Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EVAR (endovascular aneurysm repair)

Beskrivelse

Formål

At sikre ensartethed og kvalitet i behandling og pleje af patienter, som har fået foretaget EVAR-behandling af abdominale aorta aneurismer (AAA).

 

Baggrund

Et AAA defineres, som tilstedeværelsen af en lokal udvidelse af infrarenale aorta på minimum 3 cm i AP diameter. AAA giver normalt ikke symptomer, men ved tiltagende diameter af AAA, tiltager risikoen for ruptur med massiv blødning. I tilfælde af ruptur vil langt de fleste patienter dø. Derfor tilbydes hos egnede patienter profylaktisk operation, når AAA når en diameter på 5,5 cm. I tilfælde af væsentlig komobiditet(er), som øger den per- og postoperative risiko, vil der først være behandlingsindikation, når AAA er noget større end 5,5 cm.

 

Procedurebeskrivelse

Ved punktur af aa. fem. comm. opnås arteriel adgang. Via disse kan angiografi af aorta udføres. For at sikre den bedst mulige billedkvalitet under angiografierne skal der være apnø. Stentgraften placeres under røntgengennemlysning. Stentgraften efterdilateres med ballon. Under denne procedure sker kortvarigt aortaokklusion. Afsluttende angiografi udføres for at sikre korrekt placering og som kontrol for endoleak. Adgangene i lyskerne lukkes enten med closure device eller kirurgisk med sutur af arterien.

 

Fremgangsmåde

 

Præoperativt:

 • • Patienten indlægges hverdagen før operationen. Der optages sygeplejerske- og lægejournal. Parakliniske prøver rekvireres (blodprøver, type, forlig, EKG og urinstix). Der foretages anæstesitilsyn. Endvidere informeres patienten omkring operationen af en karkirurgiske læge.

 • • Der ordineres standard medicinpakke for perifer karkirurgiske patienter af indlæggende læge. Senest kl. 20 aften før gives inj. Fragmin 5000 IE.

 • • Patienten raseres som til åben kirurgi for abdominale aorta aneurismer.

 • • Patienten skal faste jf. instruksen ”Præoperativ fasterutiner”.

 

 

Peroperativt:

 • • Præoperativ antibiotika gives jf. instruksen ”Antibiotika-profylakse for karkirurgiske patienter”.

 • • Der anlægges blærekateter.

 • • Operationen foretages som udgangspunkt i GA, men kan i visse tilfælde foretages i LA.

 • • Under operationen monitoreres patienten af anæstesien.

 • • Før aortaokklusion hepariniseres patienten med Heparin 7500 IE.

 • • Der skal være mulighed for at konvertere til åben kirurgi.

 • • Operationen foretages i en samarbejde mellem interventionsradiolog og karkirurg.

 • • Afhængig af adgangsforholdene i lyskerne kan der ske kirurgisk frilægning af arterierne og efterfølgende kirurgisk lukning. I nogle tilfælde kan adgangen være perkutan adgang med efterfølgende lukning med closure devices.

 

Postoperativt:

 • • Patienten overføres til Opvågningen.

 • • Patienten skal være TL 4 timer efter operationen. Herefter skal patienten være sengeliggende yderligere 2 timer, men må bevæge sig frit rundt i sengen.

 • • Diureser noteres det første postoperative døgn.

 • • Tarmfunktionen registreres.

 • • Vaskularisering og pulsforhold på underekstremiteterne kontrolleres.

 • • Lyskerne inspiceres for blødning og hæmatomdannelse.

 • • TOKS foretages 3 gange i døgnet.

 • • Der gives tromboseprofylakse med Fragmin 5000 IE vesp. fra aftenen inden operationsdagen indtil udskrivelse.

 

Udskrivelse:

 • • Sygeplejersken informerer om symptomer på sårinfektion og graftokklusion.

 • • Evt. suturfjernelse skal ske hos egen læge 10-12 postoperativ dag.

 • • Feber forekommer ofte i de første postoperative dage. Infektionstallene kan blive væsentligt forhøjet. Antibiotika er kun indiceret ved almene symptomer.

 • • Udskrivelsen er typisk 1-2 dage efter operationen.

 • • Udskrivende læge sikrer at patienten får Acetylsalicylsyre 75 mg dagligt eller Clopidogrel 75 mg dagligt i kombination med et kolesterolsænkende præparat.

 • • Patienten må udføre let fysisk aktivitet efter 2-3 dage og hårdere fysisk træning efter 1 uge, såfremt der ikke er anmærkninger til indstiksstederne efter perkutan adgang og lukning. Hvis der er foretaget cut-down, følger patienten anbefalingerne, som efter en lyske TEA.

 

 

Opfølgning:

 • • For at sikre den profylaktiske effekt af operationen kontrolleres patienten livslangt efter EVAR

 • • Første kontrol sker 3 måneder postoperativt med CT-angiografi af aorta og konventionel røntgenoversigt af abdomen.

 • • 1 år postoperativt bestilles med CT-angiografi af aorta, konventionel røntgenoversigt af abdomen og ultralyd af aneurismesækken i abdomen.

 • • Såfremt der ikke er anmærkning ved 1 årskontrollen fortsættes med årlige ultralydskontroller i kombination med oversigt af abdomen. Alternativt planlægges individuelle kontrolregimer ved de karkirurgiske konferencer.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale

Formål

At sikre ensartethed og kvalitet i behandling og pleje af patienter, som har fået foretaget EVAR-behandling af abdominale aorta aneurismer (AAA).