Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af mønter i containere, net og specialkasser

Beskrivelse

Kvalitetsstyringsstandarderne stiller krav om, at der findes fastsatte retningslinjer for de

produktionsprocesser, som har betydning for produkternes kvalitet, jf. Del I, kapitel 6.

Der skal være nedskrevne retningslinjer for håndtering og vedligehold af instrumenter og

der skal foreligge skriftlige instruktioner for, hvorledes de enkelte delprocesser udføres.

 

Målgruppe – modtagelse

Personalet i Sterilcentralen

Formål

At sikre sig, at nummeret på mønten, der sidder på nettet med de rengjorte instrumenter, er

identisk med numrene i og på containerne og i net / specialkasser.

 

Metode

Tag instrumentfortegnelserne i plastiketuiet med hen, for at finde de rette net med instrumenter.

Bordet med containere / net / specialkasser tages sammen med instrumenterne hen til et pakkebord.

Det kontrolleres om møntnummer på nettet med de rene instrumenter, svarer til møntnummer

på containeren.

De 2 eller 3 mønter hæftes sammen og anbringes i nettets venstre side.

I net kontrolleres på samme måde og mønterne anbringes også i venstre side.

I specialkasser kontrolleres på samme måde, men her anbringes mønterne hvor der er plads.

Ved mangel af mønter skrives dette på container/opskrift.

Ved mangel af mønter eller ved utydelige mønter bestilles nye, via blanket til kontoret.

 

Denne procedure udføres i instrumentafd.