Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ventrikeltømningsundersøgelse (Paracetamolbelastning)

Beskrivelse

Henvisning

Undersøgelsen udføres kun på patienter i medicinsk gastroenterologisk regi, og kan bestilles på Center for Ernæring og Tarmsygdomme. CET-Laboratoriet tlf.nr.: 63573. Opgiv venligst patientens diagnose / henvisningsårsag samt patientens vægt.

 

Patienten møder til den aftalte tid ved Reception 3 – Ambulatorium for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Medicinerhuset, 2. etage, Øst.

 

Princip

Paracetamol optages ikke fra ventriklen, men derimod godt og hurtigt fra duodenum. Ved at måle en serie af p-paracetamol efter indtagelse af en paracetamolholdigt opløsning kan man herefter vha. matematiske beregninger lave et estimat over ventrikeltømningen.

 

Indikation

Formodning om uhensigtsmæssig ventrikeltømningshastighed som det f. eks ses ved diabetisk gastroparese. Normal gastroskopi forudsættes.

 

Bivirkninger

Overfølsomhed over for paracetamol.

 

Forberedelse

 • • 8 timers faste (medicin, mad, drikkevarer og rygning).

 • • Ingen indtag af paracetamol 12 timer før undersøgelsen.

 • • Diabetikere skal medbringe deres blodsukkerapparat og insulin, så de kan kontrollere og justere deres blodsukker undervejs i undersøgelsen. Hos diabetikere kan det evt. være nødvendigt at opsætte glukose-insulin-drop.

 • • Hvis pt. er henvist til fornyet undersøgelse efter instituering af prokinetika (f.eks. Erythromycin 250 mg x 2-3 dagligt, Domperidon 10 mg x 3 dagligt, Metoclopramid 10 mg x 3 dagligt eller Cisaprid 10 mg x 3 dagligt) gives/tages morgendosis ca. 1 time før undersøgelsen med et lille glas vand.

 

Procedure

  • • Testen varer 4 - 4,5 time

  • • Der anlægges venflon i en cubitalvene, hvorefter der tages blod fra til bestemmelse af paracetamol.

  • • Patienten indtager et flydende testmåltid bestående af skummetmælkspulver, vindruekerneolie og glucose samt paracetamol opløst i vand, hvor paracetamol doseres iht. patientens vægt med 20 mg paracetamol/kg legemesvægt.

  • • Derefter tages blod fra til bestemmelse af paracetamol til tiderne 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120, 150, 180 og 210 min

 

 

Tolkning

Hvis man laver et X-Y-plot over p-paracetamol og tid efter indtagelse, vil man typisk initialt se et stejl stigning efterfulgt af et mindre fald (som følge af fordeling i kroppens væskefase). Herefter vil man typisk efter ca. 90 – 120 min se et lineært fald i p-paracetamol, hvor denne primært afhænger af kroppens elimination af paracetamol. Denne fase kaldes ”steady state”.

Resultatet af undersøgelsen udskrives som en kurve over procent føde retineret i ventriklen.
Resultatet kan visuelt, sammenlignes med normal materiale. Desuden angives normalværdier for 75%, 50% og 25% retineret ventrikelindhold, med angivelse af standard deviation.

 

Tolkningen foretages af en bioanalytiker i samarbejde med en speciallæge og denne tolkning påføres svararket.

 

Fejlkilder

Paracetamol-analysen er meget følsom overfor hæmolyse, især i det lave område.

 

Svarafgivelse

Svararket afleveres til den rekvirerende læges sekretær eller en sygeplejerske på sengeafdelingen, som sørger for at lægen ser svaret.

Formål

At undersøge med hvilken hastighed et flydende måltid passerer gennem ventriklen og tømmes ud i duodenum.

 

Definition af begreber

Ventrikeltømningshastighed: Den tid det tager et måltid at passerer gennem ventriklen og tømmes ud i duodenum.

 

Referencer

 1. 1. Medhus AW, Sandstad O, Bredesen J, Husebye E. Delay of gastric emptying by duodenal intubation: sensitive measurement of gastric emptying by the paracetamol absorptiontest. Aliment Pharmacol Ther 1999; 13: 609-620”.

 2. 2. Medhus AW, Sandstad O, Bredesen J, Husebye E. Gastric emptying: The validity of the paracetamol absorption test adjusted for individual pharmacokinetics. Neurogastroenterol Motil 2001;13:179-85.