Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kateterisation (oplæring i RIK) – Sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Oplæring i ren katerisation (RIK) tilbydes kvinder med

 • Postoperativ/postpartum urinretention

 • Recidiverende urinvejsinfektioner forårsaget af tømningsproblemer

 • Inkontinens og/eller hyppige vandladninger på grund af tømningsproblemer

 

Planlægning

Patienten får udleveret en tid til oplæring, eller får den tilsendt inklusiv den skriftlige vejledning. ”Sådan tømmer du blæren med kateter” – se referencer.

Der afsættes en time.

 

Remedier

Hydrofilt kateter ch 10-12

Texashat

RIK vejledning

RIK skemaer

Spejl

Krøller til afvaskning

Planche over kvindens urinvejsanatomi

 

Sygepleje

Intim hygejne:

 • Patienten vejledes i , at intimhygiejne udføres en gang dagligt og ved behov

 • Vask med vand og sæbe/vaskecreme

 • Tør med rent håndklæde

 

Oplæring

Patienten modtages

 • Kort gennemgang af øvre og nedre urinveje

 • Gennemgang/forklaring af normal vandladning

 • RIK vejledningen gennemgås under hensyntagen til patientens ressourcer og motivation

 • Patienten oplæres ud fra vejledning.

 

Patienten prøver RIK:

 • Før patienten skal prøve RIK, er det en god ide, at patienten lægger sig på et leje, og sygeplejersken med et stort spejl viser, hvor urinrørsåbningen er

 • I samråd med patienten findes frem til den mest hensigtsmæssige stilling at oplægge kateter

 • Vi sikrer os, at patienten mestrer håndteringen af kateteret, og har de nødvendige hjælpemidler

 

Udtømning af urin

 • Urinen udtømmes i en texashat eller i toilettet

 

Efter oplæringen

 • Det aftales, hvor ofte der skal lægges kateter, og hvordan RIK-skemaerne føres. Desuden hvad skemaerne anvendes til

 • Der gives tid til RIK-kontrol, eventuelt telefonisk kontrol

 • Der kan være behov for yderligere oplæring. Book evt tid i gyn amb hos urogyn spl ved behov for specialiseret oplæring.

 • Der skal ved kontrollen måles flow og residualurin

 • Katetre gives med hjem. Er patienten ikke færdigbehandlet, er det sygehuset, der betaler katetrene

 • Når behandlingen er afsluttet, og hvis patienten skal fortsætte med RIK, skal der søges kateter bevilling igennem kommunen

 • Hvis det forventes, at RIK er en varig behandling, skal man vejlede patienten i, hvordan man fremover kan leve med RIK og samtidig bevare sin livskvalitet, fx i forhold til job, aktiviteter uden for hjemmet, på rejser osv.

 • Oplæring i RIK og aftaler med patienten dikteres til journalen

 

Formål

- At afhjælpe et blæretømningsproblem igennem en kortere eller længere periode.

 

Referencer