Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perfusion ved koronar bypass

Formål

Opretholdelse af patientens vitale funktioner under perfusion ved koronarkirurgi.

Definition af begreber

A/V-shunt: forbindelse mellem arterie- og veneslange

ECC: ekstrakorporal cirkulation

HCU: Heater Cooler Unit

HLM: hjertelungemaskine

LPM: liter pr minut

Beskrivelse

Ved kanylering af hjertet

Tjek at der er en pean på arterieslangen og at veneklemmen er lukket. Når aortakanylen er på plads, stop hovedpumpen og luk alle shunter og purgelines. Når kirurgen beder om det, tag peanen af arterieslangen og kør langsomt frem. Kontroller at aortakanylens placering er korrekt: Der skal være pulsation i arterieslangen og trykkene før og efter oxygenator skal svare til patientens arterietryk, men de er dog oftest ca. 20-30 mmHg højere end MAP (større udvigelse kan være tegn på en malplaceret aortakanyle). Sæt pean på igen og fortsæt med at recirkulere gennem A/V-shunten eller recirkulationslinjen.

Indstilling af HCU

Ved perfusion start kan vandtemperaturen på HCU med fordel sættes ned på 36,5oC for at undgå overvarmning af patienten under perfusion. Vandet til kardioplegi indstilles på max. 5oC.

Perfusion start

Lige før perfusion start

  • • Stop hovedpumpen,

  • • Sæt tang på A/V-shunt/recirkulationslinje

  • • Tjek at alle andre shunts undtagen purgeline/sampleline fra arteriefilteret – er lukkede.

  • • Sæt iltprocent på 50-70.

  • • Sæt gasflow på 2-3 lpm.

  • • Tag tangen af arterie- og veneslange.

  • • Spørg om arterieslangen er fri for luft.

Meld tydeligt ud, at du starter perfusionen og tænd stopuret for ECC.

Start pumpen, kør op på fuldt flow samtidigt med, at du åbner for veneklemmen.

OBS! arterietryk, tryk før og efter oxygenator samt venetilbageløb.

Meld tydeligt ud når du er på fuldt flow og start anæstesigas 1-2 % afhængigt af hvad den har kørt på før ECC (og patientens aktuelle blodtryk); anæstesipersonalet stopper respiratoren.

Luk op for CDI-sensor og start blodparameter måling med CDI 500. Skrue ned for iltprocenten, således at pO2 viser 15-20 kPa.

Under perfusion

Tag ACT efter 5-10 min på perfusion, og derefter hver 20-30 min.

Tag arterie + veneprøve efter 5-10 min på perfusion og kalibrer CDI500. Derefter tages arterieprøve hver time eller efter behov.

Når kirurgen er klar til at sætte tang på aorta, sug godt på aortaventen (ca. 0,5 lpm). Reducer pumpeflow ved MAP > 80 mmHg, når aortatangen placeres.

Når tangen er på, tænd stopuret for X-clamp.

Giv kold blodkardioplegi efter afdelingens instruks Kardioplegi – ratio, tryk og temperatur

Luk aortaventen mens du giver kardioplegi. Ellers skal den køre med flow, som er nok til at tømme hjertet uden at suget suger sig fast - oftest 0,1-0,5 LPM er nok.

Når kirurgen er færdig med den sidste distale anastomose, fjerner han aortatangen. Mens og efter skal du suge godt med aortaventen (mindst 0,5 LPM).

Når tangen er gået, stands stopuret for X-clamp og start stopuret for reperfusion.

Patientens blæretemperatur skal være 36-37oC før afslutning af ECC. Hvis nødvendigt, sæt vandtemperaturen lidt op, men pas på at blodtemperaturen (på CDI500) ikke overstiger 37oC.

Aortaventen skal køre 0,2-0,5 LPM indtil kirurgen fjerner kardioplegi/aortavent kanylen. Når kirurgen giver dig lov, kan du tømme kardioplegisystemet retrogradt til venereservoiret.

Aftrapning af perfusion

Når der er tid til at afvikle ECC, klemmer du på veneslangen, så hjertet fyldes op. Husk at bekræfte med anæstesien, at de ventilerer fuldt før aftrapningen begynder. Derefter kan du gradvist reducere pumpeflow, gasflow og iltprocent. OBS! arterietryk, pulmonaltryk, CVP samt volumen i HLM.

Ved halvt pumpeflow (ca. svarende til CI 1.2 lpm/m2) slukkes anæstesigassen og anæstesipersonalet informeres herom.

Når veneslangen er helt afklemt, er perfusionen slut. Stands stopuret for reperfusion og ECC.

Sæt tang på arterie- og veneslange. Start recirkulation via A/V-shunten eller recirkulationslinjen.

Så længe aortakanylen (eller venekatetret, hvis dekanylering gøres i omvendt rækkefølge pga. en skrøbelig aorta) er på plads kan patienten fyldes fra HLM i samarbejde med kirurgen og anæstesiologen. For at undgå overfyldning af hjertet, kør blodet ind med max. 0,4 lpm. Maskinsug må bruges indtil der er givet testdosis af Protamin.

Læs mere om generelle retningslinjer for perfusion i Aalborg Universitetshospital her: Perfusion