Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling - Intravaskulære katetre (voksne) - Aalborg Universitetshospital

 

 Intravaskulære katetre

Region Nordjyllands infektionshygiejniske retningslinje – Intravaskulære katetre (5.1)
 

Centrale venekatetre (CVK) og pulmonale arteriekatetre

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter hos voksne

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne (Anæstesien)

Centralvenekatetertilmelding i A-anæstesi

 

Centrale venekatetre til hæmodialyse

Hæmodialyseopstart og forbindingsskift på nyanlagt permanent kateter og D-CVK

Fjernelse af hæmodialysekateter (D-CVK) anlagt i v. jugularis, v. subclavia, v. femoralis

Funktionsproblemer med hæmodialysekateter (D-CVK og permanent kateter) inkl. trombolysebehandling (urokinase samt Actilyse)

Hæmodialyse - Karadgang

 

Perifere venekatetre (PKV)

Perifert venekateter (Venflon®) (Anæstesien)

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifer venekateter hos voksne (UNDER UDARBEJDELSE)

 

Perifert indsat central venekateter (PICC-line)

PICC-line i A-anæstesi

PICC-linekateter - anvendelse observation og pleje (Klinik Medicin/Intensiv almen/Lungemed.)

 

Arteriekatetre

Arteriekateter til voksen patient (Anæstesien)

 

Langtidskatetre til IV-behandling

Tunnelleret kateter med cuff (Hickmann)

Hickmann-kateter, sygepleje

 

Vaskulær injektionsport (port-a-cath)

Anlæggelse, pleje og fjernelse af port-a-kath

 

Subkutane kanyler

Subcutan medicinering - sygepleje (KBU/urinvejskir.)