Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyfødte med tegn på manglende trivsel og-eller vægttab på over 10 procent

 

Beskrivelse

Alle børn med vægttab over 10% indlægges i afd.

Ses af læge i modtagelsen eller på barselsgangen. Er barnet er under 7 dage gammel, skal det ses på barselsgangen.

Evt. tages der blodprøver: Væsketal, S/B, Hgb.

På afd. vejes barnet (nøgenvægt).

Der laves ernæringsplan i samråd med den indlæggende læge. Hvis barnet er meget ernæringsmæssigt truet/meget dehydreret opstartes rehydrering med det samme. HUSK at tjekke s-Na inden der gives væske.

Børn der udelukkende ammes rehydreres på sonde eller lact aid. Barnet lægges til brystet og skal så vidt muligt have fuld mængde på sonde (eller lact aid) det første døgns tid evt. længere. Mor malker ud efter måltidet.

Børn der i forvejen suppleres på flaske, tilbydes flaske efter hver amning. Er barnet ikke i stand til at spise på flaske gives på sonde.

 

Vi tilstræber at der så vidt muligt ikke kontrolvejes før/efter amningerne, da dette ofte opleves som meget stressende af både barn og mor. Det kan ligeledes give en kedelig stemning omkring hele ammesituationen.

 

Det første døgn skal så vidt muligt bruges til observation af spisemønster. Behov for supplering kan vurderes på andre måder end kontrolvejning. Vej hellere barnet (nøgenvægt) hver morgen indtil barnet er i trivsel.

Det tilstræbes at barnet tager 25-30 g på pr. dag. Der laves ny ernæringsplan efter vejningerne eller efter behov.

 

Vægttab på mere end 8 % skyldes oftest at moderens mælkeproduktion ikke er tilstrækkelig som følge af utilstrækkelig ammeteknik hos mor eller barn.

Andre årsager til vægttab hos barnet og reduceret mælkeproduktion hos moderen, der bør overvejes og observeres for:

 

HOS MODEREN

HOS BARNET

Anæmi

For kort tungebånd

Placentarester

Stress

Stress

PCO

Infektion

Ganespalte

Brystoperation

Forhøjet stofskifte

For lavt stofskifte

Hjerneskade

Type 1 Diabetes

Mave - tarm sygdomme

Narkotikaafhængighed

Rygning

BMI 30

Medfødte hjertesygdomme

Børn født før uge 38

 

Forebyggelse af trivselsproblemer:
 

PROBLEM

HANDLINGER

Barnets sutteteknik er ikke korrekt

Sutteteknikken korrigeres, hvis denne er utilstrækkelig. 

Obs. barnets tungebånd.

Opfordre til at starte forfra med hud til hud kontakt.

Følge amningen tæt. 

Uhensigtsmæssig ammestilling

Observeres og korrigeres hvis denne er utilstrækkelig.

Kvinden vejledes / guides til korrekt ammestilling

Følge amningen tæt.

 

 

Barnet sutter ikke hyppigt nok og/eller i for kort tid

 

Kvinden spørges om hun har smerter ved amningen, eller føler anden ubehag evt. problemer løses.

Vejleder moderen i ubegrænset adgang til brystet samt tegn på at barnet er klar til at sutte.

Anbefale at barnet klædes af til amning, hvis barnet hurtigt falder i søvn under amningen. Varme gør nyfødte søvnige.

Følge amningen tæt.

 

Kvinde med for lav hgb., stress (fx akut sectio), eller andet fødselsrelateret.

Der optages altid en grundig anamnese.

Amningen følges tæt hos de nævnte risikogrupper.

Børn i nævnte risikogrupper

Børnene observeres altid grundigt. Og trives nyfødte ikke medtænkes altid medfødte sygdomme / handicap.

 

 

TABER NYFØDTE MERE END 8 % DE FØRSTE LEVEDØGN, SKAL BØRNENE ALTID TILBYDES EFTERMADNING EFTER HVER AMNING ENTEN I FORM AF MODERMÆLK ELLER MODERMÆLKSERSTATNING.

 

Husk at informere og vejlede mor i udmalkning.

 

Mistanke om trivselsproblemer:
 

OBSERVATIONER

HANDLINGER

Barnet er urolig, grædende efter hver amning. Barnet slipper ofte brystet og fremtræder irritabel.

Barnet har meconium også på 3. dag p.p. og der observeres ikke begyndende farveskift af afføringen.

Der er krystaller i urinen efter 3. levedøgn.

Der er tegn på begyndende dehydrering.

Personalet anbefaler amning hver 3. time eller oftere, hvis moderen kan. Barnet tilbydes efterfølgende udmalket modermælk eller modermælkserstatning.

Amningen følges tæt med henblik på at finde årsag til insufficient mælkeproduktion.

Moderen opfordres til at malke ud, hvis barnet ikke dier sufficient.

Hvis ammeteknikken er ok., støttes og opmuntres moderen til fortsat amning, og have tålmodighed og tillid til at det nok skal lykkes, men det tager tid.

Barnets vægt følges dagligt.

 

Barnet har tabt 10 % af sin fødselsvægt eller mere.

Barnet obs. nøje med henblik på evt. anden årsag til vægttab end insufficient mælkeindtag.

Barnet rehydreres med modermælk eller modermælkserstatning på sonde, kop, sprøjte eller lact aid. Tilbydes bryst til måltiderne, hvor der skal etableres amning eller flaske hvor der er etableret flaskeernæring til måltiderne. HUSK at kontrollere s- Na, hvis der er taget blodprøver inden der gives væske.

 

 

Ved udskrivelsen

  • • Der lægges en plan for barnets ernæring.

  • • Der lægges en plan for kontrol af barnets trivsel.

  • • Sundhedsplejersken kontaktes via E-brev eller pr. telefon og orienteres om forløbet samt evt. behov for tidligt besøg.

Definition af begreber

Trivsel = Vægtøgning på minimum 25 g/dag.

Formål

Sikre at raske, mature børn ikke taber mere end 10 % af deres fødselsvægt.

Sikre at raske mature børn med vægttab på 10 %  igen kommer i trivsel på minimum 25 g/dag.

 

Referencer

Breastfeeding and human lactation af Riordan og Auerbach 1999.

Bogen: Amning- en håndbog for sundhedspersonale (2013)