfælde kan der konfereres med trombosecenter/ kardiologisk afdeling.

  • • Arvelig trombofili, behandling kan konfereres med trombosecenter/ kardiologisk afdeling.

 

Definition af begreber

Tranexamsyre (TRX) er et antifibrinolytikum som hæmmer aktiveringen af plasminogen og dermed dannelsen af plasmin, som er nødvendigt for nedbrydning af fibrin.

 

Formål

At beskrive proceduren for brug af Tranexamsyre (TRX) i forbindelse med knæalloplastik-operation med henblik på postoperativ blødningsreduktion.

Referencer

Aggarwal AK, Orth M, Orth D, Orth D, Singh N, Sudesh P. Topical vs Intravenous Tranexamic Acid in Reducing Blood Loss After Bilateral Total Knee Arthroplasty: A Prospective Study. J Arthroplasty. 2015;31(7):1442-1448. doi:10.1016/j.arth.2015.12.033.

2. Serrano Mateo L, Goudarz Mehdikhani K, Caceres L, Lee Y-Y, Gonzalez Della Valle A. Topical Tranexamic Acid May Improve Early Functional Outcomes of Primary Total Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2016;31:29-32. doi:10.1016/j.arth.2016.01.009.

3. Acid T, Recommendations C, Panel MA. Clinical Recommendations for Using TRANEXAMIC ACID for Reducing Blood Loss and Transfusion Requirements in Patients Undergoing Total Knee or Total Hip Arthroplasty December 2014. 2014:6-8.

4. Wang H, Shen B, Zeng Y. Comparison of topical versus intravenous tranexamic acid in primary total knee arthroplasty: a meta-analysis of randomized controlled and prospective cohort trials. Knee. 2014;21(6):987-993. doi:10.1016/j.knee.2014.09.010.

5. Wang H, Shen B, Zeng Y. Blood Loss and Transfusion After Topical Tranexamic Acid Administration in Primary Total Knee Arthroplasty. Orthopedics. 2015;38(11):E1007-E1016. doi:10.3928/01477447-20151020-10.

6. May JH, Rieser GR, Williams CG, Markert RJ, Bauman RD, Lawless MW. The Assessment of Blood Loss During Total Knee Arthroplasty When Comparing Intravenous vs Intracapsular Administration of Tranexamic Acid. J Arthroplasty. 2016;31(11):2452-2457. doi:10.1016/j.arth.2016.04.018.

7. Tzatzairis TK, Drosos GI, Kotsios SE, Ververidis AN, Vogiatzaki TD, Kazakos KI. Intravenous vs Topical Tranexamic Acid in Total Knee Arthroplasty Without Tourniquet Application: A Randomized Controlled Study. J Arthroplasty. 2016;31(11):2465-2470. doi:10.1016/j.arth.2016.04.036.

8. Nielsen CS, Jans Ø, Ørsnes T, Foss NB, Troelsen A, Husted H. Combined Intra-Articular and Intravenous Tranexamic Acid Reduces Blood Loss in Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Bone Joint Surg Am. 2016;98(10):835-841. doi:10.2106/JBJS.15.00810.

9. Xie J, Ma J, Yao H, Yue C, Pei F. Multiple Boluses of Intravenous Tranexamic Acid to Reduce Hidden Blood Loss After Primary Total Knee Arthroplasty Without Tourniquet: A Randomized Clinical Trial. J Arthroplasty. 2016;31(11):2458-2464. doi:10.1016/j.arth.2016.04.034.

10. Tuttle JR, Feltman PR, Ritterman SA, Ehrlich MG. Effects of Tranexamic Acid Cytotoxicity on In Vitro Chondrocytes. Am J Orthop (Belle