Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning mellem Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, 5. etage og Sengeafsnit for Rehabilitering til Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro

 

Beskrivelse

Overflytning af patienter fra Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, 5. etage og Sengeafsnit for Rehabilitering til Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro:

  • ▪ Patienten, der er respiratorisk insufficient, evt. skal opstarte i NIV- eller Lomholt behandling.

  • ▪ Patienten, der skal monitoreres tæt, evt. BT eller SAT

  • ▪ Ustabile patienter, der skal stabiliseres ved hjælp af MAT-team inden videre overflytning til Aalborg

  • ▪ Medicinske patienter, hvis der er lang venteliste til rehabilitering

Patienter bør som udgangspunkt varetages i eget afsnit. Det er FV eller BV, der vurderer, om patienten skal overflyttes fra Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, 5. etage og Sengeafsnit for Rehabilitering til Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro.

 

  • − Lægen (FV/BV) kontakter AMA Hobros forløbsleder mhp. at melde overflytning af patienten, ligeledes fortæller hvilken behandlingsplan, der skal følges

  • − Sygeplejerske fra sengeafsnittet tager kontakt til forløbsleder i Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen for at videregive relevante oplysninger, herunder information om aktuel tilstand af patienten, samt om der er givet besked til pårørende om patientens overflytning

  • − Det overflyttende afsnit har ansvaret for elektronisk overflytning af patienten til Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - både på Cetreatavlen og i epj. HUSK at overflytningen i epj skal være en overflytning og IKKE en flytning.

 

Formål

Instruksen skal tydeliggøre den praktiske overflytning af patienter mellem Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, 5. etage og Sengeafsnit for Rehabilitering til Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen, således de rigtige informationer gives videre.

 

Formålet er endvidere:

  • ▪ At patienten og eventuelle pårørende oplever overflytningen som koordineret

  • ▪ At relevant information videregives ved overflytninger

  • ▪ At forbygge tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning og rehabilitering