Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vurdering af behov for fast vagt i AMA mm.

 

 

1. Problemstilling

Vurdering og rekvirering af fast vagt i AMA.

 

2. Målgruppe

Læger, ansvarshavende sygeplejersker, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

 

3. Hvem tager beslutning omkring rekvirering af fast vagt?

Ansvaret for, at tage beslutningen omkring rekvirering af en fast vagt til en patient indlagt i AMA, beror altid på en dialog med læge der melder/har behandlingsansvar, koordinator og sygeplejerske der passer patienten. De kan i fællesskab træffe beslutninger om behov for fast vagt ud fra følgende overvejelser: afhængig af situationen, faglige argumenter, selvmordsrisikovurdering (Vurdering af selvmordsrisiko).

  1. 1. Beslutning om etablering af fast vagt så hutigt som muligt

  2. 2. Beslutning om etablering af skærmning/hyppige tilsyn således at der kan træffes en beslutning om etablering af fast vagt eller ikke, baseret ud fra aktuel observationsperiode i AMA.

 

3.1. Dokumentation

Når denne dialog har fundet sted er det god praksis, at lægen dikterer overvejelserne i journalen. Sygeplejersken dokumenterer i Clinical Suite under sygeplejestatus, hvor problemet fast vagt tilkobles. Der foretages minimum en gang i hver vagt en vurdering af, hvilken effekt den faste vagt har og om den skal forsætte. Dette dokumenteres under sygeplejestatus.

 

4. Rekvirering af fast vagt

Når beslutningen om rekvirering af fast vagt er foretaget, informeres afsnitsledende sygeplejerske med ansvar med driftsuge og kapacitetskoordinatoren i AMA herom.

Se instruks ”Instruks for håndtering af fast vagt i AMA”.

 

5. Psykiatriske patienter

Der er følgende regler for psykiatriske patienter, som er indlagt i AMA.

Vurdering af behov for fast vagt til psykiatriske patienter beror på en dialog med behandlingsansvarlig læge, psykiatrisk læge og sygeplejerske.

5.1. Patient med psykisk lidelse indlagt i AMA

Hvis en patient med en psykisk lidelse er indlagt i AMA, stiller psykiatrien ikke personale til rådighed i situationer, hvor en patient er urolig eller psykotisk. Se følgende PRI-dokument for yderligere information (Fast vagt til psykiatriske patienter indlagt i somatisk afdeling).

 

5.2. Patient indlagt både i psykiatrien og i AMA (dobbeltindlagt)

Hvis en patient er indlagt på en psykiatrisk afdeling, men får behov for somatisk behandling i AMA, er det personalet i AMA, som har ansvaret for at rekvirere en fast vagt til patienten, såfremt der opstår behov for dette.

 

5.3. Tvangsindlagt patient indlagt både i psykiatrien og i AMA (dobbeltindlagt)

Når en patient er tvangsindlagt på røde papirer (mod sin vilje) i psykiatrien, men samtidig har brug for somatisk behandling i AMA, er det personalet i AMA, som har ansvaret for at rekvirere en fast vagt til patienten, såfremt der opstår behov for dette.

 

5.4. Bæltefikseret patient indlagt i AMA

Hvis en patient skal bæltefikseres under indlæggelsen i AMA, er det psykiatrien, som stiller en fast vagt til rådighed dette gælder både voksne og unge/børn. Vurderingen omkring bæltefiksering af patienter, er altid en beslutning som den tilstedeværende psykiatriske bagvagt foretager jf. psykiatriloven. Der foretages tilsyn af psykiatrisk læge 4 gange /døgn.

 

6. Ophævelse af fast vagt

Den sygeplejerske samt læge som har ansvaret for den pågældende patient vurderer løbende behovet for fast vagt. Når behovet for fast vagt ophører dokumenterer sygeplejersken dette i Clinical Suite og den behandlingsansvarlige læge kan diktere dette i journalen

 

7. Økonomi

Ama har udgifterne til den eventuelle fremmødte faste vagt, hvis det er AMA der rekvirerer.

Psykiatrien har udgifter til vagt til den bæltefikserede patient.

 

 

8. Referencer

Dokument for livestreaming med webkamera i AMA: https://pri.rn.dk/Sider/27775.aspx

Vurdering af selvmordsrisiko: https://pri.rn.dk/Sider/14967.aspx

Rekvirering af erstatningspersonale og fast vagt: Rekvirering af erstatningspersonale og fast vagt

Fast vagt til psykiatriske patienter indlagt i somatisk afdeling: https://pri.rn.dk/Sider/6732.aspx

Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland, 2016. https://pri.rn.dk/Assets/11310/Instruksvedrorendepsykiatriloven.pdf