Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ADFÆRD I STERILCENTRALEN

Beskrivelse

Dansk Standard 2451 -13, Regionale Standarder (PRI 8.1.1 – 8.1.17) stiller krav om, at personalet er uddannet og trænet i korrekt adfærd i Sterilcentralen, at de fysiske rammer tilgodeser personalets muligheder for hensigtsmæssig adfærd, samt at der er retningslinjer for adfærd, beklædning og hygiejne, samt for adgangsforhold til Sterilcentralen i øvrigt.

 

I de miljømæssigt kontrollerede områder - j.f. krav om specifikationer for fysiske rammer -

skal bevægelse foregå i roligt tempo, for hermed at mindske spredning af partikler.

Alt unødigt ophold i lokalerne skal undgås.

Personalets personlige ejendele, må ikke tages ind i produktions lokalerne.

Spisning og indtagelse af drikkevarer må kun foregå i pauserummet.

I produktionslokalerne må der ikke tages mere udstyr frem, end nødvendigt for produktionen.

Der henvises i øvrigt til PRI 8.1.3.

 

Definition af begreber

Miljømæssigt kontrolleret område:

Et separat lokale der er klassificeret som klasse D, efter ISO 14644-01.

Denne instruktion omfatter sterilcentralens personale samt eksterne personer, som har ærinde i Sterilcentralen.

Ved eksterne personer menes i denne instruktion personer, som ikke er ansat i Sterilcentralen.

Målgruppe – modtagelse

At mindske spredning af partikler i et miljømæssigt kontrolleret område

Referencer

Dansk Standard 2451-13, Regionale Standarder (PRI 8.1.1 – 8.1.17).