Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange vedrørende svar på opgavelisten i Akutmodtagelsen, Thisted

Beskrivelse

Arbejdsgang:

 

Vedrørende patienter på Akut sengeafsnit: (SHAK-kode 76034610, 7603461X, 7603461M)

Patientens opgaveliste gennemgås ved stuegang dagligt. Den stuegangsgående læge har
ansvaret for at signere og handle (=kvittere) på indkomne svar dagligt.

Ved udskrivelse til eget hjem

 • • Det påhviler udskrivende læge at gennemgå patientens opgaveliste og tage sig af evt.
  mangler.

 • • Svar, der kommer efter udskrivelse, kommer på afsnittets opgaveliste (fanen: Tildelt enhed).

 

Ved overflytning til anden afd./sygehus

 • • Udskrivende læge gennemgår patientens opgaveliste, og tager sig af evt. mangler.

 • • Svar, der kommer efter overflytning, varetages af patientens nye afdeling, idet svaret
  automatisk flytter med patienten og kommer i det nye afsnits opgaveliste.

 

Alle afsnits opgaveliste gennemgås dagligt ved stuegangsgående akutlæge, og der signeres og handles på evt. svar, der ikke er signeret for førend patienten er udskrevet, og for svar, der er kommet efter patienten er udskrevet.

 

Vedrørende medicinske patienter i Akutmodtagelsen (SHAK-kode 76034680)

Patientens opgaveliste gennemgås ved patientmodtagelsen og ved overflytning til anden
afdeling. Den modtagende læge har ansvaret for at signere og handle på indkomne svar dagligt.

Ved udskrivelse til eget hjem

 • • Det påhviler udskrivende læge at gennemgå patientens opgaveliste og tage sig af evt.
  mangler.

 • • Svar der kommer efter udskrivelse kommer på afsnittets opgaveliste (Tildelt enhed)

 

Ved overflytning til anden afd./sygehus

 • • Udskrivende læge gennemgår patientens opgaveliste og tager sig af evt. mangler.

 • • Svar, der kommer efter overflytning, varetages af patientens nye afdeling, idet svaret
  automatisk flytter med patienten og kommer i det nye afsnits opgaveliste.

 

Afsnittets opgaveliste (tildelt enhed) gennemgås af akut-bagvagten dagligt, og der signeres og handles på evt. svar.

 

Ved tvivlsspørgsmål skal medicinsk bagvagt kontaktes.

 

Vedrørende ortopædkirurgiske patienter på Småskade/modtagelsen (SHAK-kode 76034682)

Patientens opgaveliste gennemgås ved patientmodtagelsen og ved overflytning til anden
afdeling. Den modtagende læge har ansvaret for at signere og handle på indkomne svar dagligt.

Ved udskrivelse til eget hjem

 • • Det påhviler udskrivende læge at gennemgå patientens opgaveliste og tage sig af evt.
  mangler.

 • • Svar, der kommer efter udskrivelse, lægges på afsnittets opgaveliste (Tildelt enhed).

 

Ved overflytning til anden afd./sygehus

 • • Udskrivende læge gennemgår patientens opgaveliste, og tager sig af evt. mangler.

 • • Svar der kommer efter overflytning varetages af patientens nye afdeling, idet svaret flytter
  med patienten og kommer i det nye afsnits opgaveliste.

 

Afsnittets opgaveliste gennemgås af skadeforvagt dagligt, og der signeres og handles på evt. svar.

 

Ved tvivlsspørgsmål skal ortopædkirurgisk bagvagt kontaktes.

 

Vedrørende gynækologiske patienter i Akut/skade modtagelsen (SHAK-kode 76034680)

Patientens opgaveliste gennemgås af modtagende læge, der har ansvaret for at signere og handle på indkomne svar dagligt.

 

Svar der kommer efter overflytning varetages af patientens nye afdeling, idet svaret flytter
med patienten og kommer i det nye afsnits opgaveliste.

