Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS – Lokalaftale for Medicinsk Gastroenterologisk afdeling

 

Formål

På Medicinsk Gastroenterologisk afdeling har vi mange patienter med hepatisk encephalopati og/eller sepsis. Disse patienter vil i deres stabile forløb have en høj TOKS-score. Opmærksomheden på patienter med sepsis og hepatisk encephalopati er en del af rutinen og arbejdsgangen på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling og er områder vi er særligt opmærksomme på. For at undgå at vi unødvendigt tilkalder MAT-teamet besluttes der at sygeplejersker skal kontakte afdelingens vagthavende læge (forvagt/bagvagt eller stuegangsgående læge) ved toksscore >2.

 

Definition af begreber

TOKS: Tidlig opsporing af kritisk sygdom

MAT-team: Mobilt Akut Team

CCS: Clinical Suite

 

Beskrivelse

Alle patienter – undtagen terminale og patienter som er færdigmeldte til kommunen, TOKS-scores x 1 dagligt i dagvagten. Personalet skriver værdier ind i CCS og giver gruppelederen besked ved TOKS > 2. Ved TOKS-score på 0-1 måles værdier forsat x 1 dagligt med undtagelse af at læge dokumenterer andet i CCS. Ved score på TOKS >2 kontaktes vagthavende læge. Lægen vurderer i samråd med sygeplejersken, hvorvidt MAT-teamet skal tilkaldes og afgør, hvorvidt det skønnes nødvendigt at kontakte bagvagten. I tvivlstilfælde, eller hvis det vurderes nødvendigt, kan MAT-teamet selvfølgelig tilkaldes efter de retningslinjer, som i øvrigt gælder for sygehuset. Lægen tager stilling til videre forløb, observationshyppighed og hvorvidt ændringer i behandling skønnes nødvendige.

 

Referencer

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS.