Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

High Flow iltbehandling via varmtvandsfugter

For iltbehandling generelt samt øvrige former for High Flow-behandling henvises til: Ilt- og respirationsstøttende behandling

 

Definition

Fugtet ilttilskud med flow 30-60 l/min.

Dette kan gives via respirator, via apparat specielt indrettet hertil (Airvo®) eller via varmtvandsfugtere.

Den aktuelle beskrivelse gælder anvendelse med varmtvandsfugtere.

Til dette anvendes Optiflow™-næsekateter.

 

Generelt

High Flow er en behandlingsform, som ligger i kategorien mellem varmtvandsfugtet iltbehandling og NIV-behandling; Det høje flow giver en kontinuerlig trykøgning i hele respirationsfasen og er derved med til at holde alveolerne åbne (PEEP-effekt) samt udvasker CO2 i det anatomiske deadspace. Der er endvidere en sekretmobiliserende effekt.

Et flow på 60 l giver et PEEP på 4-4,5 cm vand.

FiO2 forbliver ret konstant.

High flow kan ikke erstatte CPAP-, NIV- eller varmtvandsfugterbehandling.

 

Aktiv fugtning

Den blandede luft føres gennem et 37°C varmt kammer med sterilt vand for at opnå fuld mætning og bliver herefter yderligere opvarmet gennem slangesystemet til 40°C for at undgå kondensering, da temperaturen atter falder gennem Optiflow-kateteret. Patienten modtager 37°C varmt fuldmættet iltet luft i næsen.

Ved store gener af den varme luft kan reduceres til 34°C, der er dog ikke den samme behandlingseffekt med denne temperatur.

 

Overvejes anvendt til følgende patientgrupper

  • • Intubationstruede patienter, hvor PaO2 er for lav på trods af FiO2 på 100 % og flow på 15 l/min.

  • • Maskeintolerans ved NIV-behandling, herunder til pauser.

  • • KOL, idet denne patientkategori især ser ud til at have god effekt af High Flow-behandling.

  • • Respiratoriske problemer efter ekstubation.

 

Ansvar og dokumentation

High Flow-behandling skal lægeordineres.

Det dokumenteres i læge- og sygeplejejournal, at patienten får High Flow-behandling.

Indstillingerne dokumenteres løbende på observationsskemaet.

 

Fremgangsmåde

Der anvendes Optiflow-nasalkateter (fig.3). Snoren kan strammes lidt til, så den bærer slangesystemet, hvor det er samlet med Optiflow-kateteret, således at det ikke tynger patientens næse. Tjek, at der ikke er sekret i næseborene, da det vil kunne lukke kateterets spidser. Sørg for at placere de nasale spidser mindst 2 mm fra septum for at undgå tryknekrose.

Hvis der anvendes High Flow til patienter med trakeotomi, der er afcuffede eller på glat kanyle, anvendes en speciel connector til trakeostomi med blå ”kop”.

 

High Flow-aggregatet (fig.2) kan give et flow op til 60 l/min, med tilhørende støjreduktionsventiler.

High Flow-aggregatet kobles til Lomholt-systemet (Fig.1). Flow og iltprocent justeres, som ved Lomholt, på aggregatet og air/oxy-blenderen

 

C:\Users\rose\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZW753A09\IMG_0425.JPG C:\Users\rose\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DVI4TCYG\IMG_0423.JPG

Fig.1 Fig.2

 

C:\Users\rose\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VRSRT22S\IMG_0433.JPG C:\Users\rose\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6C4J581\image1.JPG

Fig.3 Fig.4

 

Husk at dreje temperaturfølerkablet rigtigt i (Fig.4)

 

Ligesom på Lomholt er den ønskede indstilling 37°C.

Ved brug af næsekateter eller via trakeostomitube. Indstillingen er: Intuberet patient.

Ved brug af maske indstilles til: Ikke-intuberet patient.

 

Flowet skal ved opstart være på 40 l/min, og FiO2 100 %.

Patientens kliniske tilstand vurderes tæt ved opstart ud fra klinik (herunder bevidsthedsniveau, respirationsfrekvens og hjertefrekvens), SaO2 og a-punktur. Opnås den ønskede PaO2-øgning ikke, øges flowet til 50 l/min. Ved manglende effekt overvejes NIV-behandling/intubation (kontakt lægen).

Er PaO2 tilfredsstillende på 40 l/min. og FiO2 på 100 %, reduceres FiO2 før flow, med mindre andet er ordineret.

Når FiO2 er reduceret til 60 %, påbegyndes reduktion af flow på følgende måde: 40 l/min. reduceres til 30 l/min. og derfra til 15 l/min. Det kan være relevant at øge FiO2, når patienten reduceres i flow for at opretholde sufficient iltning.

Ved flow på 15 l/min. er der ikke tale om High Flow-behandling, og der kan forventes øget iltbehov.

 

Holdbarhed

Slangerne kan bruges i 14 dage.

Næsekateter kan bruges i 14 dage

Trakeostomi-connector og maske skiftes hver 7 dag.

 

Referencer

Ilt- og respirationsstøttende behandling

Firmaets referencer:

MR850 RESPIRATORY HUMIDIFIER Technical Manual REVISION V Copyright © 2016 Fisher & Paykel Healthcare Ltd. Auckland, New Zealand

Adult Respiratory Humidification System Setup for optimal Humidity Swingtag for MR 850

Ref. 185044715 Rev A 2007-05