Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling - Intravaskulære katetre (voksne) - Aalborg Universitetshospital

 

 Intravaskulære katetre

Region Nordjyllands infektionshygiejniske retningslinje – Intravaskulære katetre (5.1)
 

Centrale venekatetre (CVK) og pulmonale arteriekatetre

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) hos voksne – Aalborg Universitetshospital

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne (Anæstesien)

 

Centrale venekatetre til hæmodialyse

Hæmodialyseopstart og forbindingsskift på nyanlagt permanent kateter og D-CVK

Fjernelse af hæmodialysekateter (D-CVK) anlagt i v. jugularis, v. subclavia, v. femoralis

Funktionsproblemer med hæmodialysekateter (D-CVK og permanent kateter) inkl. trombolysebehandling (urokinase samt Actilyse)

Hæmodialyse - Karadgang

 

Perifere venekatetre (PKV)

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert vene-kateter (PVK) hos voksne - Aalborg Universitetshospital

 

PICC-line (perifert indsat central venekateter)

PICC-line – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af PICC-line for voksne – Aalborg Universitetshospital

 

 

Midline (perifert indsat venekateter)

Midline – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af Midline for voksne – Aalborg Universitetshospital

 

Arteriekatetre

Arteriekateter til voksen patient (Anæstesien)

 

Langtidskatetre til IV-behandling

Tunnelleret kateter med cuff (Hickmann)

Hickmann-kateter, sygepleje

 

Vaskulær injektionsport (port-a-cath)

Anlæggelse, pleje og fjernelse af port-a-kath

 

Subkutane kanyler

Subcutan medicinering - sygepleje (KBU/urinvejskir.)

Anlæggelse af subcutan kanyle og subcutan medicinering hos den palliative patient (Akutmodtagelse Thisted, Anæstesi Thisted, Intensiv Thisted, Gynækologi-Obstetrik Thisted, Kirurgiske Afsnit Thisted, Urologisk Ambulatorium Thisted, Medicin Thisted, Klinisk Biokemi Thisted)