Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for håndtering af fast vagt i AMA.

 

 • Information til koordinator ift behov for fast vagt til en patient, sker så tidligt som muligt.

 • Koordinator kan, gennem dialog med læge der melder patienten / sygeplejerske der passer patienten, træffe beslutninger ud fra følgende overvejelser afhængig af situationen, faglige argumenter, selvmordsrisikovurdering:

 1. 1. Beslutning om etablering af fast vagt så hutigt som muligt

 2. 2. Beslutning om etablering af skærmning/kameraobservation/hyppige tilsyn således at der kan træffes en beslutning om etablering af fast vagt eller ikke, baseret ud fra aktuel observationsperiode i AMA.

 • Når der er modtages besked om behov for fast vagt til en patient foretages en vurdering af den afsnitsledende sygeplejerske med driftsuge / koordinator /dublet for koordinator ift den samlede belægning /akut indtag / tilstedeværende kompetecer /ressoucer.

 

 • Såfremt der skønnes, at det er nødvendigt med indkald foretages følgende:

 1. 3. Kontakt til samarbejdsafsnit ift om man kan benytte evt en eksisterende fast vagt til en ekstra patient.

 2. 4. Kontakt til Vikarservice telefonisk eller via elektronisk bestilling AXP, om der er vikarer på listen – såfremt der er det, kontaktes aktuelle vikar ift aftale om fremmøde.

 3. 5. Der sendes en sms til vikarlisten (sygeplejestuderende/sosa)

 

 1. 6. Der sendes en sms til AMA sygeplejersker + AMA social og sundhedsassistenter.

 

I sms´en er der tydeligt beskrevet at man svarer på koordinators tlf. nr

 • I tilfælde af at der ikke er positive tilbagemeldinger påbegyndes

 1. 7.  En ”ringerunde” ved at ringe til personalet ud fra alarmeringslisten.

 

 • I tilfælde af, at vagten ikke dækkes efter ”ringerunde” ind

 1. 8. Indledes en dialog blandt de tilstedeværende en dialog ift hvem der kan forlænge sin mødetid. Der skal været lavet en plan ift dækning af vagten inden vagtskifte.

 

 1. 9. Kontaktes afsnitsledende sygeplejerske med driftsuge som sparing ift løsningsmuligheder for at dække vagten. Og evt muligheden for indkald af personale fra eksternt viakarkontor

 

Der foretages løbende en vurdering ift behovet for fast vagt minimum 1 gang i hver vagt.

 • • Såfremt patienten forventes at få et længere indlæggelsesforløb, kontaktes stamafsnit i dagvagten ift at lave aftaler om at flytte patienten.