 

Afsnittets opgaveliste gennemgås af akut bagvagt dagligt. Hvis der findes opgaver på gynækologiske patienter, som ikke længere er i afsnittet, kontaktes sekretæren, der overfører svaret (opgaven) til Gyn/obst. Afdeling.

 

Opfølgning på udskrevne/overflyttede patienter og glemte svar

Den stuegangsgående akutlæge skal dagligt gennemgå opgavelisten for akutsengeafsnit (SHAK-koderne 76034610, 7603461M og 7603461X), skade/modtagelsen (SHAK-kode 76034680), ortopædisk skade/modtagelse (SHAK-kode 76034682) samt Thy Akut Senge overnattende (SHAK-kode 7603461V) og signere og handle på svar. Hvis der findes opgaver på gynækologiske patienter, som ikke længere er i afsnittet, kontaktes sekretæren, der overfører svaret (opgaven) til Gyn/obst. Afdeling.

 

Ikke elektroniske svar

Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (ENG/EMG) og Statens Serum Institut (SSI) kommer stadig i papirformat. Sekretæren printer dem og afleverer dem til stuegangsgående akutlæge, der skal signere med dato og initialer, og har ansvaret for at handle på svarene. Dette journalføres i CCS.

 

HUSK at tjekke din personlige medarbejderliste inden du går hjem!

 

Opgaver kan være tildelt dig personligt, og dem finder du på fanen: Medarbejder.

 

Her kan foruden opgaver på prøvesvar også ligge opgaver, der vedrører dine dikteringer af notater, ex. hvis sekretæren ikke kan afgøre, hvad det er du dikterer, og derfor sætter en række prikker i journalnotatet.

 

Definition af begreber

Tildelt Enhed
Den fane, der viser ikke-signerede prøvesvar på det afsnit, man er logget på Clinical Suite med, eller har fremsøgt.

 

Personlig liste (Medarbejderliste)
Viser ikke-signerede prøvesvar fordelt til den enkelte medarbejder.

 

Patientens Opgaveliste
Alle svar fra KMA, KBA, Nuklearmedicinsk Afdeling, Patologisk Institut og Billeddiagnostisk afdeling vil være synlige i patientens opgaveliste. Det er ikke muligt at se, om der er bestilt prøver/undersøgelser, hvor svarene ikke er klar endnu.
 

Undtagelse

Prøvesvar fra Klinisk Neurofysiologisk Afdeling (ENG/EMG) og Statens Serum Institut (SSI) kommer stadig i papirformat. Sekretæren printer dem og afleverer dem til stuegangsgående akutlæge, der skal signere med dato og initialer, og har ansvaret for at handle på svarene. Dette journalføres i CCS.

 

Tildelt enhed

Afd. har 9 afsnit:

SHAK-kode

76034610 Rødt kald og patienter til DC-konvertering

 

7603461X Alment akut sengeafsnit til patienter med Epistaxis eller Commotio

 

7603461M Akut medicinske senge

 

7603461G Akut gynækologiske senge

 

7603461O Akut ortopædiske senge

 

76034680 Skade/modtagelse

 

76034682 Småskade/ortopædisk modtagelse

 

7603461V Thy Akut Senge overnattende

 

Signering

En læge signerer i CCS, at svar er set. Evt. handlinger journalføres.

 

Formål

At sikre patienten hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende handling på undersøgelsesresultater.

 

Referencer

 1. 1. Arbejdet med opgavelisten i ATC (https://pri.rn.dk/Sider/25320.aspx)

 2. 2. Anbefalet anvendelse og generelt om opgavelisten – Clinical Suite anvendelsesdokument (https://pri.rn.dk/Sider/22334.aspx)

 3. 3. Overdragelse af opgaver – Clinical Suite anvendelsesdokument (https://pri.rn.dk/Sider/22339.aspx)

 4. 4. Meddelelsesopgaver på opgavelisten (https://pri.rn.dk/Sider/22336.aspx)