Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af Femo-stop:

Patienter der får seponeret større arterielle katetre, er i risiko for at få blødning førende til kredsløbssvigt. Derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om der opnås hæmostase efter seponering af katetret, eller om der tidligt i forløbet skal tilkaldes en kirurg til vurdering af behov for suturering af kar.

 

Hvis man efter fjernelse af katetret ikke kan opnå hæmostase ved at anvende Femo-stop efter instruks, altså hvis man ikke kan trappe ned for ballontrykket uden at det igen bløder, skal vagthavende kontaktes for at vurdere, om der skal ringes til karkirurg.

 

Femo-stop ballonen anbringes svarende til indstiksstedet i arterien. Krydset på ballonen skal placeres 1 cm proksimalt og 1 cm medialt i forhold til det kutane indstikssted.

 

Sikkerhedsventilen skal ALTID monteres. Bæltet strammes lidt til, så ballonen sidder fast på patienten.

 

Ballontrykket er på dette tidspunkt 0 mmHg.

 

• Start med ballontryk på 20 mmHg over systolisk blodtryk
 

• Efter 5 min. sænkes ballontryk over 15 min. til 40 mmHg
 

• Efter 15 min. sænkes ballontryk til 20 mmHg i 80 min.
 

• Herefter fjernes Femo-stop og patienten må mobiliseres efter 60 min
 

 Skema til brug ved femostop

 

  

 

Ballontryk

Blodtryk

Puls

Kl.

 

 

 

 

Kl.

 

 

 

 

Kl.

 

 

 

 

Kl.

 

 

 

 

Kl.

 

 

 

 

Kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt kan patienten mobiliseres direkte efter femostopbøjlen er taget af.

Ved risiko for blødning afventes godkendelse af læge inden mobilisering. Oftest vil patientens skulle blive i sengen i omkring 2 timer.