Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af fast vagt i AMA

 

 • • Information til koordinator i forhold til behov for fast vagt til en patient, sker så tidligt som muligt.

 • • Koordinator kan, gennem dialog med læge, der melder patienten/sygeplejerske, der passer patienten, træffe beslutninger ud fra følgende overvejelser afhængig af situationen, faglige argumenter, selvmordsrisikovurdering:

 

 1. 1. Beslutning om etablering af fast vagt så hurtigt som muligt.

 2. 2. Beslutning om etablering af skærmning/kameraobservation/hyppige tilsyn således, der kan træffes en beslutning om etablering af fast vagt eller ikke, baseret ud fra aktuel observationsperiode i AMA.

 

 • • Når der modtages en besked om behov for fast vagt til en patient foretages en vurdering af den afsnitsledende sygeplejerske med driftsuge / koordinator / dublet for koordinator i forhold til den samlede belægning / akut indtag / tilstedeværende kompetencer / ressourcer.

 

 • • Såfremt det skønnes, at det er nødvendigt med indkald foretages følgende:

 

 1. 3. Kontakt til Vikarservice telefonisk eller via elektronisk bestilling AXP, om der er vikarer på listen – såfremt der er det, kontaktes aktuelle vikar i forhold til aftale om fremmøde.

 2. 4. Der sendes en sms til vikarlisten (sygeplejestuderende/sosa).

 3. 5. Der sendes en sms til AMA sygeplejersker + AMA social- og sundhedsassistenter.

 

I sms’en skal det tydeliggøres, at man svarer på koordinators tlf. nr.

 

 • • I tilfælde af at der ikke er positive tilbagemeldinger påbegyndes:

 

 1. 6.  En ”ringerunde” ved at ringe til personalet ud fra alarmeringslisten.

 

 • • I tilfælde af, at vagten ikke dækkes ind efter ”ringerunde”:

 

 1. 7. Indledes en dialog blandt de tilstedeværende i forhold til, hvem der kan forlænge sin mødetid. Der skal været lavet en plan i forhold til dækning af vagten inden vagtskifte.

 2. 8. Kontaktes afsnitsledende sygeplejerske med driftsuge som sparring i forhold til løsningsmuligheder for at dække vagten. Og eventuelt muligheden for indkald af personale fra eksternt vikarkontor.

 

Der foretages løbende en vurdering i forhold til behovet for fast vagt minimum 1 gang i hver vagt.

 

 • • Såfremt patienten forventes at få et længere indlæggelsesforløb, kontaktes stamafsnit i dagvagten i forhold til at lave aftaler om at flytte patienten.