Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af service fra Teknisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Formål

At beskrive på hvilken måde afsnit rekvirerer hhv.

1 akut hjælp til reparationer

2 almindelig (IKKE akut) hjælp til reparationer, fejl og mangler på bygninger, ”konsulentbistand” etc.

3 vedligehold på udstyr

Instruksen er skrevet med udgangspunkt i DDKM standard 1.7.3. Vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug.

Definition af begreber

* Akut hjælp til reparationer.

Eks. ved defekt respirator og lignende livsopretholdende udstyr ”tilsluttet” patient (som ikke umiddelbart kan byttes med tilsvarende udstyr), sprunget vandrør m.v.

* Almindelig (IKKE akut) hjælp til reparationer, fejl og mangler på bygninger, ”konsulentbistand” etc.

Eks. defekt madvogn, blinkende lysstofrør, dryppende vandhane, ikke livsopretholdende medicoudstyr (eks. blodtryksmålere o. lign.), flytning af billeder, udskiftning af låse, reparation af gulve, spørgsmål ang. brug af udstyr etc.

* Vedligehold på udstyr. Udstyr som Teknisk Afdeling har oprettet periodisk vedligehold på (eftersyn/service).

Beskrivelse

Hvad: AKUT hjælp til reparationer.

Hvornår:

Når fejlen truer (eller er til væsentlig ulempe for) andet inventar/udstyr/patienter/personale, eks. et sprunget vandrør, manglende lys i vigtige rum o. lign. eller hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved at bytte medicoudstyr med andet tilsvarende, uden at udgøre en fare (eller væsentlig ulempe) for patient og/eller personale.

 

 

 

 

Hvordan:

På afsnit SYD

* Ringe til Teknisk Afdeling Helpdesk på 976 65900

* Uden for almindelig arbejdstid (mandag-fredag ml. 07.30 – 15.00 (fredag 14.30) kan der tilkaldes teknisk hjælp via Informationen på 976 60010

På afsnit NORD

* Ringe til Teknisk Afdeling Helpdesk på 976 65900

* Uden for almindelig arbejdstid (mandag-fredag ml. 07.30 – 15.00 (fredag 14.30)) kan der tilkaldes teknisk hjælp via Informationen på 976 60010

 

Hvad: Almindelig (IKKE akut) hjælp til reparationer, fejl og mangler på bygninger, ”konsulentbistand” etc.

Hvornår: Ved opgaver som ikke haster og godt kan udsættes til kommende hverdag eller senere.

OBS personlige henvendelser og opkald dog kun indenfor almindelig arbejdstid

mandag – fredag kl. 07.30 – 15.00 (fredag kl. 14.30

 

Hvordan:

På afsnit SYD

* Hvis udstyret, der skal til reparation, er flytbart, indleveres det i indleveringsrum i Teknisk Afdeling med rekvisitionsseddel via Topdesk.

* Ved ikke flytbart udstyr sendes rekvisitionsseddel via Topdesk.

* Ved fejlmelding på bygningsdele sendes rekvisitionsseddel via Topdesk.

På afsnit NORD

* Hvis udstyret, der skal til reparation er flytbart, indleveres udstyret til reparation i Teknisk afd. med rekvisitionsseddel. Dette kan finde sted mellem kl. 09.00 – 09.30 eller 12.00 – 12.30, eller efter aftale på telefon 976 65900.

Husk altid henvendelse til forkontorets personale.

* Ved ikke flytbart udstyr sendes rekvisitionsseddel via Topdesk.

 

Hvad: vedligehold på udstyr.

Hvornår: Når der iflg. eftersynsmærkaten på udstyret, skal udføres vedligehold i den indeværende måned.

Der vil først i måneden blive udsendt en liste fra Teknisk Afdeling til de kliniske afsnits apparaturansvarlige og/eller afsnitssygeplejerske. Listen vil beskrive hvilke udstyr, der skal laves vedligehold på i indeværende måned, samt kontaktinformation til Teknisk Afdeling.

Det kliniske afsnits apparaturansvarlige eller afdelingssygeplejersken skal derefter snarest muligt lave en aftale med kontaktpersonen i Teknisk Afdeling om, hvornår vedligehold kan/skal udføres, samt hvordan udstyret bringes til/fra Teknisk Afdeling.

Vær opmærksom på, at det er det kliniske afsnits ansvar, at vedligeholdet bliver udført.

Hvordan:

På afsnit SYD

*Hvis udstyret, der skal til vedligehold, er flytbart, kan det indleveres til Teknisk Afdeling med rekvisitionsseddel via Topdesk.

* Ved ikke flytbart udstyr sendes rekvisitionsseddel til Teknisk Afdeling via Topdesk.

* Efter aftale med tekniker.

På afsnit NORD

*Hvis udstyret, der skal til vedligehold, er flytbart, kan det indleveres til Teknisk Afd. med rekvisitionsseddel via Topdesk. Dette kan finde sted mellem kl. 09.00 – 09.30 eller 12.00 – 12.30, eller efter aftale på telefon 976 65900

* Ved ikke flytbart udstyr sendes rekvisitionsseddel til Teknisk Afdeling via Topdesk.

* Bringes direkte til værkstedet eller afhentes KUN iht. aftale med tekniker.

 

Udfyldelse af rekvisition

Alle afdelinger er oprettet i Topdesk. På samtlige PC´ere i Regionen findes et ikon med navnet Teknisk afdeling.

Alle afdelinger har fået tildelt kodeord til systemet.

I systemet er der oprettet en række ikoner, som hver især viser, hvordan der skal foretages fejlmelding.

Når der logges ind, er afdelingens kontaktinformationer udfyldt default.

 

Udfyld Rekvisitionen med følgende til Teknisk Afdelings personale:

*Rekvirentens navn

*Rekvirentens telefonnummer

*Kontaktperson

*Rum/stue nummer

*Opgavebeskrivelse

*Hvad er der galt, oplys udstyrets individnummer hvis muligt?

*Hvorledes skal vi/I forholde os til problemet?

Referencer

http://www.aalborguh.rn.dk/Afdelinger/Serviceafdelinger/Teknisk+Afdeling

DDKM Standard 1.7.3. Vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug.

Eftersynsmærkat medicoudstyr, bilag.