Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TØMNING AF VASKEMASKINER, MIELE

Beskrivelse

Kvalitetsstyringsstandarderne stiller krav om, at der findes fastsatte retningslinjer for de

produktionsprocesser, som har betydning for produkternes kvalitet, jf. Del I, kapitel 6.

Der skal være nedskrevne retningslinjer for håndtering og vedligehold af instrumenter og

der skal foreligge skriftlige instruktioner for, hvorledes de enkelte delprocesser udføres.

Formål

At sikre, at få de rene instrumenter ud af vaskemaskinen til videre produktion.

Metode

Denne procedure udføres i instrumentafdelingen.

 

Kontrol af proces:

- På displayet står der når programmet er færdig + alarmerer.

Kontrol af hvilken program vaskemaskinen har kørt, om det er det rigtige program.

 

Tømning af vaskemaskinen:

- Lågen åbnes på vaskemaskinen ved tryk på nøgle på display.

- Indsatsen trækkes ud på undervogn, husk at låse undervogn.

- Der foretages nu en visuel kontrol af instrumenterne:

- ikke tørre, skal i varmeskab. Specielt obs. på ting i plastikbakker, skruer og øjen bakker m. m.

- Overvogne køres returneres gennem slusen eller gennem vaskemaskinen til det urene

- Så vidt muligt sorteres hule instrumenter til net til respektive afdeling.

- I tilfælde af at hule instrumenter ikke lægges ud i de øvrige hule ting men lægges sammen med sættet, skal man skrive at de har været på studs.

- Bunden af vaskemaskinen efterses for gods.

- Lågen på vaskemaskinen lukkes ved tryk på nøgle.

- Maskinen er klar til en ny proces.

 

I tilfælde af, at displayet ikke viser program slut, vurderes om teknisk afd. skal tilkaldes.

Der op startes en afvigelsesrapport – denne opbevares i urent område.

I tilfælde af fejl/mangler orienteres ansvarshavende sygeplejerske.