Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypofyseoperation, postoperativ observation af patienter i Opvågningen og NOTIA, Aalborg UH

Indikation

Hypofyseadenomer kan forårsage øget produktion af væksthormon (akromegali), cortisol (cushing), prolactin. Derudover kan der grundet tryk fra tumor produceres for lidt hormon. Mange tumorer giver synsproblemer, hvilket kan være en akut indikation og generelt den hyppigste årsag til operation.

Synsforstyrrelser forekommer på grund af tryk fra tumor på nervus opticus (synsnerven).

Store hypofyseadenomer kan desuden komprimere 3. ventrikel medførende hydrocefalus og forhøjet ICP.

De fleste hypofysetumorer opereres transnasalt-transfenoidalt. (1)

Indgrebet

I fuld anæstesi foretages indgrebet med endoskop gennem enten det ene eller begge næsebor. Endoskopet føres til bagerste bihule. Herfra laves et lille hul i kraniet til hypofyselejet, hvor hypofyseadenomet fjernes (2).

Hullerne lukkes med ”vævs-lim”. Efter maks. 4 uger skulle hullerne være lukkede med arvæv, men ikke af knoglevæv. Såfremt der forekommer større dura-defekt, kan hullet lukkes med væv andetsteds fra på kroppen. I så fald vil der være anlagt lumbalt dræn.

Under indgrebet bevares hypofysen, og tumoren ”skrælles” af.

Selv om indgrebet foregår via næsen, der betragtes som urent område, er incidensen af postoperative infektioner minimal.

Der er ingen tamponer eller andet i næsen.

Patienterne skal følge 3F regime (= Flapoperation, Fowlers leje (45-60 graders elevation af hovedgærde) og Fri mobilisering).

Postoperativ observation og pleje

 • • Patienten observeres i Opvågningen/NOTIA i 4 timer, medmindre andet er aftalt

 

For opvågningen, se Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

For NOTIA, se Kontrol ved overdragelse af patient i Intermediært og Intensivt Afsnit

Plan

Den postoperative plan, skrevet på opvågningsjournal/EPJ følges.

Dokumentation

Observationer og væskeregnskab dokumenteres på opvågningsjournal.

Ilttilskud

Iltmaske foretrækkes fremfor nasal ilt.

Observationer

Syn, pupilreaktion, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration og SaO2 kontrolleres hvert 15 min. de to første

timer, herefter hver ½ time de næste to timer, og derefter én gang i timen. Såfremt patienten er stabil.

 • • Glasgow Coma Score ved modtagelse og derefter x 1/time.

  • • Er første GCS under 14, scores patienten igen efter 30 min.

  • • Er første GCS under 12, scores patienten igen efter 15 min.

  • • Er første GCS under 10, kontakt til neurokirurg, anæstesilæge.

  • • Ved pludseligt fald i GCS på 2 point, kontakt til neurokirurg.

  • • Særlig opmærksomhed på patientens syn (i forhold til præoperativt).

  • • Obs. blødning og symptomer på hæmatom – synet vil hurtigst blive påvirket.

  • • Ved tegn på blødning/synsforstyrrelser kontaktes neurokirurgisk forvagt.

Diabetes insipidus

 • • Ved timediureser over 400 ml, vægtfylde omkring 1002 og negativ væskebalance kontaktes neurokirurgisk forvagt/anæstesilæge med henblik på evt. Minirin-behandling.

 • • Årsag: Indgreb i eller omkring hypofysen medførende utilstrækkelig sekretion af ADH

 • • Symptomer: Stor tørst, meget klar urin, forhøjet P-Natrium, nedsat hudturgor (4).

 • • Sygeplejehandlinger:

 • ▪ Udregning af væskebalance.

 • ▪ Urinvægtfylde måles ved lyse timediurese over 3-400ml og symptomer på Diabetes insipidus (Måler til vægtfylde forefindes i NOTIA)

Liquorsivning fra næsen (rhinoliquorrhé)

 • • Ved mistanke: Rhinoliqurrhé stixes for glucose med kapillærrør. Kapillærrør hentes på NHH. Prøven bestilles i RSM i EPJ som livsvigtig – matrialetype: Diverse sekreter, Ydelsen hedder Syst-Glukose. Der opsamles 3 dråber væske i kapillærrøret, som straks bringes til klinisk Biokemi- indenfor 15. min. (3).

 • • Ved rhinoliquorrhé fortsættes eleveret hovedgærde 45-60 grader og evt. lumbal drænage (anlægges af NOTIA anæstesilæge). Nulpunkt for lumbaldrænage er øreniveau.

P-kortisol

 • • Er patienten ikke i cortisolsubstitution, tjekkes P-kortisol kl. 20 på operationsdagen og dagen efter kl. 6.

Ernæring

 • • Frit per os –vær obs. på, at blod der siver ned i svælget, kan give kvalme.

Lejring

 • • Altid eleveret hovedgærde 45-60 grader også ved søvn

 • • Fri mobilisering – undgå brug af bugpresse (ingen sengegalge).

 • • Ved rhinoliquorrhé og anlagt lumbaldrænage skal patient fortsat lejres med eleveret hovedgærde 45-60 grader.

 • •  Undgå intrakraniel trykstigning - kan forårsage, at ”proppen” af vævslim løsner sig.

 • • IKKE få CPAP/PEEP.

 • • Obs. kvalmeprofylakse.

 • • Patienten informeres om kun at nyse med åben mund, at undgå kraftig hoste og brug af bugpressen (4).

 • • Patienten informeres om at undgå at holde hovedet nedad.

 • • Patienten informeres om, at han/hun ikke må rense, pille i eller pudse næse i 4 uger.

Smertebehandling

På operationsstuen gives som standard 30 minutter før patienten vækkes inj. Fentanyl i.v 0,25-0,5 mikrg/kg.

Patienterne smertescores efter NRS/VAS-skala 1-10.

Målet er en vågen patient med VAS ≤3 i hvile og VAS ≤5 ved hoste/bevægelse.

Postoperativ behandlingsplan angiver smertebehandlingen, herunder dosering. Som standard gives p.n inj. Morfin i.v

For Opvågningen gælder; Opvågningens rammeordinationer: Patientbehandling i opvågningsafsnittet

For NOTIA gælder; Rammeordination for sygeplejersker på NOTIA: Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA

Udsrivelse

Udskrives af NOTIA anæstesilæge.

Afdeling NHH orienteres om, at patienten flyttes tilbage. Sygeplejerske dokumenterer i standardplan Opvågning og Sygeplejestatus til dokumentation af patientens generelle tilstand.

Patienten ledsages til stamafdeling af sygeplejerske fra opvågningen/intensiv. Udskrives i EPJ og flyttes på Cetrea.

Referencer

 1. 1. Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. Klinisk Neurologi og neurokirurgi. 6. udgave, 2015. FADL´s forlag (s. 479-481).

 2. 2. Operation for godartet svulst i hypofysen (hypofyseadenom) (rn.dk)

 3. 3. https://laboratorievejledning.rn.dk

 4. 4. Wen Yuan. Managing the patient with transsphenoidal pituitary tumor resection. 2013. American Association om neruoccience Nurses. Vol. 45, number 2, April 2013.