Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP - Ambulancer til Brand

 

Formål

At beskrive, hvorledes de kommunale Redningsberedskaber rekvirerer ambulancer og andre præhospitale enheder, når de er indsat.

 

Definition af begreber

ISL Brand: Indsatleder Brand

SFV: Sundhedsfaglig Visitator

TD: Teknisk disponent

NOBR: Nordjyllands Beredskab, fælles redningsberedskab for de 11 nordjyske kommuner

AkL: Akutlægebil

ALH: Akutlægehelikopter

 

Beskrivelse

Gyldighedsområde:

Region Nordjylland

Indhold er afstemt med Nordjyllands Beredskab og med Falcks Brandvagtcentral

 

Udførelse:

 

Når der fra et brandsted rekvireres hjælp kan det som udgangspunkt være i to situationer:
 

 1. 1. Stand By Brand
  Der er mistanke om at der er mennesker inde i en brandene bygning, som har brug for præhospital indsats når de er reddet ud.

  AMK-vagtcentralen sender AkL/ALH, paramediciner samt ambulancer efter meldingens ordlyd.
   

Dansk Indeks A.09.10
 

 1. 2. Der er reddet skade personer ud

AMK-vagtcentralen afsender den nødvendige hjælp efter meldingens ordlyd.


Dansk Indeks afsnit 09 – Brandskade – elektrisk skade

Dansk Indeks afsnit 22 – Kemikalier – Gasser

Dansk Indeks afsnit 04 – Katastrofe – storulykke

 

Rekvisition

Rekvisition foregår ved af disponenten fra brandvagtcentralen går over til SFV og rekvirerer hjælpen.

Der ønskes disse oplysninger:

 • Kontaktpunkt, eventuelle særlige tilkørselsforhold

 • Særlige farer

 • Kort om situationen

 • Antal tilskadekomne, og om muligt beskrivelse af skader

 • Tildelt Skadestedssæt – Hvis der ikke er tildelt Skadestedssæt skal Branddisponenten kontakte politiets vagtcentral for at få tildelt skadestedssæt.

Skadestedssættet skal benyttes dels til:

 • kontakt mellem ISL SUND eller dennes stedfortræder og ISL BRAND samt måske også ISL POLITI

 • De præhospitale enheder der sendes til opgaven skal skifte til SUND talegruppen i det tildelte skadestedssæt
   

Uddybende information

Det vil normalt ikke være muligt for SFV at tale med en person på brandstedet.

Hvis der ønskes supplerende oplysninger skal SFV gå over til disponenten på brandvagtcentralen, som – om muligt – vil fremskaffe disse oplysninger.